Среща-разговор ЗА ХОМЕОПАТИЯТА с д-р Иван Джеджев – 21 януари 2017 – Клуб-Библиотека “Виделина”


Клуб-Библиотека "Виделина"

(бул. „Мария Луиза” 7, ет.2)

тел.: 052/64-89-22; 0877/077 651

Лекции, семинари, курсове, представяния на книги и прожекции в областта на езотериката, приложната психология, духовните учения, здравословния начин на живот, най-новите научни открития, квантовата физика, историята

 ********************************************

customLogo.gifСреща-разговор

ЗА ХОМЕОПАТИЯТА

с  д-р Иван Джеджев

21 януари 2017

17:00 – 19:00

 

Разговорите за хомеопатията са свободни и непринудени срещи на хора, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения относно хомеопатията като лечебна система, както да споделят своите тревоги, опасения, неясноти свързани със здравето, болестта и лечението. На тези срещи всички са и лектори, и слушатели. Това е място и време, когато се опитваме да излезем извън обичайните си роли и да погледнем на нещата от живота по друг начин.

 

Вход: свободен/дарение зала