Човекът – една непозната вселена – 14 май – Варна

 
Обикновено под понятието "човек" хората разбират физическото тяло, което е обитавано и се оживява от душата.
 
Но според Универсалното учение човекът е нещо много по-сложно. Той е един микрокосмос, който представлява едно кълбо с радиус 8-9 метра. Този микрокосмос, тази малка вселена има сложно устройство.
 
Заповядайте на 14-ти май (вторник) 2019 г. от 19:00 ч.
в нашия център в гр. Варна!

 
Вход: свободен
 
Адрес на събитието:
ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж
Варна