Среща с Риния – 12 октомври – Клуб-Библиотека „Виделина“


Клуб-Библиотека "Виделина"

(„Цар Симеон I”27, ет.2, ст.6)

тел.: 052/64-89-22; 0877/077 651

Лекции, семинари, курсове, представяния на книги и прожекции в областта на езотериката, приложната психология, духовните учения, здравословния начин на живот, най-новите научни открития, квантовата физика, историята

 ********************************************

 

Срещи с Риния

всяка втора сряда от месеца

от 18:30 часа

 

Rinia_tema_2016

 
 
 
Вход: свободен/дарение зала