Подвързване на книги

КНИГОВЕЗКО ПОДВЪРЗВАНЕ

 

СПИРАЛНО ПОДВЪРЗВАНЕ

(с черно-бели и цветни ламинирани корици)