Семинар – обучение ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ (REMOTE VIEWING) – 04 и 05 февруари 2017 – гр.София

remote viewing(1)

 

Семинар – обучение

ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ

(REMOTE VIEWING)

I ниво

04 и 05 февруари 2017 – гр.София

Хотел Хемус, Бул "Черни връх" № 31

09.30 – 18.30 ч.

Инструктор: Стефан Стефанов

Remote Viewing (RV) или на български, Дистанционно Наблюдение е техника,  даваща възможност на нашето подсъзнание да извлича подробна информация относно хора, географски места, обекти или събития без значение на тяхната пространствено-времева отдалеченост. Добитата информация е многоспектърна и изразяваща се в графично, 3Д обемно, вербално, телепатично и кинетично описание на наблюдаваната цел.

Съгласно теорията на РВ (съкратено от Римоут Вюинг), всички материални обекти       ( било то живи или неживи, както и всички нематериални понятия-концепции) намиращи се в нашата вселена притежават свой информационен модел-двойник в общото информационно поле, което е в постоянна връзка с колективното ни подсъзнание. Това поле съгласно терминологията на РВ е възприето да се нарича „Матрицата“ (познато още и като енерго-информационно поле, Акашиеви записи, Пространство на варианти). С техниките на Дистанционното Наблюдение ние можем да се включваме в това поле съдържащо неограничена база данни и да трансферираме нужната информация на съзнателно ниво.

Въпреки че много хора гледат на РВ като на почти митично пси-умение, фактически то представлява научно разработена методика, която може да бъде усвоена практически от всеки от нас. Системата е разработена от Въоръжените Сили на САЩ в началото на 70-те години на миналия век  и е използвана интензивно в строго секретното разузнавателно подразделение известно под кодовото наименование Старгейт до средата на 90-те години, когато настъпва публичното и представяне пред обществеността. След този период на разсекретяване, програмата отново бива забулена в ‚мъгла‘. 

За какво може да се използва Remote Viewing:

Първоначално, метода е бил разработен с чисто разузнавателна насоченост с оглед на дистанционно извличане на информация касаеща обекти на ‚противника‘, но понастоящем има изключително широк спектър от приложения:

– Извличане на информация за местоположението на загубени предмети, отвлечени/изгубени хора
– Установяване дали даден индивид е жив или не
– Извличане на информация за археологични артефакти
– Установяване на оптималната стратегия за лечение на даден индивид, както и за определяне на причините за възникване на различни болести и техните източници
– Определяне на оптималната форма за инвестиция на даден човек или компания
– Взимане на решение при наличие на двойствен избор
– Решаване на енигматични случаи и събития
– Извличане на информация за събития, места, хора и обекти без значение на настояще, минало или бъдеще.

Генерално, практикуването на това умение директно развива нашата интуиция и подпомага разгръщането на нашите латентни пси възможностти, както и разширява нивото ни на познание като цяло.

Повече за инструктора:

Стефан Стефанов е един от професионалните инструктори обучени лично от Ед Деймс (майор Едуард ‘Ед‘ Деймс е един от първите участници в първоначалната прототипна РВ програма известна като Старгейт).

Стефан се запознава с метода през 1997 г. и започва  изучаването му, използвайки ситемата за индивидуално обучение, разработена от Ед. След това преминава през дълъг курс с един от инструкторите на Ед – Черис Ривера. След този курс Стефан решава, че това е нещото, на което си заслужава да посвети живота си и преминава през два интензивни индивидуални курса с Ед Деймс в Калифорния, САЩ.

Вследствие на това многогодишно обучение, той става един от професионалните инструктори на Ед и асистира на неговата частна консултанска компания.

През последните девет години Стефан е провеждал тренировъчни семинари (начално, напреднало и професионално ниво) в България, Белгия, Великобритания и Испания и е ръководил и участвал в различни РВ проекти вариращи в широк спектър от насоченост. Някои от работните проекти са публикувани  в Списание Осем и от издателство Паралелна Реалност (Раду Чинаман, Подземните Тайни на Румънския Сфинкс: http://www.shop.parallelreality-bg.com/?6,book

За Курса:

Програмата за обучение, която ви предлагаме е изцяло базирана на методиката на обучение на Ед Деймс, основана на 30-годишен опит в използването на техниката и предлага елитен професионален протокол, изучаващ се единствено на частни семинари.

Курсът е изцяло практически, целящ правилното усвояване на процеса на РВ, което е напълно във възможностотите на курсистите в рамките на обучението.

Материалът по базисния курс дава възможност на курсиста да изгражда правилно задание относно дадена цел обект на нашия интерес, да изпълни правилно РВ сесията и да направи съответния анализ на получените от информационното поле данни.

Сесията представлява изпълнение на строга поредица от стъпки, обединени в понятието РВ протокол, които се базират на последователно извличане на вербални и графични данни посредством естествената ни способност за възприемане/усещане на информация на подсъзнателно ниво. Протоколът е разделен на различни степени (stages), които се овладяват последователно в базисното и напредналото ниво.

Пълната обучителна програма е разделена на три нива/модули, даващи пълна възможност на обучаемия да решава всякакви по характер казуси, свързани с използването на РВ. Модули 2 и 3 са възможни след като се получи консолидиране на знанията/уменията получени от базисното ниво.

За нуждите на пост-обучението на курсистите е създаден специализиран тренировъчен форум.

 

Такса за участие: 320 лв.

 

За информация и записвания:

Е-mail: rv.bulgaria@abv.bg

Мобилен тел.: 0044 775 8820442

                                      

Допълнителна информация:

http://www.irva.org/remote-viewing/definition.html

http://www.parallelreality-bg.com/statii/technical/433–remote-viewing-.html