ПАНЕВРИТМИЯТА – ИЗОБИЛИЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ – лекция от д-р Антоанета Янкова – 25 юни

Клуб-Библиотека "Виделина"

(„Цар Симеон I”27, ет.2, ст.6)

тел.: 052/64-89-22; 0877/077 651

Лекции, семинари, курсове, сбирки, представяния на книги и прожекции в областта на езотериката, приложната психология, духовните учения, здравословния начин на живот, най-новите научни открития, квантовата физика, историята

 ********************************************

19_08_2011

ПАНЕВРИТМИЯТА – ИЗОБИЛИЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ

И ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ

практическа лекция

 д-р Антоанета Янкова

 

на 25 юни (събота)

от 13 до 15 часа  

в Клуб-Библиотека „Виделина”

 

Познаваме ли възможностите на Паневритмията?

В тази практически насочена лекция ще се опитаме да очертаем глобалността в мисленето на Петър Дънов – Учителя и как тя е вплетена в хореографията, жестовете, постройката на отделните упражнения, текста и музиката.

Ще се потвърди казаното от Учителя в 30-те години на миналия век чрез няколко научни изследвания в сферата на психологията, физиологията, невробиологията, социалната кохеретност, технологията за формирането на успешния човек и моделирането на екосъзнанието чрез заменянето на Его изборите с Еко избори.

 

 
Вход: свободен/дарение зала
 
 
Изтегли PDF