Правни лекции и консултации с практическа насоченост – 18, 25 ноември – Клуб-Библиотека „Виделина“


Клуб-Библиотека "Виделина"

(„Цар Симеон I”27, ет.2, ст.6)

тел.: 052/64-89-22; 0877/077 651

Лекции, семинари, курсове, представяния на книги и прожекции в областта на езотериката, приложната психология, духовните учения, здравословния начин на живот, най-новите научни открития, квантовата физика, историята

 ********************************************

 

76627

ПОКАНА

за правни лекции

с практическа насоченост

с адв. Людмила Русева

                                            
в 3 модула:

Модул 1 – Трудово право – 18 ноември от 18:00 ч

Модул 2 – Семейно и наследствено право – 25 ноември от 18:00 ч

Модул 3 – Вещно право – придобиване на собственост, делба на имущество и пр. – 2 декември от 18:00 ч

 

Нуждаещите се ще имат възможност за индивидуални консултации след лекциите.

 

Вход: свободен/дарение зала