Пета годишна национална научна конференция „Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България“ – 14-15 септември – Варна

Заповядайте на 14-и и 15-и септември във Варна, хотел "Черно море", зала 1, за да чуете и видите интересни презентации на нови изследвания в различни области, свързани с Учителя и Школата!
 
А преди това, на 13-и септември, в Градска художествена галерия "Борис Георгиев", отстояща на 100 метра от хотела, в 18 ч. можете да чуете концерт с класически мелодии и мелодии от Учителя и негови ученици!
 
Входът и за двете събития е свободен!
 
За пети пореден път във Варна се организира конференция, посветена на Учителя Петър Дънов и завещаното ни от него.

 

 

 

 

 

Досега под шапката на конференцията "Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България" са изнесени над 150 доклада и презентации, направени са 4 кръгли маси, 7 представяния на нови книги, 15 концерта с музика от Учителя и негови ученици, историческа екскурзия до Николаевка, няколко исторически обиколки до знакови за последователите на Школата места, посрещане на студенти от УНИБИТ – София и запознаването им с някои аспекти, свързани с Учителя и Учението, няколко лекционни цикъла и др.
 
Издадени са и 4 сборника с доклади от изминалите конференции, в които участваха университетски преподаватели, последователи на Учителя извън академичните среди, както и последователи на други езотерични школи. В тазгодишната конференция ще бъдат представени 23 доклада в следните направления: литература, исторически изследвания, екология, право, медицина, психология, музика и Паневритмия, езотерични изследвания.
 
Конференцията се издържа изцяло с доброволни дарения.
 
Благодарни сме за всяка сума, с която сме подкрепяни! Банкова сметка за дарения: BG78RZBB91551006752162, BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк
Варна, бул. Вл. Варненчик 68, фондация "Слово".
 
Фейсбук страница на конференцията: https://www.facebook.com/konferenciyauchitelya/ и фейсбук страница на фондация "Слово": https://www.facebook.com/slovofoundation/.
Телефон за контакти: 0886 567 104 – Стела Рускова.
Имейл: stela_pr@abv.bg