Анкета: Познавате ли Свищов като туристическа дестинация?

Здравейте, приятели! 
 
Това е анкета от град Свищов, чиито резултати ще бъдат отчетени и коментирани на международна иконимическа конференция. Целта е създаването на нов иновативен туристически продукт в Свищов с културно-исторически и духовни обекти, в чиито списък са включени и местата, свързани с Учителя Петър Дънов. 
 
 
Благодарим за отделеното време и включване в проучването! 
 
Очакваме Ви като гости на града! 
 
С поздрав, 
 
Инициативен комитет, гр. Свищов
 
Анкета: Познавате ли Свищов като туристическа дестинация?