Срещи с Риния – всяка втора сряда от месеца – в Радио Варна

Следващите срещи с Риния

ще се провеждат всяка втора сряда от месеца

в Малка зала на Арт галерия

 Радио Варна (бул. Приморски 22)

от 18:00 часа

 

Rinia_tema_2016

 
Вход: свободен/дарение зала