Конференция „Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България“ – 5-6 септември, Варна

1234

FB

 

 

 

 

За първи път в България – Psych-K – Сертификационно обучение – 4-6 септември – София

 ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ
 
PSYCH-K
 
САЙ-КЕЙ
 
ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ
 
в партньорство с
 
PSYCH-K Centre International – USA 
 
организират 
 
Сертификационен тренинг за фасилитатори по Psych-K
 
04—06 Септември
СОФИЯ
 
Броят на участниците в тренинга е ограничен, необходимо е предварително записване

ПРЕДВИДЕНА Е ОТСТЪПКА ОТ 100 ЛВ. ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ТАКСАТА ДО 04-И ЮЛИ

 
 Осигурено е преведено на български ръководство
 
Осигурен е симултанен превод на български по време на тренинга
 
Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След приключване на обучението участниците получават сертификат от PSYCH-K Centre International – USA, удостоверяващ оторизацията им като фасилитатори по Psych-K
 
Какво представлява метода САЙ-КЕЙ®
 
HCP_Logo_NewИзначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнанието и на свещеният процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит. Когато се помогне на подсъзнанието да се свърже с тази изначална истина, това ни освобождава от затвора на ограничаващите вярвания. Тези ограничаващи вярвания стесняват твърде много рамката на това, което вярваме, че сме, а също така ограничават твърде много потенциала ни и ни пречат да се разгърнем до онова, което бихме искали да бъдем. С голяма убеденост може да се твърди, че източника на почти цялото човешко страдание, без значение дали това е ментално, телесно или емоционално страдание, произлиза от базовата илюзия за отделеност от нашата истинска Духовна Същност.
 
Тази Духовна Същност носи много имена и има много пътища към нея, но всички те трябва да си проправят път през препятствията на подсъзнанието, тъй като често подсъзнанието ни е „минирано“ от ограничаващи вярвания и остарели „програми“, които вече не са ни нужни и пречат на еволюцията ни. Тези ограничаващи подсъзнателни вярвания оказват влияние на всички аспекти на живота ни, включително на взаимоотношенията ни с другите хора, на себеоценката ни, на материалното ни благополучие, на професионалното ни развитие и успех, а също, без съмнение, оказват влияние на здравето ни. САЙ-КЕЙ ни помага да си разчистим пътя и да си осигурим едно безопасно преминаване през тези прегради, за да се придвижим към разширяване на потенциала си във всяка една сфера от живота ни.
 
В настоящия исторически момент, човечеството се намира в повратна точка, в която с огромна скорост върви процесът към един фундаментален квантов скок на човешкото съзнание, към следващото ниво на еволюционно развитие. Това си има и своите трудни моменти, тъй като в този повратен момент хората се сблъскват с проблемите, които са трупали дълго време и чието разрешаване вече не търпи отлагане, а това много често е болезнен процес. Добрата новина е, че вече разполагаме и с инструментите, които да ни помогнат да се справим с тези проблеми, а най-добрата новина е, че всъщност ние сме решението, и че разрешението на всичките ни проблеми се състои в това, да можем да преминем и да еволюираме на следващото ниво на съзнание. Както е казал Алберт Айнщайн: „Никой проблем не може да бъде разрешен от същото ниво на съзнание, което го е създало.“
 
Досегашните изследвания са доказали недвусмислено, че с помощта на САЙ-КЕЙ, е възможно да се създаде онова състояние на цялостно и синхронизирано състояние на мозъчна дейност, което ни служи като своего рода „портал“ към по-висшите нива на съзнание, което пък от своя страна издига мисловният ни капацитет до нови нива на функциониране и креативност и това по-еволюирало състояние на съзнанието, е всъщност онова, от което се нуждаем, за да се справим с проблемите, с които се сблъскваме, както в персонален така и в световен мащаб.
 
Обичайно САЙ-КЕЙ се описва като духовен процес, вторичните ползи от който се изразяват в благотворни резултати в психологически и житейски план. САЙ-КЕЙ е резултат на серия от интуитивни прозрения, генерирани вследствие на десетилетия изследвания и вследствие на хиляди проведени индивидуални и групови сесии. Този метод е лесен за изпълнение, изключително практичен и директен подход за промяна на подсъзнателните себе-ограничаващи вярвания.  С помощта на разработените техники включени в този метод, се променя именно подсъзнанието, в което се коренят онези модели, които управляват 95% от нашите мисли, емоции и поведение.
 
САЙ-КЕЙ не е техника за утвърждение, не е метод ползващ усилията на волята и не е метод за позитивно мислене, САЙ-КЕЙ надхвърля всички тези подходи, отивайки далеч отвъд тях, като ни помага да променим именно онези 95% – подсъзнанието ни, което управлява живота ни.  
 
САЙ-КЕЙ – цялостно изцеление на телесно, емоционално и духовно ниво
Модерно е да се казва: „Реалността се определя от вярванията ни“, това което обаче се пропуска да се уточни е, че обикновено, 95% от вярванията ни са подсъзнателни – т.е. реалността ни се създава не от онова, което съзнателно мислим, а от влиянието на именно тези 95% подсъзнателни програми и вярвания. Те се формират в резултат на минали преживявания. Всяко емоционално травматично преживяване води до реакция на стрес (инстинктивният отговор – борба, бягство или замръзване) и оставя „белег“ в паметта ни. Тези „белези“ са онова, което формира вярванията ни за света, за хората и за себе си.
Добрата новина е, че с помощта на САЙ-КЕЙ ние можем да променим тези подсъзнателни програми, без да се налага да „преровим“ цялото си минало. Освен ако не искаме, не е необходимо да знаем какво е онова, което ни се е случило и което е формирало съответната програма или вярване, за да ги трансформираме.
Освен това, САЙ-КЕЙ ни предлага конкретни подходи за свързване с „надсъзнанието“ (Вселенската мъдрост/Божествената същност), така че да можем да проверим дали съответната промяна и трансформация са безопасни и подходящи за конкретният човек и за конкретния житейски момент, което да ни гарантира, че тази промяна е за най-висшето му благо.
Едно от най-важните неща, на които ни учи САЙ-КЕЙ, е да усвоим „езика“ на подсъзнанието, така че съзнание и подсъзнание да могат да разговарят помежду си, тъй като подсъзнанието говори на език различен от този на съзнанието.     
САЙ-КЕЙ е метод, който трансформира себе-саботиращите и себе-ограничаващи подсъзнателни вярвания, в подкрепящи подсъзнателни вярвания. В рамките на около 10 минути, с помощта на САЙ-КЕЙ, стресът се трансформира в истински покой, а това неизбежно повлиява всичко останало – физическото ни здраве, психологическото ни състояние, поведението ни и живота ни като цяло. 
 
„Тайната на живота се нарича – ВЯРА. Не гените, а вярванията, са тези, които контролират живота ни. САЙ-КЕЙ е набор от лесно приложими техники за себе-надграждане, които променят подсъзнателните програми и вярвания, както и възприятието ни за света, тъй като това са всъщност аспектите, които оказват най-дълбоко влияние върху живота ни, дори на клетъчно ниво.“
Д-р Брус Липтън – автор на книгите „Биология на убежденията“, „Спонтанна еволюция“, „Ефектът на меденият месец“
 
САЙ-КЕЙ е лесно приложим метод за пренаписване на „софтуера“  на подсъзнанието, благодарение на което целият ни живот се променя към по-добро
 
САЙ-КЕЙ е:
•  Неинвазивен и интерактивен процес на трансформация, с доказан успех в последните 25 години
•   Простичък, но в същото време мощен процес за трансформация на подсъзнателните себе-ограничаващи и себе-саботиращи вярвания.
•   Уникална комбинация от различни инструменти за трансформация, на подсъзнанието и съзнанието, някои от които са плод на модерните науки – психология, психотерапия, невронауки, психоневроимунология, епигенетика и др., а други произхождат от древното познание за ума и тялото.
•   Изключително мощен подход за фасилитирана трансформация на подсъзнанието, което всъщност управлява 95% от нашите мисли, емоции и поведение.
•   Процес, който надхвърля и отива отвъд стандартните методи за визуализация, утвърждения, волева промяна и позитивно мислене, и този процес е особено ефективен за промяната на поведенческите навици, за редуцирането на стреса, за подобряване на физиологичното ни и психологическо благосъстояние, както и за цялостната промяна на живота ни.
  
По време на тренинга ще усвоим:
•   Как да общуваме с подсъзнанието
•   Ще усвоим два различни процеса за промяна на подсъзнателните вярвания – Балансът – създаващ нова посока,  и Балансът – водещ до разрешение.
•   Ще усвоим техниката, с помощта на която може да се достигне до пълно изясняване на целта, наречена „VAK to the future“, с чиято помощ подсъзнанието ни ще може лесно да разбере целите ни и да ни съдейства за постигането им.
•   Как да създадем добре формулирани и действащи утвърждения, насочени към целите ни, които да са разбираеми за подсъзнанието ни.
•  Ще разберем разликите между подсъзнание, съзнание и надсъзнание (супрасъзнание) и ролята на всяко едно от тях, за промяната на ограничаващите вярвания.
•   Как да фасилитираме промяната на подсъзнателните вярвания, както при себе си, така и при клиентите си. 
 
Ползите, които можем да извлечем от този тренинг са следните:
 1. Да обвържем подсъзнателните си вярвания със законите на природата – да се свържем с мъдростта на природата, за да създадем един постоянен поток на радост и щастие в живота си.
2. Духовност – да се освободим от подсъзнателната си съпротива срещу преживяването на единността ни с Божественото.
3. Взаимоотношения – да създадем онези подсъзнателни вярвания, които да ни помогнат да имаме здравословни и любящи взаимоотношения.
4. Тяло и здраве – да намалим емоционалният стрес и да програмираме тялото си за оптимално здраве и жизненост.
5. Загуба и скръб – да се справим с болката и скръбта, които носим в болезнените спомени от миналото си и да открием покоя и щастието.
6. Себеоценка – да се свържем с онези подсъзнателни вярвания, които да ни помогнат да развием едно дълбоко себеприемане и себеуважение.
7. Просперитет – да се освободим от старите нагласи към парите и да променим себеограничаващите си вярвания за финансовият просперитет.
8. Лична сила – да развием себеувереност и решителност. 
 
ВОДЕЩ: Д-р Марина Римслах
 
Д-р Марина Римслах има докторска степен по психология и конструктивно консултиране. След дълги търсения в обширната сфера на познанието за човешката психика, и завършени обучения в няколко школи и методи, пътят и я отвежда до метода Psych-K, където тя намира отговорите на дълго търсените въпроси. В този метод тя открива не само отговорите на въпросите, които цял живот си е задавала, но и инструмента, с чиято помощ успява да постигне такава дълбока, всеобхватна и трайна трансформация и изцеление, каквито преди това дори не си е представяла, че могат да бъдат постигнати, и всичко това, за изумително кратко време. Това я кара да се посвети на изучаването в дълбочина на този метод и на подготовката си за сертифициран обучител по  Psych-K.   Понастоящем д-р Марина Римслах води обучения по Psych-K в Белгия, Франция, Холандия, Великобритания, а сега и в България.
 
Повече информация за метода, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите като кликнете върху следващите линкове:
 
Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно такси, срокове, отстъпки, дати и т.н., на посочения  имейл адрес –   integral.institutebg@gmail.com
 
Сърдечни поздрави,
Екипът на ИИР
 
 
Picture2
 
FB
 
 
 
 
 
Изтегли PDF
 
 
 
 
 
 
 
 

Концерт по музика на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) – 4 септември – Варна

BeinsaDuno-concert

Пътуващ семинар: Богомили и пирамиди в Босна и Херцеговина, Лечебни зони, Дервиши – 28.08 – 30.08.2015

уникално ПЪТЕШЕСТВИЕ по ДРЕВНИТЕ ЗАГАДКИ, ЧУДЕСА В БОСНА, пирамидите, местата на богомилите, дервиши и др. 

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 295ЛВ. – без нощен преход от софия 

Bosna11

Приятели, стъпвали ли сте на материал направен от неизвестна цивилизация на 34 000г. – доказано от научни лаборатории? Влизали  ли сте в тунели под пирамида също на 34 000г., където ще можете да пипнете и видите с ръка керамични съоръжения – с вибрация и научно доказано излъчване на определени здравословни (!) полета…? Държали ли сте в ръка и имате ли във вас кристали с доказано лечебно излъчване на древна цивилизация…?

Ако отговорът е „не”, а желаете да имате всичко това, както и много други специални моменти: да стъпите на мястото на появата на Дева Мария от 1981г. и до ден днешен, да влезете в действаща обител на дервишите, разходка в уникалния Мостар, Сараево, Дървения град на Кустурица – под егидата на Юнеско и други прекрасни емоции, преживявания, приятелства, компания на хора с единомислие за добруване и взаимопомощ, посетете тези уникални мистични места, свързани с пътеките на Богомилите, докоснете се до  техните творения – обелиски и последвайте стъпките на мистичните им пътеки! Заповядайте!

ОТНОВО ДОМАКИН ЩЕ НИ БЪДЕ

Dr. Sam Semir Osmanagich Ph.D.  и/или неговия екип

За повече информация, видео и отзиви моля, натиснете тук

 

FB2

 

 

 

 

 

САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА НА ТЯЛОТО – семинар във ВАРНА – 22, 23 и 24 август 2015

 
Тема на семинара: „Да живеем в потока на любовта…” Да претворим вътрешния си огън в светлина, която озарява пътя и самата тя е път. Духът изпълва пространството вътре и извън нас. Всяка от нас носи Божията искра, но трябва да се учим как да поддържаме светлината, която иде от корените на нашия род.
 
„Аз съм образът Божи – аз вдъхвам живот, аз го осъзнавам и искам с издишването да израстна, за да се поклоня на величието на живота. Науката и вярата в единството си надрастват смъртта и отвеждат човека до срещата с Любовта, дадена чрез живота на Твореца на човешкия живот”.
 
Тялото е храм на духа и Натали Дроен ни поднася своя опит по сакрална архитектура на тялото – това не е система, нито методика, а нов начин на живот.
 
Водещи: Наталия Сергеенко и Елена Кожевникова.
 
10658626_823099717735506_8784265693510225420_oЗаповядайте, скъпи дами! Нека заедно да се обърнем към себе си, да се потопим в своята тишина, водени от диханието чрез движение да поставим началото на своя личен път към съвършения Образец, по който сме създадени.
 
Занятията са от 10-12ч и 13-16ч
Цената на семинара е 250лв при ранно записване и 300лв при заплащане в деня на семинара.
 
Цената за посещение за 1 ден е 100лв /посочените цени са без ДДС/.
Можете да платите в брой в клубовете в София, Пловдив и Варна.
 
 
За плащане по банков път:
в лева: IBAN:BG29STSA93000021744640
BIC:STSABGSF
БанкаДСКЕАД 
"Жануа'98" ЕООД – гр. София
 
в евро: IBAN: BG52STSA93000022696960
BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД
Zhanua"98 LTD
 
0878 974201 Анета Бонева
02/987 87 30, 0897 98 19 55 – Жана Иванова
 
10608729_823099664402178_3016527534261717470_o
 
Какво е сакрална архитектура на тялото?
 
Сакралната архитектура на тялото не е школа. Това е опит.“ Така казва Натали Дроен – създателка на това направление. Опитът се предава от нейните ученички – водещите, нейният опит, прочувстван чрез собствените им тела. Опит на собствения Път към себе си.
– Сакралната архитектура на тялото е опит за трансформация и удържане на тялото в ново, изправено състояние, благодарение на физически упражнения, вътрешна духовна работа, дишане и молитва.
– Сакрална архитектура на тялото (САТ)  – това е начин на живот и духовна практика на физическото усъвършенстване на тялото, която му възвръща естествената природна подвижност, красота и здраве. САТ учи жената във всяка една възраст да бъде истински жива, хармонична и цялостна.
– Сакралната архитектура на тялото е работа със съзнанието чрез движение и дишане, но не е просто школа за движенията, а цяла жизнена философия. Нейната същност е в това, че здравето е радостно, творческо, свободно протичане на живота и, че възрастта от думата „израстване“  е възход към духа. Младостта – това не са годините, а състояние на душата. А тялото – това е храм на духа.
– Целта на занятията по Сакрална архитектура на тялото е да се възроди природната гъвкавост на ставите и чувствителността на цялото тяло; да се осъзнае тялото като храм на живеещия в него дух и с радост и благодарност  да се разкрива заложения във всяка  от нас потенциал на Божият образ и с Него да се израства по вертикала – видим и невидим.
1
FB
 
 
 
 
 
 
 
 

Летен Ритрийт на Мадара: Сила за Живот – юли/август’2015

1
 
Да пречистим и заредим умовете и сърцата си с ведри преживявания в зеления рай на Мадарското плато!
 
Да се оттеглим от градската матрица и се потопим във вълшебството на споделените приключения, мечти и радост!
Предлагаме ви планина, игри, подмладяване, приключения сред природата, здравословна вегетарианска храна, танци, смях и още смях! Освен всичко това, на ритрийта ще се запознаете с четирите елемента и ще се научите да ги балансирате в себе си.
 
Подготвили сме разнообразни лекции, игри, практики, беседи, разходки, посещения, работилници, походи, уроци, танци и….. вечерен огън! 🙂
 
Ще си тръгнете с лесно приложими начини да хармонизирате живота си в града.
2
 
Програмата включва темите:
– Здраве
– Себепознание
– Духовно усъвършенстване
– Традиции и ритуали
– Изконни истини
– Корени и криле
– Древност и История
 
ДАТИ:
17-23.07.2015г. (7 дни)
14-20.08.2015г. (7 дни)
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Вила Булгара-Еко; с. Кюлевча; на 2 км. от Мадара
 
ЦЕНИ:
490 лв. за двойно настаняване 7 дни
249 лв. за двойно настаняване 4 дни
 
Включва:
– 6 (3) нощувки в прекрасната Вила Булгара-Еко 3
– 6 (3) домашно приготвени закуски
– 6 (3) вкусни вегетариански вечери (с опция за допълнително поръчване на място)
– За всеки – освежаваща вода с рози, мента и лимон, както и студени чайове с билки от района
– Интерактивни занимания, ролеви игри, техники за себепознание, беседи, кулинарни работилници, енергийни практики всяка сутрин и др.
– Походи и екскурзии до древното светилище Мадара и други забележителности в района, според интересите и възможностите на групата
 
И още:
– На всеки участник ще бъде измерена аурата при пристигането с последен клас Аура камера
– Всеки ще се изследва с най-новия модел био-скенер, показващ над 200 показателя на тялото
– Всеки ще има възможност да ползва безплатен открит басейн в свободните часове
– За всички участници в семинара, ще има възможност да се използва спа-центърът на Вила Булгара Еко на преференциална цена
 
ЗА ЗАПИСВАНЕ: 0889 901 660 или 0899 022 521
 
Снимки, подробна програма и пълна информация,
разгледайте тук:
 
 
За записване: 100 лв. капаро
Банкова сметка за плащане на таксата:
Банка ОББ
IBAN: BG10UBBS80021082929030
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Бра-Ман ООД
Основание: Ритрийт Сила за Живот (07/08.2015г.)
 
Добре дошли на всички, които обичат да съчетават полезното с приятното, които умеят да се наслаждават на малките неща и копнеят да живеят в красота и пълен синхрон със себе си и с природата!
 
С много Любов от
~ ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО ~
 
 
 
 

Ритрийт – Интегрална програма за почивка на ПЛАНИНА – Рибарица – 08-14.август.2015

Inspirala

Ритрийт – интегрална програма
за почивка на Планина

Рибарица – 08-14.август.2015

http://www.harmonyaivitalnost.com/

 

ВОДЕЩА ИДЕЯ:1
Намерението на този „ритрийт“- оттегляне е чрез интегрални подходи да се стимулира нашата цялостна система тяло-ум-душа, да се разтворят и пуснат заседналите корени на стреса от: клетките, тъканите, мускулите, ставите, нервната система, енергийната система, емоционалните напрежения, мисловните тежести и духовните блокажи. Това ще отвори нови пространства в дълбочина и нашето тяло, поради вградената му дълбока мъдрост и потенциал, ще се регенерира, хармонизира и изцели съвсем естествено на всички нива. За целта е нужно само малко да го подпомогнем… далеч от обичайните условия и позната среда.

 

 

 

 

Тази година, за дестинация избрахме полите на Стара планина и по-конкретно Тетевенския Балкан. В тази област е разположено китното селце Рибарица, което привлича с изобилието на подходящи за интегралната почивка ресурси. Комбинацията на горска прохлада, слънчеви лъчи, чист въздух, екомаршрути и уханни поляни ще допринесе за едно истинско презареждане в дълбочина.

2Желанието ни да организираме ритрийт в района на Рибарица, отдавна ни беше хрумнало, докато най-накрая откликнахме и на конкретното място, което да ни приюти.

Така се спряхме на хотел и спа "Св. Екатерина". Тази база ни привлече със своята уникална атмосфера, професионалното отношение и изобилието от възможности на стратегическата позиция на която се намира. Наред с хубавия изглед, на разположение има външен басейн, широки поляни, собствено езерце, пътеки, които директно да ни въведат в търсената подхранваща горска вибрация. СПА центърът разполага с необходимите условия за детоксикация и релакс зона. Хотелът съдържа всички необходими за интегралната програма условия за едно зареждащо и хармонизиращо преживяване. Повече за хотела – www.stekaterina.com
 

АКЦЕНТИ:3

 • интензивна почивка;
 • разнообразие от активности, стимулиращи цялата система в дълбочина в меко дозирани пропорции;
 • директен контакт с елементите на чистата природа;
 • общуване в група и изграждане на групова хармония между хора с подобни търсения и интереси;
 • забавление и много смях;
 • вътрешно събуждане на скрития потенциал;
 • развитие на осъзнатостта
ИНТЕГРАЛНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:
 • на физическо ниво – синтезирани и адаптирани комплекси от упражнения от бойни изкуства, танцувално-двигателно ориентирани подходи, бодиуърк, насочени към стимулиране на мускулни групи, стави и жизнени системи;
 • на енергийно ниво – комплекси от енергийни подходи и упражнения, насочени към събуждане, свободно протичане и акумулиране на жизнената енергия в тялото: Чи Гун, енергийна медицина, Йога, дихателни практики, Шамански техники;
 • на емоционално ниво – интегрални психологически подходи за трансформиране на ограничаващи емоции, насочени към емоционално освобождение, меридианни подходи, креативни визуализации;
 • на мисловно ниво – НЛП техники, трансформиране на ограничаващи модели на мислене и нездравословни убеждения, активиране на себепознавателни процеси, насочени към осъзнаване и вътрешно израстване, медитативни практики;
 • на духовно ниво – отваряне и активиране на съзнателната връзка с Вселената, усилване на радостта, пълнотата и хармонията
Интегралните подходи синтезират цялата богата палитра от опитности, методи, техники и упражнения, натрупани до момента в моята лична и професионална практика (по-голямата част от тях са описани в сайта). Това са работещи съвременни инструменти, лесни за приложение и носещи ефективен резултат.
 
ПОЛЗИ:4
 • цялостна релаксация и зареждане на организма
 • засилване на имунната система
 • балансиране на нервната система
 • изграждане на здравословни навици
 • разтоварване от мисловни тежести
 • отключване на качества
 • събуждане на вътрешния лечител
 • усилване връзката със себе си
 • научаване на здравословни упражнения и методи за хармонизиране
 • и други…
 
5
 
За КОГО е ПОДХОДЯЩА интегралната почивка:

 

 

За търсещи вдъхновение и релакс по нов начин. За всички желаещи и отворени за активна почивка, уникални и разнообразни комплекси, зареждане и цялостна хармонизация на всички нива. Не е необходима предварителна подготовка или конкретни умения, за да получите желаните резултати.
 

 
КОГА:    08-14.август.2014

КЪДЕ:    с. Рибарица, хотел и спа "Св. Екатерина"

ТАКСА УЧАСТИЕ:    490 лв.

 В пакета са включени:6

 

 

 • 6 нощувки в двойна стая (двама в стая);
 • храна: закуска, обяд и вечеря на блок маса;
 • сауна, парна баня джакузи и зона релакс;
 • външен басейн;
 • паркинг;
 • безжичен интернет в стаите и общите помещения;
 • ползването на конферентната зала;
 • груповите ни занимания
 
Опция с доплащане:
 • единична стая (сам човек в стая) – 570 лв.
   

Съществува и опция за участие в групата за по-малко дни, само ако има такава възможност. 

* За запазване на място за участие е необходим депозит от 100 лв;

** Регистрация за сформиране на групата – до 27 юли;

*** В пакета НЕ е включен транспорт и допълнителни процедури и услуги. В зависимост от наличността, транспортът би могъл да се организира в комбинация с участници, които разполагат със свободни места в превозното си средство. Това е наша практика на организация, за улеснение на тези, които не разполагат с личен транспорт (запознава и сплотява колектива, както и разделянето на пътните разходи).

 ВОДЕЩ:   Веселин Михайлов – интегрален коуч и групов водещ

За информация и записване – Веселин –
08888 345 14, info@harmonyaivitalnost.com

 
7
 
 
FB
 
 
 
 
 
 
Изтегли PDF
 
 

Работа със Сянката – уъркшоп – 30 Юли – 02 Август – София

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

ПРЕДСТАВЯ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

S H A D O W  W O R K

Работа със Сянката

Уъркшоп

 

30 Юли—02 Август

СОФИЯ

the-shadow

ОСТАВАТ 3 СВОБОДНИ МЕСТА ДО ЗАПЪЛВАНЕТО НА ГРУПАТА

ПРЕДВИДЕНА Е ОТСТЪПКА ОТ 100 ЛВ. ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ТАКСАТА ДО 29-И МАЙ

КАКВО Е ТОВА – "СЯНКА"?

Терминът „сянка“, е използван за първи път от Карл Г. Юнг, за да опише потиснатите или отхвърлени части на Аза. Робърт Блай популяризира идеята за сянката в A Little Book on the Human Shadow („Малка книжка за човешката сянка“). Блай твърди, че всеки от нас е роден с „360-градусова личност“ – т.е. като деца ние сме били способни да изразяваме човешката си природа в пълния й спектър, без да я коригираме или цензурираме.

С порастването обаче, ние сме се научили, че определени части от тази „360-градусова личност“ са неприемливи за хората около нас. Може би са ни карали да се срамуваме, че плачем, или са ни наказвали, че се гневим, може би са ни се присмивали, че искаме внимание или че се гордеем със себе си и поради всичко това сме се научили да потискаме онези аспекти от себе си, заради които не са ни приемали и са ни наранявали. Според Блай, това е процес, при който ние сякаш изхвърляме качествата си, които не са били приети от другите и заради които сме били наранявани, и ги натъпкваме в един огромен чувал, който влачим на гърба си през целия си живот.

В контекста на метода „Работа със Сянката®“, ние дефинираме като „сенки“ онези части от себе си, които сме натъпкали в този чувал. Те могат да бъдат „позитивни“ или „негативни“. Нашите сенки са всички онези части, които сме откъснали, потиснали или отрекли – онези аспекти на интегралната ни личност, които се страхуваме да покажем.

Това е един естествен процес на развитието на съзнанието и всеки от нас има такъв чувал, в който е натъпкал и носи своите си сенки и дори в определени моменти на развитието ни този чувал е в някаква степен полезен, но когато в един момент от живота ни, този чувал ни натежи вече толкова много, че започнем да вървим, влачейки краката си под тежестта му, и когато това все повече и повече ни пречи да бъдем тези, каквито наистина искаме да бъдем, е време този чувал да бъде отворен. Време е да намерим едно защитено пространство, където да е възможно да надзърнем в този чувал, за да можем да изследваме съдържанието му и да преценим, кое е онова, което е време да извадим отново на светло.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СВОИТЕ СЕНКИ?

Можем да идентифицираме сенките си, като обърнем внимание и станем осъзнати за онова, което проектираме върху другите. Когато отхвърляме дадена своя черта, ние сме склонни да я разпознаваме и идентифицираме много ясно, отчетливо и натрапчиво у другите хора. Това означава, че най-отчетливо ние забелязваме у другите хора именно онези черти, които отразяват собствените ни сенки. В такива случаи, понякога ние реагираме напълно ирационално, като изпитваме прекомерно раздразнение и „правим от мухата слон“.

Също така, ако обърнем внимание и на чертите, на които най-много се възхищаваме у другите – „На кого се възхищавате?“ „Кои са вашите идоли?“ – също можем да открием определени аспекти на сянката си, тъй като ние често проектираме своите „скъпоценни сенки“ върху другите и тогава очите ни заблестяват, тъй като у тези хора ние подсъзнателно разпознаваме онези качества, които сме отрекли и отхвърлили у себе си, например от криворазбрана скромност. Може да се каже, че за добро или зло, ние „гримираме“ другите със своите сенки.

Друг начин да откриете своите сенки е да обърнете внимание на нещата, които правите неосъзнато. Колкото и да се мъчите да държите чувала запечатан, сенките винаги успяват да се изплъзнат от вашия контрол и винаги намират начин да излязат извън чувала. Например – обещали сте си да отделяте повече време на семейството си, а всъщност отделяте повече време на работата си. Или се хващате, че се впускате в съмнителна връзка, знаейки, че съответният човек е неподходящ за вас, но въпреки това го правите. Пренебрегвате собствените си правила за хранене, пушите и пиете прекомерно. Ако несъзнателно повтаряте даден модел на поведение, който ви вреди отново и отново, това е знак, че сянката командва парада.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕТОДА „РАБОТА СЪС СЯНКАТА®“?

Работата със Сянката® е процес на личностно израстване, който изважда наяве силите и енергиите, скрити в нашата сянка. Всеки от нас има такива скрити сили, но невинаги си разрешаваме да ги ползваме, защото всеки от нас е бил нараняван в един или друг момент от живота си и заради това сме били принудени, за да не бъдем отново наранени, да откъсваме и скриваме в сянката си онези части от себе си, заради които сме били наранявани. 

Работата със Сянката® е метод за изследване на вътрешния ни свят, с помощта на който, можем да открием „златото“, което е скрито в сянката ни, и благодарение на това, да се доближаваме все повече и повече до истинското ни Аз. Работата със Сянката® е също и метод, с чиято помощ, можем най-накрая да намерим силата и смелостта у себе си, за да се изправим пред страховете си, гнева си и нараняванията, които са ги породили, да ги интегрираме, и да се научим да живеем по-цялостно. Но най-вече, това е метод, с чиято помощ ние се научаваме да обичаме себе си, заради пътуването, което сме избрали.

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МЕТОДА "РАБОТА СЪС СЯНКАТА®"?

В сърцевината на всяка сянка се съдържа ядро от сила и мощ. Сянката е като златна мина, в която се крие огромен потенциал от творческа и животворяща енергия. Но, когато една сянка е стояла в чувала твърде дълго, с времето тя се вмирисва и вкоравява. Ако решите да отворите този чувал и да изследвате скрития в него материал, е добре да сте в защитено пространство. Ежедневието едва ли е най-подходящият терен за изваждането на късчетата от сянката ни. Със сигурност би било неуместно да започнем да изразяваме потиснатата скръб на работното си място или да експериментираме с подтиснатият си гняв в личните си взаимоотношения. Сенките са определени аспекти от цялостната ни същност, които, в определен момент, заради неприемането им от емоционално значимите ни хора, са направили живота ни труден – и тъкмо заради това сме ги натикали в чувала.

Работата със Сянката® създава необходимото пространство в живота ни, в което пространство да можем да извадим съдържанието на чувала постепенно, по своя воля и безопасно. С помощта на този метод, имаме възможността да експериментираме с аспектите на Сянката си, в една безопасна среда, освободени от страховете си за това как изваждането на светло на тези аспекти, би рефлектирало в реалния живот.

Също така, не е много препоръчително, да се гмурнем в своята Сянка сами. Обученият фасилитатор ще ви съдейства, за да не се нараните и да можете да раздробите тази задача на смилаеми части, така че да запазите усещането за цялостния контекст. Сянката е много съблазнителна, но обученият фасилитатор ще ви помогне да не изпуснете от погледа си цялостната цел, която сте си поставили.

КАК ПРОТИЧА РАБОТАТА СЪС СЯНКАТА®?

Можете да преминете през процесите на работата със Сянката®, като посетите семинар за работа със Сянката®, по време на който да изследвате своите сенки в група от хора, дошли със същото намерение. Така пътят ви ще бъде споделен с другите и те ще ви мотивират чрез приемане и окуражаване.

Може и да предпочетете да се учите само наблюдавайки как другите преработват своите сенки. Когато например видите как някой друг открива куража, който се крие в страха му, или мощта, която се крие в гнева му, може да успеете да откриете онази сила у себе си, която ви е нужна, за да използвате наученото и за себе си.

КАКВО ОЗНАЧАВА „ЗАЩИТЕНО ПРОСТРАНСТВО“?

При Работата със Сянката®, „Защитеното пространство“, е онзи кръг от хора, в който Сянката може да бъде преработена по един безопасен начин. Изграждането на такова защитено пространство е необходимо, за да можем да се освободим от натиска на външния свят поне временно, което да ни позволи да видим нещата от вътрешния си свят по-ясно. Хората, които съставляват това защитено пространство, са насърчени да изследват собствените си предразсъдъци и поемат задължението, в контекста на тази група и на това защитено пространство, да не изказват преценки, да не съдят, да не дават оценки и да се въздържат от съвети. Така членовете на групата се научават да ценят и да се учат от различното пътешествие, което всеки от нас е избрал премине в този живот. Да почувствате дълбочината и мощта на любовта в едно истински защитено пространство за Работа със Сянката®, е едно наистина вдъхновяващо преживяване! Когато почувствате сигурността на това защитено пространство, ще навлезете съвсем естествено в процеса на Работата със Сянката® по избрания от вас проблем.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЦЕСЪТ ПРИ РАБОТА СЪС СЯНКАТА®?

Най-често хората искат нещо, попадащо в някоя от следните категории:

 • да разберат защо се държат по определен начин;
 • да получат помощ и подкрепа, за да разгърнат цялостно потенциала си;
 • да интегрират страха, скръбта, гнева или срама;
 • да се освободят от старите си модели на поведение.

Чрез инструментите за Работа със Сянката®, фасилитаторът ви помага символично да реконструирате проблема си, така че да можете да идентифицирате сянката си и да я изследвате обективно. След това, фасилитаторът ще ви помогне, с помощта на определен набор от мощно и дълбоко действащи техники, да си върнете обратно енергията, отнета ви от сянката, и да я овладеете. Възможните подходи за интегриране на Сянката, се избират според това, което бихте искали да случи.

Едно от най-важните неща, при Работата със Сянката® е, че никой не бива подложен на натиск да отиде отвъд предела, който сам си е избрал.  

Процесът на Работа със Сянката® включва едно безопасно изследване на дълбинните емоции. Всяка човешка емоция е врата към необятните простори на вътрешната ни енергия.

 • Гневът ни води към способността ни да поставяме и отстояваме границите си и ни е в услуга, за да можем  да се научим кога да казваме „Да“ и кога да казваме „Не“. Предпазва ни от капана на нездравословните ситуации и ни помага да узнаем кои сме всъщност.
 • Тъгата е вратата към връзката ни с другите хора. Тя ни води към любовта и разкрива уязвимостта ни и желанието ни за любящи взаимоотношения. Тъгата ни помага да се свържем с онези духовни реалности, които са свещени за нас. Помага ни също да бъдем в съзвучие с тялото си и с природата.
 • Страхът може да ни е от помощ да се дистанцираме от дадена ситуация и да можем да погледнем на нея обективно. Той е един великолепен съветник, който очертава нови варианти за бъдещето ни и ни дава препоръки за настоящето.
 • Радостта ни вдъхновява да изживеем мечтите си. Радостта ни вдъхва кураж и ни указва посоката, тогава когато се изгубим, изпълва ни с благословеното знание, че животът ни има същностен смисъл.

Изваждането на сенките наяве крие определени рискове. За да работите безопасно и ефективно със своите сенки, ви е необходимо такова пространство, в което да се чувствате в безопасност – място, на което се доверявате на другите. Работата със Сянката® ви осигурява тъкмо такова пространство.

Изцеление на последствията от травма чрез Работа със Сянката

Като възрастни индивиди, ние често нямаме достъп до спомнените за физическите, менталните и емоционалните травми, които сме преживели в много ранното ни детството, но тялото ни ги запомня завинаги. Като деца ние складираме всичките си травми в тялото си. В травматични моменти, когато не можем да контролираме случващото се, вземаме решения, които се надяваме да ни предпазят, и си даваме обещания. Тези решения отразяват най-доброто, на което сме били способни в съответния момент, но се основават на детското разбиране, а то невинаги съставлява пълната картина.

В зряла възраст травмите от детството се проявяват по най-различен начин.

Например:

 • Усещане за задавяне, когато понечим да заговорим;
 • Изпитваме болка в стомаха при определени ситуации;
 • Раменете ни са сковани и изпитваме болка, сякаш носим тежък товар;
 • Изпитваме остри болки в половите органи при интимна близост;
 • Болят ни краката, когато някой наруши границите ни и не успеем да се изкажем в своя защита.

„ИЗМЪКВАНЕТО“ НА ТРАВМАТА

Първата стъпка за изцелението на последствията от травмите, чрез Работа със Сянката®, е добиването на яснота и разбиране. Работата със Сянката® е мощен и полезен източник за откриването на обещанията, които все още спазваме, но които ни причиняват болка, отчуждение и страдание.

Когато сме в състояние да видим по-ясно последствията от травмите, които присъстват в живота ни и до днес, методите на Работата със Сянката ни предлагат многобройни инструменти и техники за изцеление. Една от тях е метафоричното „измъкване“ на онова, което задавя гърлото ни или ни причинява болката в стомаха или в краката, което пък ни дава възможността да „смъкнем“ товара от раменете си. Когато травмата излезе на повърхността, можем да я върнем на онзи, заради когото я носим, или да тропнем с крак и да очертаем ясна граница. Тези техники ни позволяват да се свържем с мъдростта на тялото си и да го освободим от травмата.

По време на семинарите за работа със Сянката®, хиляди хора са преминали през този процес на „измъкването“ на травмата и болката от себе си. Въпреки това, всеки път, когато наблюдаваме колко е мощна тази техника и колко трайно може да бъде изцелението, независимо каква е била травмата или какво я е причинило, се изумяваме отново и отново.

ТРАВМАТА И ЧЕТИРИТЕ АРХЕТИПА

За много хора, чиито граници са били систематично нарушаване в детските им години, е много трудно да казват „Не“ и да поставят и отстояват границите си. Според модела, използван при Работата със Сянката, това е свързано с Воинският аспект на Аза, онзи аспект от цялостната ни същност, който е осъзнат за личните ни граници. Когато успеем да извадим енергията на архетипа на „Воина“ от сянката си, се научаваме да бъдем осъзнати за личните си граници и добиваме смелостта и силата да ги отстояваме.

В травматични моменти изпитваме страх, гняв и скръб и тези чувства се застопоряват в телата ни и ни пречат да изживяваме живота си в неговата пълнота и да изпитваме радост. Онази част от Аза, която е чувствена, е архетипа на „Любовника“, а Работата със Сянката® ни осигурява онова ритуално защитено пространство, в което енергиите на този архетип могат да излязат извън сянката и да бъдат освободени.

В детството може и да не е имало кой да се грижи истински за нас или да ни обича безусловно. Архетипът наречен „Суверен“ е онази част от Аза, която е нашият вътрешен родител, а изваждането на тази енергия от сянката възстановява изгубените любов и уважение към себе си.

Дете, което е било жертва на психологическо или физическо насилие, интернализира гласа на насилника си и в зряла възраст този глас се проявява като силно критичен и безпощаден вътрешен глас. Това е свързано с архетипа на „Магьосника“ – онази част от Аза, с която работим, за да установим диалог с вътрешния си критик и да го трансформираме, получавайки в резултат на това едновременното усещане за покой и за сила.

Работата със Сянката ни дарява с онази любов към нас самите, с чиято помощ започваме да се ценим и да се обичаме заради пътешествието, което сме избрали да осъществим в този живот. Когато разберем защо сме взели определени решения и сме дали определени обещания в миналото си, и най-вече в детството си, които са ни довели там, където се намираме днес, можем да преживеем едно дълбоко изцеление и да еволюираме по такъв начин, че да се приближаваме все повече до истинското си АЗ и до самите себе си.

ВОДЕЩИ:

ГОТИЕ ХАНКЕН е преминал обучение и е сертифициран в следните школи и методи – Фамилно консултиране, Ненасилствена комуникация, Позитивно управление на интерперсонални конфликти, IMAGO, хипноза и социократичен диалог.

Готие Ханкен е сертифициран коуч и групов фасилитатор за „Работа със Сянката“.

ВЕРОНИК ШУМАН е психолог и психотерапевт обучена и сертифицирана в Хуманистична психотерапия и НЛП.

Първата и среща с „Работа със Сянката“ преди повече от 15 години променя изцяло живота и тя решава да се посвети на този метод, с помощта на който се срещаме с „тъмната си страна“ и по един здравословен и безопасен начин извличаме съкровищата, които са заровени в Сянката ни.

Вероник е сертифициран коуч и групов фасилитатор за „Работа със Сянката“.

Повече информация за метода, както и за предстоящия уъркшоп можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

http://integral-bg.eu/content/view/141/159/lang,bg/

http://integral-bg.eu/content/view/143/161/lang,bg/

http://integral-bg.eu/content/view/144/162/lang,bg/

http://integral-bg.eu/content/view/145/163/

http://integral-bg.eu/content/view/146/164/

http://integral-bg.eu/content/view/147/165/

Ако желаете да вземете участие в предстоящия уъркшоп, можете да се свържете с нас за повече подробности относно такси, срокове, дати и т.н. на посочения по-долу имейл адрес.

Сърдечни поздрави,

Екипът на ИИР

www.integral-bg.eu

integral.institutebg@gmail.com

jung shadow quote

FB

 

 

 

Изтегли PDF

 

 

„Животът може да е чудо” – ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ЗА ВЪЛШЕБНИЦИ – 26 юли – Клуб-Библиотека “Виделина”

Клуб-Библиотека "Виделина"

(„Цар Симеон I”27, ет.2, ст.6)

тел.: 052/64-89-22; 0877/077 651

Лекции, семинари, курсове, сбирки, представяния на книги и прожекции в областта на езотериката, приложната психология, духовните учения, здравословния начин на живот, най-новите научни открития, квантовата физика, историята

 ********************************************

jivota_moje_da_e_chudo"Има два начина да изживеете живота си: като нещо обикновено или като чудо" (Айнщайн)
 
 
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ЗА ВЪЛШЕБНИЦИ
 

26 юли – неделя –   10-14 ч.

 

 

в Клуб-Библиотека "Виделина"
 
Питали ли сте се защо, въпреки всичките ви старания да мислите позитивно и да привличате в живота си благоприятни събития, неблагоприятните все още са част от ежедневието ви?
 
Защо въпреки точното следване на алгоритмите на различни ръководства за щастлив живот, той все още е далеч от вашия идеал?
 
Един шокиращо различен отговор защо познатите рецепти, тайни, мега-тайни и стъпка-по-стъпка модели за по-добър живот не работят, идва от българския (бивш военен) психолог Алексей Бъчев и неговия оригинален метод за отключване на човешкия потенциал в посока, уникална за всеки човек.
 
С над 20 години опит в работа с човешкия потенциал и главен герой в превърналата се за месец в бестселър в България книга “Животът може да е чудо”, Алексей е психолог, който няма да ви предложи поредната сугестия (внушение) за вашия собствен живот.
 
Очаквайте да се ДЕ-сугестирате, да избършете дъската на съзнанието си от всички чужди модели, да седнете пред белия лист и да започнете да създавате собствената си история как „Животът може да е чудо”

Темата на семинара е :

"Дехипноза-техники за излизане от лабиринта на матрицата"

 
За повече информация: http://simbaley.webs.com/workshops.htm
 
 
Информация на телефон: 0898 208 866
e-mail: simbaley@abv.bg
 
 
FB2
 
 
 
 
 
 
 
Изтегли PDF
 
 

Любов, Пари & Успех – водещи Мернуш Рудаки и Чарлз Бедермен – 18-19 юли – Варна

g
 
”Любов, Пари & Успех”
 
18-19 юли 2015
 
Интерхотел Черно море
 
Варна, България
 
Цена: 330 евро / 640 лева
(в цената са включени обяд и кафе пауза за двата дни )
 
Всички искаме да имаме Любов, Пари, Успех и Физическо Здраве. Повечето от нас имат тези неща в по-малка или по-голяма степен.
 
Опитайте да си представите обаче живот, изпълнен с изобилие от Любов, Пари, Успех и Физическо Здраве!
 
Това е обещанието на ”Любов, Пари & Успех”. Само за два кратки дни ще откриете как да бъдете напълно присъстващи в ума, тялото и душата, както и да възстановите физическото си здраве и да го поддържате добро до края на живота си.   
 
Как работи ”Любов, Пари & Успех”?
 
Всички ние в ранна детска възраст създаваме позитивни и негативни вярвания за себе си, които ръководят живота ни днес. 
 
Първият ключ: ние сме създали всички позитивни и негативни вярвания, които имаме за себе си. В най-крайния случай, когато едно дете е взето от родителите и предадено на социалните служби, защото родителите са попаднали в затвора и/или имат проблеми с наркотиците и алкохола, то решава, че вината е негова и че не заслужава любов. Това вярване, което очевидно в същността си е неистинно – води до живот, пълен със саморазрушителни практики.
 
Негативните вярвяния, които сме създали за себе си като малки деца, ограничават успеха, който си позволяваме в живота, и това важи за всички. Нещо повече. Тези негативни вярвяния създават в последствие физически заболявания, които са нелечими със съвремените медицински практики.
 
В ”Любов, Пари & Успех” ще откриеш какви негативни вярвания си създал за себе си и как тези вярвания ограничават твоя успех в областта на любовта и финансовото ти благополучие. Най-важното е, че не само ще откриеш как същите тези вярвания са навредили на любовта, финансовото ти благополучие и на физическото ти тяло (било то под формата на проблеми с гърба, коляното или раменете, или просто наднорменно тегло, което не успяваш да премахнеш независимо от диетите на които се подлагаш), но и как да имаш любов, пари и да бъдеш физически здрав през останалата част от живота си.     
 
До края на курса ще преоткриш напълно способността си да бъдеш самия себе си и да усещаш другите хора, да бъдеш така успешен в областта на финансите, както би желал, да лекуваш каквито и да било физически неразположения и да поддържаш добро здраве до края на живота си.
 
ВОДЕЩИ:
 
ММернуш Рудаки
 
Мернуш е родена в Шираз, Иран. Семейството й емигрира в Германия, когато тя е на 6 г. Дете с ясновидски способности до 14 год. възраст, тя възвръща способността си да “вижда” в процеса на личностно развитие през 2012 г.
 
Обучен психотерапевт, който работи по цял свят, Мернуш е също така квалифицирана в областта на личностното развитие, квантовото лечение и храненето. Тя лекува клиентите си на всички нива – ум, тяло и душа. Тя е търсена като терапевт от спортисти, бизнес ръководители, от всички, които биха искали истински пробив в живота си. Компанията на Мернуш е със седалище във Франкфурт, Германия.
 
ChЧарлз Бедермен
 
Чарлз Бедермен е водил курсове на онтологическа основа с участието на стотици хора (както възрастни, така и младежи).
 
След получаването на дипломата си по Бизнес администрация и мениджърство, Чарлз работи като Асоциативен редактор на Баронс Файненшъл Уикли. Той основава ТримТабс Инвестмънт Рисърч през 1990г., на който един от мажоритарни собственици в продължение на няколко години е Голдмън Сахс. В момента Чарлз е портфолио- мениджъра на два Фонда за взаимна търговия в списъка на Ню Йоркската борса: ТримТрабс Флоут Шринк ИТФ (който инвестира в американски акции, натрупващи пари и намаляващи броя на акциите) и ТримТрабс Интернешънал Фри Каш Флоу ИТФ (който сред компаниите, които натрупват пари е най-бързо развиваща се компания на 10-те най-големи пазари извън САЩ). Чарлз Бедермен е редовен гост на CNBC и Bloomberg и е много търсен оратор в областта на индивидуалните инвестиции.
 
Преди около 10 години различни хора започват да молят Чарлз за лична помощ и тренинг в превъзмогването на препятствия по пътя към успеха в бизнеса и в живота си. На базата на този свой опит той развива и води курсове, в които преподава различни практики за успех на възрастни и на колежани. Във всички курсове средната оценка на участниците е била 4,6 по скала от 1 до 5.(като 1 е “Слабо” и 5 – “Много над очакванията”).
 
Ако желаете да участвате, моля  свържете се с:
 
 
Стефан Димов
Варна, България
+359886475547
Skype: chefchodimov
 
Николинка Митева
Варна, България
+359888877528 
 
 
Mehrnoush Roudaki
Frankfurt, Germany
Skyepe: mehrnoushroudaki
 
Charles Biderman
Sausalito, California
Skype: cbiderman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация:

Часова ангажираност :
18.07.2015 Събота – 10.00 – 19.00 ч.
19.07.2015 Неделя – 9.00 – 18.00 ч.
 
Начини за заплащане :
 • За да ангажирате място за участие в семинара преведете капаро в размер на 100Евро/200лева По банков път на посочените сметки в Лева и Евро, не по-късно от 10.07.2015г. (петък) . Остатъка се заплаща на място в деня на семинара при регистрация на участниците. Срещу заплатената сума ще получите Фактура!
 • Ползвате 10% отстъпка при превод на цялата такса по банков път до 10.07.2015г. В този случай таксата е
  297 Евро/576 лева
 • Плащане след 10.07.2015г да се прави само след уточняване с организаторите!
 • Изпратете Емейл след направеното плащане със данните на участника – име и телефон (за фирми – данните за фактура) или се обадете на организатор!
Преводи в Лева :  IBAN: BG94FINV91501015931232 , BIC:FINVBGSF, Първа Инвестиционна Банка, Варна
Преводи в Евро :  IBAN:BG84PRCB92301448308016 , BIC:PRCBBGSF, Прокредит Банк Варна,
Получател: „Димов Естейт“ ЕООД  ЕИК: 202639600, Екатерина Димова
 
Транспорт и Настаняване:
Всеки участник организира сам нощувките си и транспорта.
За съдействие относно настаняването може да се обръщате към Организаторите Стефан Димов и Николинка Митева
 
3
FB
 
 
 
 
 
 
 
Изтегли PDF