СИЛА и ЖИВОТ – Публични четения на Словото на Учителя Петър Дънов – 26 ноември – Радио Варна