Ангелски Празници – 22 септември – София

КОГА: 22 септември 2018 г., от 10 до 18 часа

КЪДЕ: София, ул. „Кракра“ № 11, „Дом на Архитекта“, зала 2, втори етаж

ПРОГРАМА:

10.00 – 10.30 – Настаняване

10.30 – 11.00 – Откриване с детска група „Музато“ с ръководител Мария Хубенова

11.00 – 11.30 – Лектор Валери Манчев – Лекция „Моят  духовен път и поуките по него“

11.30 – 12.30 – Лектор Аида Марковска:

 "Проявлението на Любовта – за хората, за ангелите и за Твореца"  Лекция

Практика „Докосване с любов – песента на ангелите“

  – Обедна почивка 12.30 – 13.30

13.30 – 14.30 – Лектор Ваня Стойчева:

Лекция „Щедростта като ключ към осъзнаване“

Практика „Светлинни ключове към щедростта с ангелите на Изобилието“

14.30 – 15.30 – Лектор Виктория Леви-Реувен:

Лекция „Ангелите и комуникацията между хората“

15.30 – 16.00 – Танц на групата на Ваня Стойчева

16.00 – 17.00 – Обща медитация

17.00 – 18.00 – Въпроси от присъстващите съм лекторите

18.00 – Приключване на Празника

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  И ЗАПИСВАНИЯ:

Валери Манчев,   тел. 0888 419 252

Виктория Леви Реувен, e-mail: Victoria.happinessschool@gmail.com