Приносът на трансперсоналната психология в обучението и себепознанието – 7 април

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРАЛНО ЗДРАВЕ (Бразилия)
CLASI – Centro Latino Americano de Saúde Integral – Brasil
в партньорство
ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ОБУЧЕНИЕ (България)
 
ви канят на ДИСТАНЦИОННО-ПРИСЪСТВЕН КУРС
 
ПРИНОСЪТ НА ТРАНСПЕРСОНАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИЕТО И СЕБЕПОЗНАНИЕТО
 
Начало: 07 Април 2014
 
1
ОТВОРЕНО ЗА ЗАПИСВАНИЯ
 • Координатор на курса в Бразилия: Мани Алварез – преподавател и директор на  CLASI,
 • Координатор на курса в България: Елисавета Александрова-Зангелми
Преподавател и председател на ЦИО
 
Мани Алварезmani@clasi.org.br
 
2•Преподавател по Трансперсонална ориентация
•Доктор по Философия на образованието към UNICAMP
• Специализация по Трансперсонална Психология към ALUBRAT
•Обучение по психоанализа към ACP – Асоциация по психоанализа в Кампинаш и в Университета Париж VII – Париж – 1990
•Академичен координатор на Латиноамерикански Център за Интегрално Здраве www.clasi.org.br
•Автор на "Трансперсонална психология"и на „Транспедагогика – наука за съзнанието. "
 
Елисавета Александрова-Зангелми melhisedek@abv.bg
 • 3Магистър химик от шуменския университет „Епископ Константин Преславски”
 •  Сертифицирана от UNICAMP, гр.Кампинас – Бразилия за практикуващ трансперсонална ориентация
 • Дипломиран специалист по Мениджмънт в Рекреацията СПА и Уелнес и Рекреология в ИУ, Варна
 • Хоноруван преподавател в ЦПО Икономически университет, Варна и в Центъра за Корпоративно Обучение и Квалификация (SENAC), град Кампинас,Бразилия.
 • Автор на „Изис Сейким” и „Сейким – Енергия на живата светлина” на изд.Кибеа.
ПРОГРАМА НА КУРСА
 • Дистанционно: Ще бъдат предоставени четири ръководства с теоретична експозиция на темата.
 • Присъствено: В края на дистанционното обучение, при наличие на желаещи, ще бъде организиран интензивен четиридневен семинар през уикенда за практика и опитности по темата. Водещ ще бъде създателката на курса Мани Алварес със симултанен превод от Елисавета Александрова.
 • Дистанционно ниво: Състои се от четири ръководства в електронен вариант, включващи обширен изследователски материал. Те ще се изпращат по електронна поща в началото на всеки месец (април, май, юни, юли) като първото ще бъде изпратено на 7 Април 2014 година.
 • Модул 1: Въведение в трансперсоналната психология; нейните исторически корени в Съединените щати, предшественици и новата холистична парадигма, която предлага теорията; терапевтични и образователни процедури; създаване на планетарна мрежа от холистично обучение.
 • Модул 2: Критики на съвременното образование; как да образоваме възпитателя? Техно-стреса и кибер-стреса; трите стъпки на трансперсоналния метод в образованието; какви са децата „индиго”. Метафизични основи на съзряването.
 • Модул 3: „Транспедагогиката” и трите стълба на трансперсоналната психология: петте аспекта на личността за възпитаване на човешките ценности; специфични техники за достъп до различните нива на съзнанието; специални техники за релаксиране.
 • Модул 4: Развитие на нови форми на възприятия, интуиция и експанзия на съзнанието; мисъл-форми, които замърсяват нашите умове; подсъзнателни образи; изследванията на Дийпак Чопра; как да се справим със страховата памет; магическата сила на обучаващия; как да излезем от Матрицата.
Координатор на курса за България: Елисавета Александрова-Зангелми
Заб. За българските курсисти желаещи контакт със създателката на курса Мани Алварес има възможност за реализирането на такъв с превод на португалски, като изпратят въпросите си на melhisedek@abv.bg с копие до mani@clasi.org.br. За тези, които говорят португалски или френски, връзката за контакт е mani@clasi.org.br
 
Сертификати: за Дистанционно-присъствения курс „Принос на трансперсоналната психология в обучението и себепознанието” ще бъде предоставен сертификат от „Centro Latino Americano de Saúde Integral” Brasil и „Център за интердисциплинарно обучение” България.
Изпращането на сертификат (на хартиен носител) ще стане по пощата най-късно до 07.08.2014.
 
За кого е предназначен курса: Подходящ за професионалисти в здравеопазването, образованието, терапевти и хора, интересуващи се от трансперсоналната психология.
 
Дата и място:
За дистанционeн курс – начало на курса на 07.04.2014 – среща в Интернет пространството.
Ще се проведат виртуални срещи за разисквания по темата на 07.04.14; 23.04.14 (консултация);  07.05.14, 23.05.14 (консултация);  07.06.14; 23.06.14 (консултация);  07.07.14;  23.07.14 (консултация).  
Контакти чрез е-мейл : melhisedek@abv.bg и/или Скайп:  ellyzan.
 
Инвестиция:
За дистанционния курс –
160,00 лв (за целия курс) – за ранно заплащане до 16.03.14.
200,00лв  (за целия курс) – за заплащане до 30.03.14.
 
Заб. За разсрочено плащане влезте във връзка с melhisedek@abv.bg
 
NB. Спазването на датите за записване ще ни облекчи при своевременното осигуряване на подписани и подпечатани поименни сертификати.
 
За контакти и записвания:
Елисавета Александрова-Загелми
Skype: ellyzan
 
gsm : 0885777645 ; 0895950230 (позвънявания след 19.03.2014)
 
4 5
 
 
 
FB
 
 
 
 
 
 
Изтегли PDF