​Обучение за фасилитатори по САЙ-КЕЙ (PSYCH-K) – 20-22 Януари 2017 – София

 
PSYCH-K
 
САЙ-КЕЙ
 
ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ
 
в партньорство с
 
PSYCH-K Centre International – USA 
 
организират 
 
Сертификационен тренинг за фасилитатори по Psych-K
 
20 – 22 Януари 2017
СОФИЯ
 
Броят на участниците в тренинга е ограничен, необходимо е предварително записване
 

ПРЕДВИДЕНА Е ОТСТЪПКА ОТ 100 ЛВ. ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ТАКСАТА ДО 20-И НОЕМВРИ 2016 г.

 
 Осигурено е преведено на български ръководство
 
Осигурен е симултанен превод на български по време на тренинга
 
Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След приключване на обучението участниците получават сертификат от PSYCH-K Centre International – USA, удостоверяващ оторизацията им като фасилитатори по Psych-K
 
Какво представлява методът САЙ-КЕЙ®
 
HCP_Logo_NewИзначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнанието и на свещения процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит. Когато се помогне на подсъзнанието да се свърже с тази изначална истина, това ни освобождава от затвора на ограничаващите вярвания. Тези ограничаващи вярвания стесняват твърде много рамката на това, което вярваме, че сме, а също така ограничават твърде много потенциала ни и ни пречат да се разгърнем до онова, което бихме искали да бъдем. С голяма убеденост може да се твърди, че източникът на почти цялото човешко страдание, без значение дали това е ментално, телесно или емоционално страдание, произлиза от базовата илюзия за отделеност от нашата истинска Духовна Същност.
 
Тази Духовна Същност носи много имена и има много пътища към нея, но всички те трябва да си проправят път през препятствията на подсъзнанието, тъй като често подсъзнанието ни е „минирано“ от ограничаващи вярвания и остарели „програми“, които вече не са ни нужни и пречат на еволюцията ни. Тези ограничаващи подсъзнателни вярвания оказват влияние на всички аспекти на живота ни, включително на взаимоотношенията ни с другите хора, на себеоценката ни, на материалното ни благополучие, на професионалното ни развитие и успех, а също – без съмнение, оказват влияние на здравето ни. САЙ-КЕЙ ни помага да си разчистим пътя и да си осигурим едно безопасно преминаване през тези прегради, за да се придвижим към разширяване на потенциала си във всяка една сфера от живота ни.
 
В настоящия исторически момент, човечеството се намира в повратна точка, в която с огромна скорост върви процесът към един фундаментален квантов скок на човешкото съзнание, към следващото ниво на еволюционно развитие. Това си има и своите трудни моменти, тъй като в този повратен момент хората се сблъскват с проблемите, които са трупали дълго време и чието разрешаване вече не търпи отлагане, а това много често е болезнен процес. Добрата новина е, че вече разполагаме и с инструментите, които да ни помогнат да се справим с тези проблеми, а най-добрата новина е, че всъщност ние сме решението, и че разрешението на всичките ни проблеми се състои в това, да можем да преминем и да еволюираме на следващото ниво на съзнание. Както е казал Алберт Айнщайн: „Никой проблем не може да бъде разрешен от същото ниво на съзнание, което го е създало.
 
Досегашните изследвания са доказали недвусмислено, че с помощта на САЙ-КЕЙ, е възможно да се създаде онова състояние на цялостно и синхронизирано състояние на мозъчна дейност, което ни служи като своего рода „портал“ към по-висшите нива на съзнание, което пък от своя страна издига мисловния ни капацитет до нови нива на функциониране и креативност и това по-еволюирало състояние на съзнанието е всъщност онова, от което се нуждаем, за да се справим с проблемите, с които се сблъскваме, както в персонален, така и в световен мащаб.
 
Обичайно САЙ-КЕЙ се описва като духовен процес, вторичните ползи от който се изразяват в благотворни резултати в психологически и житейски план. САЙ-КЕЙ е резултат на серия от интуитивни прозрения, генерирани вследствие на десетилетия изследвания и вследствие на хиляди проведени индивидуални и групови сесии. Този метод е лесен за изпълнение, изключително практичен и директен подход за промяна на подсъзнателните себе-ограничаващи вярвания.  С помощта на разработените техники включени в този метод, се променя именно подсъзнанието, в което се коренят онези модели, които управляват 95% от нашите мисли, емоции и поведение.
 
САЙ-КЕЙ не е техника за утвърждение, не е метод ползващ усилията на волята и не е метод за позитивно мислене, САЙ-КЕЙ надхвърля всички тези подходи, отивайки далеч отвъд тях, като ни помага да променим именно онези 95% – подсъзнанието ни, което управлява живота ни.  
 
САЙ-КЕЙ – цялостно изцеление на телесно, емоционално и духовно ниво
Модерно е да се казва: „Реалността се определя от вярванията ни“; това което обаче се пропуска да се уточни е, че обикновено 95% от вярванията ни са подсъзнателни – т.е. реалността ни се създава не от онова, което съзнателно мислим, а от влиянието на именно тези 95% подсъзнателни програми и вярвания. Те се формират в резултат на минали преживявания. Всяко емоционално травматично преживяване води до реакция на стрес (инстинктивният отговор – борба, бягство или замръзване) и оставя „белег“ в паметта ни. Тези „белези“ са онова, което формира вярванията ни за света, за хората и за себе си.
Добрата новина е, че с помощта на САЙ-КЕЙ ние можем да променим тези подсъзнателни програми, без да се налага да „преровим“ цялото си минало. Освен ако не искаме, не е необходимо да знаем какво е онова, което ни се е случило и което е формирало съответната програма или вярване, за да ги трансформираме.
Освен това, САЙ-КЕЙ ни предлага конкретни подходи за свързване с „надсъзнанието“ (Вселенската мъдрост/Божествената същност), така че да можем да проверим дали съответната промяна и трансформация са безопасни и подходящи за конкретният човек и за конкретния житейски момент, което да ни гарантира, че тази промяна е за най-висшето му благо.
Едно от най-важните неща, на които ни учи САЙ-КЕЙ, е да усвоим „езика“ на подсъзнанието, така че съзнание и подсъзнание да могат да разговарят помежду си, тъй като подсъзнанието говори на език различен от този на съзнанието.     
САЙ-КЕЙ е метод, който трансформира себе-саботиращите и себе-ограничаващи подсъзнателни вярвания, в подкрепящи подсъзнателни вярвания. В рамките на около 10 минути, с помощта на САЙ-КЕЙ, стресът се трансформира в истински покой, а това неизбежно повлиява всичко останало – физическото ни здраве, психологическото ни състояние, поведението ни и живота ни като цяло. 
 
„Тайната на живота се нарича – ВЯРА. Не гените, а вярванията са тези, които контролират живота ни. САЙ-КЕЙ е набор от лесно приложими техники за себе-надграждане, които променят подсъзнателните програми и вярвания, както и възприятието ни за света, тъй като това са всъщност аспектите, които оказват най-дълбоко влияние върху живота ни, дори на клетъчно ниво.“
Д-р Брус Липтън – автор на книгите „Биология на убежденията“, „Спонтанна еволюция“, „Ефектът на медения месец“
 
САЙ-КЕЙ е лесно приложим метод за пренаписване на „софтуера“  на подсъзнанието, благодарение на което целият ни живот се променя към по-добро
 
САЙ-КЕЙ е:
• Неинвазивен и интерактивен процес на трансформация, с доказан успех в последните 25 години
• Простичък, но в същото време мощен процес за трансформация на подсъзнателните себе-ограничаващи и себе-саботиращи вярвания.
• Уникална комбинация от различни инструменти за трансформация на подсъзнанието и съзнанието, някои от които са плод на модерните науки – психология, психотерапия, невронауки, психоневроимунология, епигенетика и др., а други произхождат от древното познание за ума и тялото.
• Изключително мощен подход за фасилитирана трансформация на подсъзнанието, което всъщност управлява 95% от нашите мисли, емоции и поведение.
• Процес, който надхвърля и отива отвъд стандартните методи за визуализация, утвърждения, волева промяна и позитивно мислене, и този процес е особено ефективен за промяната на поведенческите навици, за редуцирането на стреса, за подобряване на физиологичното ни и психологическо благосъстояние, както и за цялостната промяна на живота ни.
  
По време на тренинга ще усвоим:
• Как да общуваме с подсъзнанието
• Ще усвоим два различни процеса за промяна на подсъзнателните вярвания – Балансът – създаващ нова посока,  и Балансът – водещ до разрешение.
• Ще усвоим техниката, с помощта на която може да се достигне до пълно изясняване на целта, наречена „VAK to the future“, с чиято помощ подсъзнанието ни ще може лесно да разбере целите ни и да ни съдейства за постигането им.
• Как да създадем добре формулирани и действащи утвърждения, насочени към целите ни, които да са разбираеми за подсъзнанието ни.
• Ще разберем разликите между подсъзнание, съзнание и надсъзнание (супрасъзнание) и ролята на всяко едно от тях, за промяната на ограничаващите вярвания.
• Как да фасилитираме промяната на подсъзнателните вярвания, както при себе си, така и при клиентите си. 
 
Ползите, които можем да извлечем от този тренинг са следните:
 1. Да обвържем подсъзнателните си вярвания със законите на природата – да се свържем с мъдростта на природата, за да създадем един постоянен поток на радост и щастие в живота си.
2. Духовност – да се освободим от подсъзнателната си съпротива срещу преживяването на единността ни с Божественото.
3. Взаимоотношения – да създадем онези подсъзнателни вярвания, които да ни помогнат да имаме здравословни и любящи взаимоотношения.
4. Тяло и здраве – да намалим емоционалния стрес и да програмираме тялото си за оптимално здраве и жизненост.
5. Загуба и скръб – да се справим с болката и скръбта, които носим в болезнените спомени от миналото си и да открием покоя и щастието.
6. Себеоценка – да се свържем с онези подсъзнателни вярвания, които да ни помогнат да развием едно дълбоко себеприемане и себеуважение.
7. Просперитет – да се освободим от старите нагласи към парите и да променим себеограничаващите си вярвания за финансовият просперитет.
8. Лична сила – да развием себеувереност и решителност. 
 
ВОДЕЩ: Д-р Марина Римсла
 
Д-р Марина Римсла има докторска степен по психология и конструктивно консултиране. След дълги търсения в обширната сфера на познанието за човешката психика и завършени обучения в няколко школи и методи, пътят и я отвежда до метода Psych-K, където тя намира отговорите на дълго търсените въпроси. В този метод тя открива не само отговорите на въпросите, които цял живот си е задавала, но и инструмента, с чиято помощ успява да постигне такава дълбока, всеобхватна и трайна трансформация и изцеление, каквито преди това дори не си е представяла, че могат да бъдат постигнати, и всичко това, за изумително кратко време. Това я кара да се посвети на изучаването в дълбочина на този метод и на подготовката си за сертифициран обучител по  Psych-K.   Понастоящем д-р Марина Римсла води обучения по Psych-K в Белгия, Франция, Холандия, Великобритания, а сега и в България.
 
Повече информация за метода, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите като кликнете върху следващите линкове:
 
Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно такси, срокове, отстъпки, дати и т.н., на посочения  имейл адрес –   integral.institutebg@gmail.com
 
Сърдечни поздрави,
Екипът на ИИР
 
 
psych-k
 
 
FB
 
 
 
 
 
 
Изтегли PDF