Тренинг – семинар „СИМОРОН“ – Варна – 11-12 юни

 

По решение на организаторите, семинарът се отлага за м.СЕПТЕМВРИ

Тренинг – семинар "СИМОРОН" - Варна - 11-12 юни
 
ви кани да участвате
 
на 12 юни в гр. Варна
 
 
*******
Представяне на книгата "СИМОРОН" и на семинара в Клуб-Библиотека "Виделина"
 
на 11 юни (събота) от 17:00
 
Вход свободен
 
 
*******
 
ТРЕНИНГ – СЕМИНАР
по една  от най ефективните съществуващи съвременни практики за самопознание и личностно развитие
 
Тренинг – семинар "СИМОРОН" - Варна - 11-12 юни
 
Този общодостъпен игрови психотренинг дава лесни за усвояване, позитивни и доказано работещи техники за достъп и ефективно използване на вътрешните ресурси и
реализиране на творческия  потенциал
 
Водещи на тренинг-семинара са психолозите
 
Елеонора Златинова и Росица Стефанова –
координатори и водещи на българския филиал на школата по СИМОРОН,  преминали пълен курс на обучение при създателите на Симорон –
 
Петра и Петр Бурлани,
 
Симорон е от малкото съвременни школи, осъществили успешна интеграция и синтез  между духовните езотеричните знания и практики с най-съвременните методи на практическата психология. Това е и ключът към изключителната ефективност и популярност на системата – за почти четвъртвековното ú съществуване през нея са преминали обучение десетки хиляди хора от над 20 страни по света.
Това, което прави тази система уникална и различна от най-често срещаните, традиционни, практики за самопознание и развитие е, че усвояващият я човек може за кратко време, с малък разход на енергия и по един приятен начин да възстанови и разгърне своя природен потенциал, да открие нова и неочаквана гледна точка към света, отваряща пътища за неговото осъзнаване и творчески преобразяване чрез раздвижване границите на своето самосъзнание.
 
Подробности за Симорон, както и условията за записване и участие в семинара можете да получите на интернет адрес www.simoron.eu
 
 
*******