Абонамент за Библиотека „Виделина“

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЕЗОТЕРИЧНА БИБЛИОТЕКА “ВИДЕЛИНА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ЧИТАТЕЛИТЕ:
1. Записването в библиотеката става след попълване на личен картон с данните на читателя и декларация, че е съгласен да спазва условията за записване и абонамент. Библиотека „Виделина” съхранява личните данни на читателите и не ги предоставя на трети лица.
2. Редовната месечна абонаментна такса е 3.50 лв за ученици и пенсионери и 5.00 лв за всички останали читатели.
3.При първоначалното записване
ЕДНОКРАТНО се заплаща първоначална такса за регистрация в размер на: 5.00 лв за ученици и пенсионери и 10.00 лв за всички останали читатели. Таксата за регистрация включва първата абонаментна такса.
4. Редовните и изрядни читатели след една година непрекъснат абонамент имат право на допълнително намаление от 20% при заплащане на 3-месечен абонамент 12.00 лв.
5. Срокът за заемане на книгите е 1 месец. Читателят може да презапише книгите до 3 пъти,  включително и по телефона
(052 648 922; 0877 077 651).

6. При първоначалното записване читателят има право да вземе само 1 книга. Ако върне книгата навреме и в добър вид, всеки път има право да вземе до 3 книги. Подчертаванията в книгите са абсолютно недопустими!!!
7. Книгите не бива да се задържат и следва да се връщат навреме в указания срок.
8. Абонаментна такса се дължи само за времето, когато читателят е взел книги. Ако книгите не са върнати навреме се дължат: таксата за съответния месец и глоба от 1 лв. за всеки просрочен месец. При задържане на книгите повече от 2 месеца следва напомняне по телефона.
9. При повреда, подчертавания или загубване взетата книга се възстановява от читателя или се заменя (след предварително съгласуване) с равностойна.

ПРАВА на ЧИТАТЕЛИТЕ:
1. При липса на средства или ако не желае да заплаща абонамент, читателят има право на
безплатен абонамент при условие, че направи дарение от книги за Библиотека “ВИДЕЛИНА” (след предварително съгласуване на заглавията на книгите). Абонаментът е пропорционален на стойността на дарените книги. Например, ако читател дари книги за 40 лв., той получава правото да ползва безплатно библиотеката 4 месеца (приблизителната стойност на дарените книги се дели на 10).
2. Ако търсена от читател книга не е в наличност, защото е взета за прочит, след връщането и тя може да му бъде запазена. За тази цел читателят следва да попълни Заявка за запазване на търсена книга.
3. Периодично читателите получават информация за новопостъпилите в библиотеката нови заглавия. Всеки читател може да прави предложения за закупуване на нови книги от библиотеката, като записва желаните заглавия в Книгата за предложения.
4. Читателите и клубните членове ползват отстъпка от цените за КОПИРАНЕ, ПРИНТИРАНЕ И СКАНИРАНЕ.
5. Информация за всички новоизлезли книги по тематиката на Библиотека "Виделина" читателите могат да намират в периодично издавания БЮЛЕТИН за НОВОИЗЛЕЗЛИ КНИГИ. Клубните членове могат да правят заявки за закупуване на НОВОИЗЛЕЗЛИ КНИГИ с 10 % отстъпка (срок на доставка 15-20 дни).
6. Читатели, които желаят да намерят среда от приятели, с които да разискват прочетени книги и да споделят идеи, които ги вълнуват, могат да се присъединят към Клуб-Библиотека “ВИДЕЛИНА”.
Членовете на клуба:
участват в ежеседмичните клубни срещи всеки четвъртък  от 18:30 часа;
– ползват библиотеката и гледат прожекциите на филми безплатно;
– получават отстъпка от цените за копиране, принтиране, сканиране и подвързване;
– получават бюлетин с актуална информация за предстоящи значими събития в културния и духовен живот на град Варна и страната;
– получават бюлетин за новоизлезлите през последния месец  книги;
– активно участват в дейността на Клуба със свои идеи и предложения.

Адрес: Варна, ул.”Мария Луиза” 7, ет.2
Работно време: всеки ден – 15.00-19.00 (включително  и СЪБОТА)
Почивен ден – неделя и официалните празници

    052 648 922; 0877 077 651 ; 0876 777 156

           videlina777@abv.bg