Свами Махешананда Сарасвати – 28 юли – 3 август – Варна, София

Програма на
Свами Махешананда Сарасвати
 
Варна 28 – 29 юли
София 31 юли – 3 август
 
Записване за Варна – център "Реализация" – 052 605-693 от 11.00 до 17.00 ч; 0887 236 973
 
28.07.2013 – 09.00-17.30 ч. Семинар "Ум и медитация"
- 90 лв.
 
29.07.2013 – 18.00-21.00 ч. Лекция и практики: "Кундалини: мистичната сила на космоса" – 35 лв.
 
Записване за София на тел. 02-418-80-95; 0896 820 770; 0896 820 772;
e-mail: info@ananda-bg.com
 
31.07.2013 - 19.00-20.30 ч. Беседа: "Философията на Тантра" – 5 лв.
01.08.2013 – 18.00-21.00 ч. Лекция "Психофизиология на чакрите" и медитация – 35 лв.
02.08.2013 – 18.00-21.00 ч. Лекция "Нада йога" и киртан – 35 лв.
03.08.2013 – 09.00-17.30 ч. Семинар "Кундалини йога: ефективни начини за работа с кундалини" – 90 лв.
04.08.2013 – 09.00-17.30 ч. Семинар "Йога и творчество" и Хаван (огнена церемония) – 90 лв.
 
Повече информация:
http://ananda-bg.com/files/Swami%20Mahesh_BG.pdf
 
Записване за програмата:
За програмата във Варна – център "Реализация" – 052 605-693 от 11.00 до 17.00 ч;
0887 236 973
 
или
 
Център "Ананда" в гр. София, квартал Лозенец, ул. "Йоан Екзарх" № 10, партер,
тел. 02 865 92 48; 0896 82 07 72; 0896 82 07 69; info@ananda-bg.com
 
Заплащането може да направите в офиса на Център "Ананда" или по банков път:
Банка ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
BIC код FINVBGSF
IBAN BG87FINV91501015078631
Сдружение "Каруна
 

Изтегли PDF

 
 
 

Феноменът Бруно Грьонинг – документален филм – Добрич (28 юли), Варна (4 авг.)

Изтегли PDF
 

Семейни констелации с Румен Янкулов – 1-2 юни – Варна

Семейни констелации във Варна
с Румен Янкулов
 
Семинар: 1 – 2 юни 2013г. – 13ч.
 
х. „Черно море” Конферентна зала – малка
 
Още в момента на нашето зачатие ние вече принадлежим, т.е. част сме от системата на нашето семейство – на нашите родители, братя, сестри, но също и на родителите на нашите родители и на тези преди тях, …и тези преди тях…
 
Понякога осъзнато, но най-често несъзнателно ние всички носим енергията и дори съдбата на нашите предшественици, на поколенията преди нас- техните постижения и техните грешки, техните модели на поведение, елементи от техния светоглед и социални очаквания.
 
Повторяемата участ на членове на семейството от различни поколения, периодични повторения на събития в определени семейства и етнически групи, често ни оставя безмълвни и в невъзможност да дадем каквото и да е логично или научно обосновано обяснение.
Решенията, откриващи се чрез тази терапевтична работа носят релаксация, както и разбиране на дълбоки проблемни ситуации в живота ни. Когато се зачита определения ред и негласните закони, управляващи фамилната система, тогава любовта между членовете на семейството тече свободно.
 
Възстановявайки и укрепвайки връзката с родителите и предците си, ние се учим как да получаваме подкрепа и да черпим от силата, идваща до нас през поколенията, за да можем на свой ред да създаваме пълноценни връзки и да даваме безусловна любов на своите деца.
 
Начинът за „осветляване“ на скритата семейна динамика е като някой от участниците пресъздава констелацията на своето семейство с помощта на други членове на групата.
 
Настоящата група има себепознавателен характер, но съдържа и някои обучителни елементи за хора, които биха искали да навлязат по-дълбоко в същността на метода и в перспектива да използват елементи от него в своята работа.
 
Могат да бъдат поставяни за разглеждане следните проблемни теми?
 
Партньорски взаимоотношения – неудовлетвореност в интимните си връзки; трудности в общуването.
Различни по характер и тежест здравословни проблеми – хронични болки, тежки заболявания, психични нарушения, алкохолизъм, наркомании и др.
 
Проблемни отношения с членове на семейството – родители, деца, братя и сестри.
 
Всичко, свързано с Вашата личност, професионална изява или финансово благополучие.
 
Водещият Румен Янкулов завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от 10 години работи с индивидуална и групова психотерапия. Водил е терапевтични групи в България, Швеция и Словения. През 2003 помага и участва в Тренинга за Ошо-терапевти в Пуна (Индия). Оттогава се обучава и в метода "Семейни Констелации" при Свагито Либермайстер (Германия) и асистира в тренинги за водещи по метода в Индия, Испания и Турция. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт терапия, дихателни и биоенергетични упражнения, методи на "обратна връзка".
 
Този семинар ще е последен за тази година!
 
Контакти: Галина Георгиева  GSM: 0899 993 294
E-mail: galinageorgieva@abv.bg

 
Такса за участие: 120 лв (100лв. при плащане до 27.06.13г.)
 
За повече информация на адрес: http://www.familyconstellations.bg/
и в предаването „Искрено и лично” на адрес:
http://vbox7.com/play:270215bd
 
Изтегли PDF
 
 
 

Методи за уякчаване на вътрешната връзка между хората – беседа от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

19 август, вторник, 19 ч.

Методи за уякчаване на вътрешната връзка между хората

Във всички създания съществува вътрешна връзка. Вие трябва да се стремите да премахнете условията, които препятстват за заякчаване на тази връзка. Всеки от вас трябва да работи искрено върху себе си и като работи, да смята, че работи за всички и че всички работят за него. То е Божествен закон, който трябва да работи и в нас. Окултната наука го нарича Висше аз, но по-право е да се каже Божествена душа. В нея са вложени всички условия за нейното развитие, а когато е образувана връзката, всички способности и чувства растат. Допуснете, че имате градина, насадена с пиперки и зеле, може ли да култивирате този зеленчук без поне малка вадичка за напояване? Може да посадите всякакви семена, но ако някой ви лиши от вадичката, напразно ще се трудите. Всеки от вас трябва да има такава вадичка. Имате ли я, всичко ще прорасте, нямате ли я, никакъв плод не очаквайте. Много вярвания и много философии пропадат именно по липса на такава вадичка. Може ли да узнаете дали имате вадичка? Може. Трябва да почувствате присъствието на Висшето аз, да почувствате Божествената душа у вас, да почувствате готовност поне веднъж в неделята или в годината да се пожертвате за всички. И Христос казва: „Който изгуби живота си за благото на другите, той ще намери своя живот.“ Това е точният превод на думите Христови и в тях се крие същността. В състоянието, в което вие понастоящем се намирате, тази връзка не е още образувана и вследствие на това вашата низша душа, низшето аз, низшият манас, както го наричат теософите, се стреми към противоположни движения. Душата върши това, не че има някаква омраза към човека, но стремежите и са различни. Ако вашата вадичка бе поливала посадените семена, щяхте да имате обратен резултат. Имате две градини, едната на запад, другата на изток: ако пратите водата на западната страна, ще имате един резултат, ако я пратите на източната страна, ще имате друг резултат. Вашето съзнание и вашето сърце всеки ден се разширяват и придобиват по-голяма пластичност и сила, а тялото ви остарява, ставате по-религиозни, но и недоволни от живота и отивате на западната страна. Трябва да се борите с тази ваша низша душа, понеже в нея са вложени всички отрицателни неща. Когато влезнат във вашата душа сили и започнат да действат, ще се стимулират побуждения у вас да придобиете знания, Мъдрост, но тези знания може да превърнете в зло, в насилие над хората. Може външно да турите мантията на благочестието и да търгувате с него, да тръгнете по обратния път на Черното братство, някои членове на което носят отвън бели дрехи, а душите им вътре са черни. Щом срещнат някого, те му обещават. Отнемат ли ви веднъж тази енергия, която имате, отбият ли вашата вадичка, те ще ви изоставят и ще потърсят други, на тях да обещаят и тях да излъжат. Така те с хиляди години живеят на гърба на такива малодушни хора за сметка на тяхната смърт. Едни хора умират от нямане влага или живот.

Като разбираме Христовото учение в този висок смисъл, то не е нищо друго освен проявление на Бога в света. А пък всички добри хора, учители и светци са клончета и листа на това голямо дърво. Няма да се спирам да говоря каква форма има това дърво. Всеки трябва да гледа да изпълни своите функции и да направи онова, което трябва да стори. Ако останете верни на вашето призвание, вие ще се измените и един ден няма да бъдете клончета на дърво или членове на животно или на човек, но ще се индивидуализирате и Духът ще дойде у вас да се въплъти, както в Христа. Ще видите как Той ще проникне като слънчеви лъчи. Той се проявява и в животните, които работят на нивата; Той се намира и в житните зърна, и изобщо във всички плодни семенца. Можем да кажем, че ние фактически се храним от Неговата плът. Той стана жертва за нас, само да можем да се подигнем и като разберем живота, от придобитото да можем да помогнем с нашия живот на други. Така трябва да схващате този велик закон и да го приложите във всички посоки на живота си. Всеки от вас ще гледа да се развива не еднообразно, а по пътя, който му указва неговата собствена душа. Клончетата на дърветата не вървят по една, а по различни посоки, но все пак те съставят една вътрешна хармония – симетрия. Всинца вие не може да се обърнете в голяма река; има много големи реки, както много велики хора, но няма добри хора, сиреч хора такива, волята на които е просветена и в излишък, че да могат да дадат и на други. Ние не учим хората да дадат всичко, да изпразнят своите хамбари, да се самопожертват, но да дават само излишното. Една от причините, които развалят хората, е тази, че когато се срещнат, някои от голяма ревност се укоряват: „Ти не вървиш в правия път“, и с това си пречат. Така се произвежда нарушение в мислите и започват да се отблъсват. Днес не можете да съберете водителите на религиозните общества, нито 4-5 владици да мислят еднакво, защото не разбират великия закон и защото всички служат на себе си.

Най-първо гледайте да се освободите сами вътрешно от користолюбието, което не е ваше и което ви е присадено. Отчупете тази присадка, защото това, що е присадено не на място, трябва да се отмахне. Апостол Павел на едно място казва, че дивата маслина е присадена на питомната. Ако вие сте присадени на питомна маслина и не се развивате, мислите ли, че господарят ви ще ви държи там дълго време? Той ще каже: „Да се махнат!“ У вас има някои неща, от самите вас присадени. Те трябва просто да се отчупят, а те се отчупват, когато последва някое нещастие, например човек изгуби пари, обществено положение или бъде ограничен отвсякъде. Тогава той убива желанията си за преходни блага и потърсва друг път. Казва му се: „Трябва да избереш пътя – ако вървиш нагоре, има живот, ако тръгнеш надолу, няма живот за тебе.“ Ние обикновено мислим да покръшнем и да изберем друг път, но няма друга изходна врата освен една – нагоре. Като казва Христос: „Аз съм вратата“, Той подразбира само един път в живота. При сегашното ни състояние има само един път, по който може да се развива и сложи бъдещият ви живот; има само една врата, през която може да влезете. Бъдещото ви прераждане, бъдещото ви състояние се обуславя от тази врата, през която ще минете. Потърсете и намерете Христа. А вие ще Го намерите в себе си. Под думите в себе си говорих ви какво трябва да разбирате. Първо трябва да намерите Христа; но трябва да знаете, че Той няма да дойде у вас във вид на мъж или жена. Апостол Павел казва: „Нито мъж без жена, нито жена без мъж могат.“ Мъжът трябва да намери своята жена, а жената – своя мъж, сиреч душата трябва да намери своя дух, а духът – своята душа; умът трябва да намери своето сърце, а сърцето – своя Божествен дух. Туй са задачи, които трябва да разрешавате по практичен начин. Може да четете много книги и да си блъскате главата, но тази работа – да намерите душата си – е нещо много лесно. Леснотията се състои в това, да пазите момента, който Бог е определил, да бъдете точни и навреме, че когато Духът ви срещне, да сте готови; и нещо повече, да бъдете няколко минути по-рано на мястото си, но не да закъснеете. Неуспехите ви се състоят в това, че постоянно отлагате. Може да каже някой, че това засега е трудно за изпълнение, че в бъдеще може да има по-благоприятни условия. Вие не знаете какво ще бъде бъдещето; собствено бъдещето е сега, тъкмо сега имате всички условия да направите това. Духът иде периодически и не може за всяка отделна душа да идва, когато тя пожелае или проектира да работи. Христос е казал: „Търсете Ме, докато Съм близо“, защото отдалечи ли се, ще Го чакате дълго време. Това отдалечаване може да бъде за един, два, три или повече дни, но може да бъде и за повече години, а може да бъде и за цял живот.

Никакво съмнение не трябва да има във вашата душа. Виждам, че много се смущавате как ще разрешите този въпрос. Оставете смущението, Бог ще разреши тези неща. Например вие стоите вечерно време в тъмнина и искате чрез пипане да познаете човека, а колко години ви трябват, докато изучите подробно човека: на каква възраст е, млад ли е или стар, бял или кафяв, сиви или черни очи има. Но може да познаете по чертите на лицето какво настроение има, какво мисли и чувства. Но ако дойде някой със силна светлина и вие погледнете в лицето му, в един момент всичко онова, що е било скрито в тъмнината, ще стане видимо до най-малки подробности. Нашето лице не е нищо друго освен проекция на нашата душа – полето, което ние обработваме. Имате ли брада, трябва да я чешете, защото иначе в нея може да се скрият разни животинки. Ама някой ще рече: „Аз нямам брада.“ То означава, че гората ти е изсечена. Въпросът е: дали всичкото ти лице представя една обработена земя. Косата представя енергия, която чака бъдещо развитие, оттам иде енергията. Ония, които имат по-гъста и по-черна коса, имат повече енергия. По-гористите места имат влага и всички условия, за да се развиват ония сили, които Бог им е дал да използват за себе си и, разбира се, за всички. Тъй че и сега може да направите опит, само че трябва да се приготвите, иначе този опит ще ви накара да напуснете правилния ход на вашето развитие. Много богатски синове са останали неучени просто затова, защото бащите са им оставили готово наследство. Ако и вам се даде някоя дарба наготово, ще кажете: „Не ми трябва друго“, но ако не сте готови и не знаете да я използвате, тя може да ви се отнеме. Има нещо по-съществено от дарбите – онова, което Христос казва: „Какво се ползва човек, ако спечели цял свят, а изгуби душата си?“ (Марк 8:36 – б.р.). Не я обработва, а я оставя пуста и лишена от вадичка, която я напоява. Какво се ползва душата, ако постоянно не се напоява, развива?

Първото нещо в това развитие е смирението – да схванете правия смисъл на смирението. То е процес на поглъщане на Божествената енергия. А не можете да възприемете тази Божествена енергия в себе си, ако нямате дълбоко смирение. Не униние, а разположение на душата, за да възприеме всеки момент всичко, каквото Ă даде Господ да обработва. Да не каже, че това, което Ă се дава, е трудно. Не трябва да има съмнение у вас, че Господ може да ви даде изпит, който не можете да издържите. Не се смущавайте: най-напред Той ще ви даде най-лекото – ще ви каже да речете на човека само една блага дума. Кажете на човека, когато го срещнете: „Добър ден“, или му пожелайте някакво добро. Ама ще кажете: „Какво ще му помогне това?“ От такива малки работи зависи вашето бъдещо развитие. Окултистите имат много трудни методи, но те костват много скъпо. Колко окултисти са опропастени! Концентрира се някой, да си кали волята, кали я, кали я, един ден се пречупи и рече: „Хайде, в другия живот ще започна изново.“ Такива опити са правени много. Колко от вас са се занимавали с черната магия! Сега сте се разкаяли, понеже вече го съзнавате. Не че сте го желали, но сте влезли необмислено в кривия път. Апостол Павел – и той е бил в черната магия. „Едно време бях гонител“, казва той, значи е бил в черната магия, „А сега се изповядвам.“ И вие трябва да имате същата доблест да се изповядате. Апостол Павел казва: „Като познах учението Христово, смятам, че познанията, които съм имал досега, са смет, отсега нататък няма да бъда гонител.“ И вие кажете като него.

Ще гледате да възстановите една вътрешна хармония между всички, да се нагласите като нотите – всеки на своето място. И да направите това не по начин механически, а по Божествен път. Като започнете по този път, Христос ще ви коригира: този тон не е на място, трябва да вземете един тон по-високо или по-ниско, и като ви нагласи хубаво, ще дойде Духът и ще засвири правилно песента.

Туй, което ви говоря, е въведение – през събора ще ви дойдат много мисли в тази посока.

Какво ви показва това чисто небе? То е добър признак. Показва ви, че има разположение да ви изпрати всички добри мисли и желания. Отзарана имаше малко облаци – брожение, но като изгря Слънцето, всички изчезнаха. Туй показва, че имате всички условия за работа и че нямате спънки. Възприемете Божественото и поливайте душата си! Там, дето е сухо – полейте; разбира се, като гледате да не туряте и много влага; след това ще дойде растенето. И ще дойде скоро, защото процесът върви много бързо.

Всяка група да запише онези съществени въпроси, които я интересуват, които ще разискваме, ще подложим на разрешение, и сетне ще приложите методите, по които може да ги опитате.

– Какви въпроси конкретно? Туй, което всеки чувства ли?

– Мнозина от вас се разболявате и искате да знаете кой е най-добрият метод за лекуване. Ще се лекувате по законите на окултната наука, сиреч по законите на Божествената наука, и само тогава ще имате добри резултати.

– Само в тази ли област?

– Да допуснем, че двама, мъж и жена, приятели или другари, не могат да живеят добре, скарали се. Искате да знаете сега най-добрия път, по който могат да се помирят, да се възстанови хармонията между тях. Някои не се разбират и не знаят кои са причините за това; те не са нови, а са създадени от хиляди години, сега само изпъкват. Не съжалявайте, че са изпъкнали, но научете се как да ги избягвате. Може някой, като ви срещне, да ви рече: „Като се делите от църквата, от хората, знаете ли, че сте в правия път?“, и във вас ще се роди съмнение дали наистина сте в Христовото учение, изразено в Евангелието. Ще трябва да си го разрешите. Ние не въставаме против църквата, но искаме да се възстанови Царството Божие на Земята; ние не създаваме закони, а работим или, по-право казано, ставаме носители за възстановяването на тези Божествени закони. Може да занесете на човека и книга, която го ползва, но във всяка ваша работа трябва да ви ръководи Любовта и Мъдростта. Казахме, че Господ е високо и по някой път слиза; но Той никога не слиза в безпорядък, Неговият Дух слиза именно чрез Любов и Мъдрост; да превърне безпорядъка в порядък.

После може да се повдигнат и други практически въпроси. Като се образува връзка между всички ви, ще имате известни пропуски, чрез които ще влезете в работа. В окултните закони не може без пропуски. Имате ли тези пропуски, може да употребите закона. Пропускът е като къщен ключ, чрез който се отваря и затваря вратата. Тези пропуски ще ви се дадат само тогава, когато бъдете верни, да не злоупотребявате с тях. Верен човек на своята душа, верен на ближния си, верен на Бога. Някой път изневеряването може да стане несъзнателно, но много пъти е ставало и сега става по подхлъзване. Такова подхлъзване имаше и у апостол Петър, когато поиска да дава съвет на Христа. Христос му каза: „Тази мисъл идва от сатаната“, и тогава пристъпи и каза онова, що има в Евангелието: „Който не се отрече от себе си“, и т.н. Имайте предвид, че Христовото учение е леко. Когато Христос казва: „Моето бреме е леко“, Той подразбира Своето учение. И наистина, практически Неговото учение е най-лекият метод. Тъй че не са прави ония, които проповядват, че Христовото учение е тежко бреме. Сега вашето бреме е десет пъти по-тежко.

Сетне може да зададете и тези въпроси: кой е най-добрият начин за саморазвитие, за развиване на ума и на сърцето; кои са начините, чрез които Любовта може да действа у нас; кои са начините, чрез които Мъдростта може да действа у нас? Тези въпроси ще разискваме друг път. Вие сте дошли тук като работници, ще ви дам малка мотичка и ще поискам да отбиете вадичката към правия път и всеки да наблюдава за действието на вадичката, която полива дадено място. Така вие ще станете по-внимателни и към приятелите си, и към хората – към всички. Ще ви обясня какво подразбирам в тази малка алегория под думата мотичка. Подразбирам начин на действие. Както виждате, малка работа – Христовото бреме е леко. Тъй че, повтарям, ще отбележите въпросите, които са тъмни за вас, та да ви ги разясня. Но все пак казвам, каквито разяснения и да ви дам, докато не направите този малък опит, те ще ви останат тъмни. До това време през идещата година ще правите опити, които да усилят вашите стремежи и вашата воля. Всичко ще върви симетрично.

– Под вадичка Любов ли се подразбира?

– Условия за работа – тази прана, която влиза в човека и той я поглъща.

– Как може човек да познае своята душа?

– Под думите да намериш душата си, значи да чувстваш, че между хората и тебе няма дисхармония, а има правилна обмяна на мисли и чувства; ще рече да има хармония между сърцето и ума – да се прояви Любовта и Мъдростта. Като намерите душата си, вие ще почувствате неизказана радост. Вие сте имали, впрочем, такива радости, били сте за момент в Рая, но сте го изгубили.

– Всеки е преживял, но въпросът е: как може да запази тези радости?

– Сега ще учите метода за запазването им. Вадичката и мотичката са средства за това. Преимуществата на тази работа са тези, че вадички, които са скъсани, се съединяват много лесно – не е като да скъсате някоя метална жица.

 

20 август, сряда, 7 ч.

 

 

 

Представяне на Школа Атлантис – 21 май – Варна

Здравейте, приятели,

Съобщаваме ви с радост, че в България отново гостува нашият приятел и езотеричен учител Сергей Кузнецов! За онези, които не го познават достатъчно – кой е Сергей:
 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
Създател и ръководител на ШКОЛА  "АТЛАНТИС"
Мастер-Учител РЕЙКИ на Атлантида, представител на Международната Асоциация Рейки, езотеричен психолог, холистичен лечител. Работи в Русия, Унгария, Словакия и България.

 

Със своя 25-годишен стаж като психолог и лечител, с хармоничния си и благ характер, Сергей е незаменим помощник и учител за всеки, който търси своя баланс – здравословен, в отношенията си с другите или като успех в живота.

С голямото си и всеотдайно сърце, той подпомага процесите на лечение и осъзнаване на всеки, който го помоли за подкрепа!

Сергей провежда обучения в посока развитие способностите на всеки човек към самолечение и възвръщане на балансираното ни състояние, когато стресът в ежедневието ни вземе връх. С методите, които преподава и използва за лечение в лечебните си сеанси, всеки човек постига по-бързо, по-леко и осъзнато вътрешна хармония и физическо здраве!

Приятелите на Сергей Кузнецов очакват неговите посещения в България и Варна с радост и любов!

Очакват ни незабравими дни с Школа Атлантис и Сергей Кузнецов!
Да ги преживеем заедно!

П Р Е Д С Т А В Я Н Е  на  Школа Атлантис

На 21 май, вторник, ще се състои представяне дейността на школа "Атлантис" в гр. Варна. След продължителна подготовка, идва време за семинарите и обученията, представени от Сергей Кузнецов, основател и ръководител на школата.
Каним ви на 21 май, вторник, от 18.30 ч, в концертна зала на радио Варна, на  представянето на  СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ и школа Атлантис.

Ето краткo представяне на школата:
Школа Атлантис е уникален и хармоничен синтез на нетрадиционна медицина, езотерика, духовна философия и различни системи на лечение и подмладяване на организма.
Главна задача на школата е хармонично физическо, психическо и духовно развитие на човека, постигане на жизнен успех, здраве и благополучие, умения да се решават възникналите проблеми в живота със собствени сили, възможност да се помага на други хора.
Девиз на школата – Всеки човек е добър вълшебник!
На презентацията ще се запознаете с уникални методи на древнославянската медицина, духовно целителство, с някои оригинални практики на древна Атлантида, с технологии за постигане на успех в живота, хармония и благополучие и с различни направления на нетрадиционната медицина.

На презентацията ще получите информация за следните семинари на школата:
1.     Древнославянска медицина – Висцерална хиропрактика
2.     Работа с Ангелите на Атландида – 1 и 2-ро ниво
3.     Рейки на Атландида – 1, 2 и 3-то ниво
4.     Работа с родовата карма
5.     Приложна кинезиология
6.     Ментална терапия
7.     Квантова терапия
8.     Технология за постигане на жизнен успех, хармония и благополучие.

В края на представянето ще се проведе ЛЕЧЕБЕН СЕАНС за онези, които желаят това.
Поздрави и до скорошна среща.

Тази информация можете да използвате и да препращате на свои познати и приятели за запознаване. Нашата молба е да поканите ВСИЧКИ, които бихте искали да чуят и да се запознаят с нещо ново и различно от онова, което вече знаят за себе си, за здравето си, за изобилието в живота си!
 
Вход: 3 лв (за залата)
 
 
 
 
 

Уникална поредна екскурзия-преживяване до чудеса, пирамиди и богомили в Босна – 25-30 юни

ЧУДЕСНА НОВИНА! Само за 295 лв! Поредната истинска
 
екскурзия-приключение до пирамидите в Босна и богомилските пътеки
 
на 25-30 юни 2013 г.
 
Спонсорът на някои от екскурзиите Виктор Арабаджиев отново поема част от плащането и цената намалява значително! 6 дни, 3 нощувки, закуски, вечеря, радост и красиви моменти… Приятелства, живописни местности, съпричастност към сънародниците ни – богомилите в Босна!

ПОРАДИ ГОЛЕМИЯ ИНТЕРЕС И НАСОЧЕНОСТТА НА ПОСВЕТЕНИ БЪЛГАРИ-ПИСАТЕЛИ, ЕЗОТЕРИЦИ, ДУХОВНИ ПРОСВЕТИТЕЛИ КЪМ ТОВА МЯСТО – ОРГАНИЗИРАМЕ 4-ТО ПОСЕЩЕНИЕ
 

 

Приятели, стъпвали сте на материал направен от неизвестна цивилизация на 34 000г., доказано от научни лаборатории? Влизали сте в тунели под пирамида също на 34 000г., където ще може да видите и пипнете с ръка керамични съоръжения – с вибрация и научно доказано излъчване на определени здравословни  (!!) полета? Държали ли сте в ръка и имате ли във вас кристали с доказано лечебно излъчване на древна цивилизация? Ако отговорът е „не”, а желаете да имате всичко това, както и много други прекрасни емоции, преживявания, приятелства, компания на хора с едино-мислие за добруване и взаимопомощ… Посещение на уникални мистични места, свързани с пътеките на Богомилите, да се докоснете на живо с техните творения – обелиски и стъпките на мистичните им пътеки – заповядайте!

РАЗБИРА СЕ, С НАС ВИНАГИ ИМА ЛЕКТОРИ – ИСТИНСКИ, ЕРУДИРАНИ ЕЗОТЕРИЦИ И ХОРА СЪС ЗНАНИЕ ЗА МИСТИЧНАТА СТРАНА НА СЪБИТИЕТО. ТУК ЧАКАМЕ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ДВАМА ТАКИВА И ЗАТОВА МОЛИМ ДА СЛЕДИТЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА САЙТА : www.videlei.com

Босненските пирамиди, хиляди години по-стари от най-старите открити досега. Твърди се, че това е най-древния градеж в света – 7000 години по-стар от Египетските пирамиди.
 

Ще разгледаме уникалните и живописни места по маршрута – САРАЕВО – Мостар и др..!!!

Ще имаме възможност да усетим присъствието на древните Атланти, които вероятно са довършили и скрили това космическо – неземно съоръжение, да усетим полъха на най-древните следи на величествените СЪЗДАТЕЛИ.  Предстои пренаписване на световната история, а ние имаме шанса да се докоснем до все още малко познатите, величествени пирамиди – структури. С личното участие на откривателя за България на пирамидите Асен Асенов Хермес и др. лектори.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА :  WWW.VIDELEI.COM

Тел. 0897-660-662

Изтегли PDF

 

 

Посещение на тибетския лама Кхенпо Норге – 11-15 май – София, Варна

 

 

Изтегли PDF
 
 

 

Начален семинар в оригиналната техника Боуен – 18-21 май – София

 
 
 
 
 
 
           НАЧАЛЕН СЕМИНАР
В ОРИГИНАЛНАТА ТЕХНИКА БОУЕН
 
Техниката Боуен (Боутек) е изцяло нова концепция за лечение на тялото. Създадена в Австралия, тази неинвазивна, много нежна, но изключително мощно балансираща тялото ни техника сега променя подхода към лечението в световен мащаб.  Тя не е заимствана или подобна на която и да е друга методика.
 
С холистичния си характер Техниката Боуен е международно призната в медицината по цял свят, като допълваща, ефективна, безопасна и евтина грижа за здравето!!! Припозната от медицинската общественост и застрахователната практика в страни, като Англия, Австрия, САЩ, Австралия, Канада, Нова Зеландия и много други.
 
Техниката Боуен има способността да активира самовъзстановителните механизми на тялото. Тя подобрява хомеостазата, като въздейства както върху физическото, така и върху психическото здраве. Техниката Боуен е една от малкото мануални модалности в света, която може пряко да въздейства върху вегетативната нервна система, активирайки парасимпатиковата активност. В резултат на приложението ѝ се наблюдават редица позитивни промени в тялото.
 
От 18-21 Май 2013 година ще се проведе нов, начален, обучителен семинар по Техниката Боуен. Не е необходимо да сте медицинско лице, за да се обучите в Техниката Боуен – методиката е отворена за всички. Очакваме ви.

 

За повече информация   :      Георги Илчев GSM: 0885161746

 
Изтегли PDF

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ГЕНЕЗИС: Морска почивка-семинар

ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО

ПРЕДСТАВЯ:

​Здравейте, приятели!

Поради големия интерес и многобройните запитвания екипът на ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО реши да разнообрази семинарите в приятна пролетно-лятна обстановка с полъха на пречистващото и зареждащо Черно море.

За първи път ще се осъществи програма Генезис в обстановка, в която ежедневно ще имаме възможност още на момента заедно да практикуваме наученото от динамичния семинар по програма Генезис. Уникалното на това събитие е, че всички ние ще имаме възможност да комуникираме и практически да експериментираме с промяната си във всеки един момент, като даваме на сетивата си необходимата красота като предшественик на промяната в нас.

В началото на лятото екипът на ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО избра за вас две прекрасни места:

Едното е уникално енергийно място, на което освен семинара Генезис и приятната обстановка, ще можем да се възползваме и от енергийността на специално конструираната в кръгла форма вила Бенейа. Сливането на духа с природата и енергията на мястото ще помогне още по-бързо да развиете своите заложби и да освободите заключената във вас сила.

Къщата се намира във вилна зона Инцараки с невероятeн морски изглед към залива на Свети Влас и Слънчев бряг, далеч от лъскавата част на града. Вила Бенейа е по-различна с формата си, с ориентираността ѝ спрямо слънцето и използваните материали, които оказват благотворно въздействие върху физическото и психическото състояние на обитателите. Само с престоя си на това място човек усеща хармонията и спокойствието в себе си, а съчетано със семинара и красивата гледка, след 9 дни човек се отърсва напълно от напрегнатите ежедневни дейности. Повече информация за семинара в св.Влас, може да прочетете тук: http://spirittours.eu/?p=1858

Другият 9-дневен семинар, ще се проведе в приятен семеен хотел на брега на морето в град Поморие, със специално подбрано здравословно меню и много позитивни емоции, ще извършим реална промяна в себе си, опознавайки вътрешния си свят. Повече информация за семинара в Поморие: http://spirittours.eu/?p=1845

ПРОГРАМА ГЕНЕЗИС:

Програма Генезис е холистичен метод, разработен за всеки, който желае да опознае себе си, да се самоусъвършенства и да разгърне своя скрит потенциал. Независимо какъв тип човек си и дали искаш да промениш нещо в себе си или просто да се потопиш като изследовател в собственото си Аз, да опознаеш себе си, задай си въпроса:  Какво искам да променя в себе си? Да бъда винаги здрав? Да опозная и трансформирам емоциите си и да опознаване вътрешния си свят? Или да овладея медитацията и да придобия опитност във фините светове? Всичко това е включено в програма Генезис. Мъдреците казват: “Когато човек е готов, пътят сам го намира” или „Когато ученикът е готов, учителят се появява”. За Генезис не е необходима подготовка. Генезис е Пътя, по който човек е готов да тръгне – оттам, откъдето е познатото, там, откъдето му е най-лесно или оттам, където първо иска да направи промяната. Програмата е лека и приплъзваща по всички елементи на структурата, наречена Човек. Истината е, че в този свят няма учител, няма ученик, няма учение, а има само Разбиране.

Програма Генезис е спираловиден подход, обхващащ човешкото същество по холистичен начин, като отговаря на въпросите: Кой съм аз? Какво търся? На къде съм се запътил? Какво искам да постигна в живота си? Кои са силните ми страни? Какъв е смисълът на съществуването ми? На тези и още други въпроси, човек ще си отговори по естествен начин след приключване на 9-дневната ни програма.

Целта на Генезис е баланс на тяло, разум и дух, т.е. знание, разбиране, практически опит, който се превръща в познание, съответно в постигане на целите ни.

Когато преминава по спиралата на Познанието човек по естествен начин опознава собствените си модификации на физическо, психическо и ментално ниво. С подходящи и индивидуални методи, по лесен начин личността променя света около себе си, както и собствените си преживявания. Реалността се променя с разбиране и човек постига целите си, осъзнава съществуването си и продължава пътя си пълноценно по нов, творчески начин.

Методът е основан на дългогодишен опит и проучвания от страна на екипа на ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО и е разработен така, че човек без напрежение и стрес да премине през собствените си индивидуални разбирания по естествен начин.

За записвания и контакти:

0889 901 660, 0899 022 521

www.poznanieto.com

www.facebook.com/poznanieto

 

Изтегли PDF
 
 

Представяне на “Фитнес за женската душа” от авторката – 26 юни – Варна


ЗАПОВЯДАЙТЕ на 26 юни от 18.30 часа

в клуб ЦВЕТОВЕТЕ

(гр. Варна кв. Левски ул. Петър Райчев 18)

среща с авторката на

 

"Фитнес за женската душа"

Събка Дякова-Чехович

Една книга събрала в себе си толкова много….

Двадесет и една жени разказват не разказвани никому досега истории за себе си.

Всички имаме такива истории – тайни, интимни, някои болезнени и срамни. Крием ги дълбоко в себе си, защото мислим, че ни правят уязвими. Докато не почувстваме, че в тях е зародишът на нашата промяна. Тогава те се превръщат в извор на сила и обновление.

Двадесет и една истории на жени, които ни карат да се замислим и докосват душата… не само женската.

Тази книга е част и от моето търсене и моята промяна, дошло е времето и се радвам, че е в ръцете ви, като част от вашето търсене и вашата промяна. Успех!
 

Вход свободен /по ваша воля, може дарение/

Моля потвърдете своето участие на е-майл cvetovete2012@mail.bg

Телефон за контакти: 0878 93 73 77 Ани

Можете да поръчате книгата тук.