„Алхимията – път на посвещение“ – лекция – 24 ноември – Варна

 

Алхимията – път на посвещение

 –
 
24 ноември от 15:00 ч.

Варна, ул."Цар Симеон I" № 27, ет.2

Относно алхимията съществуват две мнения. Според едното схващане алхимията представлява превръщане на металите в буквалния смисъл на думата. Вие сигурно познавате старите картини на алхимика между неговите реторти и колби, зает с всевъзможни таинствени процеси, чието върховно постижение е превръщането на неблагородните метали в злато.
 
Другото схващане е, че превръщането на металите трябва да се разбира в чисто духовен смисъл. При това става дума за златото на Духа, който трябва да се освободи от низшето и да се издигне в една по-висша действителност.
 
Първото мнение е абсолютно погрешно. Второто мнение, като една от задачите на човека съдържа в себе си известна истина, но тя още нищо не казва относно алхимията на Розенкройцерите. Едно по-подробно изучаване и проникване през воалите, забулващи нещата, ни обяснява какво представлява истинската алхимия.
 
Вход свободен!