Среща-разговор с Гуру Йоги Тан: Енергия, трансформираща отношенията – 29 септември – Варна