Базов курс „Пътят на Шамана“ – 21-22 април – Варна