3 свободни места за обучението по Енергийна Психология – AGER – 23-26 Май 2024 – София

3 свободни места за обучението по Енергийна Психология – AGER - 23-26 Май 2024 - София

ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ
и
ИНСТИТУТ ПО ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ
в партньорство с
EFTITALIA
организират
Сертификационно обучение
по
Енергийна Психология
AGER® – Age Gate Energy Release
(ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ПОРТАЛИТЕ НА ВРЕМЕТО)
23 – 26 Май 2024 г.
гр. София
ОСТАВАТ САМО 3 СВОБОДНИ МЕСТА В ТРЕНИНГ ГРУПАТА
Предвидена е отстъпка при внасянето на таксата до 23-и Март 2024 г.

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии.

След края на обучението участниците ще получат сертификат за AGER® фасилитатор от създателя на метода – Андреа Фреди

Осигурен е превод на български по време на обучението.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство.

Водещ – Андреа Фреди
3 свободни места за обучението по Енергийна Психология – AGER - 23-26 Май 2024 - СофияАндреа Фреди е понастоящем един от водещите експерти по Енергийна Психология в световен мащаб и е първият, който донася методите и техниките на Енергийната Психология в Италия. Преди около двадесет години той изучава различни модалности на Енергийната Психология в САЩ, между които EFT, TFT, TAT, BSFF, WHEE и други и след като се сертифицира като обучител в голям брой от тези методи, той се завръща в Италия, където провежда първото обучение по ТЕС (EFT) на италиански и основава EFT-ITALIA – организация за развитие и разпространение на EFT и на други техники на Енергийната Психология в Италия. Благодарение на създадената от него организация, в последните около двадесет години, Андреа успява да проведе огромен брой обучения по EFT, TAT, BSFF, WHEE и други модалности на Енергийната Психология.
Андреа Фреди провежда понастоящем обучения в Италия, Франция, Белгия, Гърция, Бразилия, Аржентина, Австралия, а сега и в България. Едно от нещата, заради което хората много го ценят и желаят да посещават провежданите от него обучения, е че умее да представя дори и най-сложните теми по един лек начин, използвайки хумор и много лесно разбираеми примери от живота и практиката. Дългогодишното му обучение му позволяват лесно да работи с разнородна публика, от непрофесионалисти до опитни професионалисти.
През 2007 г. Андреа Фреди и д-р Виченцо ди Спазио създават метода AGER (освобождаване на енергия чрез порталите на времето), който се базира на откритието на д-р ди Спазио за „порталите на времето“, локализирани в специфични точки по човешкото тяло. По този начин, съчетавайки това откритие с методите на Енергийната психология, те създават един мощно действащ подход за изчистване на нехармоничната енергия, свързана с травматични преживявания и спомените за тях, както от биографичния живот на клиента, така и такива, свързани с преживявания на предците му.
Какво представлява метода AGER®
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ПОРТАЛИТЕ НА ВРЕМЕТО
Откритието
Д-р Винченцо ди Спазио е холистичен лекар и преподавател по китайска медицина, ирисодиагностика и Бахова терапия. През 1996 г., докато изучава времевата карта, съдържаща се в човешкия ирис, той открива, така нареченият от него „гръбначен часовник“, разположен по протежение на прешлените на гръбначният стълб. Андреа Фреди се запознава с д-р Винченцо ди Спазио през 2005 г., а през 2007 г. те двамата съчетават знанията и опита си, което довежда до създаването на метода AGER – освобождаване на енергия чрез порталите на времето (свързани с различните периоди от възрастта на индивида).
В сърцевината на тази нова концепция стои откритието, че по продължението на гръбначния стълб, кореспондирайки с местоположението на отделните прешлени, са разположени енергийни точки, които изпълняват ролята на хранилища/“архиви“ за енергия и информация, свързана с определени преживявания от съответния период на живота на човека. Тези енергийно-информационни точки се явяват своего рода „портали“ към онези спомени, които все още не са намерили своето разрешение. Когато тези точки биват стимулирани по определен начин, остатъците от некохерентната енергия, свързана с тези спомени, се активират и в съзнанието на човека могат да излязат на повърхността определени спомени и реакции, които са били съхранявани в подсъзнанието, понякога в продължение на десетилетия, като това спомага да се освободим от некохерентната енергия, свързана с тях, с помощта на техники на Енергийната психология като TAI и ТЕС.
Тази така наречена „Карта на Времето“ започва от първи шиен прешлен (който отговаря за периода от зачатието до навършването на първата година) и продължава надолу до пети кръстен прешлен (който отговаря за периода от 30-та и 31-ва година), а после тръгва в обратна посока, нагоре, от пети кръстен прешлен до първи шиен прешлен (който съответства на периода 60-та и 61-ва година). Тази карта ни е от помощ, за да можем да идентифицираме определени травматични спомени, случили се в конкретен възрастов период от живота ни, така че да можем след това да ограничим, а често и да премахнем напълно влиянието им над живота ни. Тази времева карта ни е от помощ за идентифицирането не само на наши лични биографични събития и спомените, свързани с тях, но и за идентифицирането на спомени, които са свързани със събития, които не са ни се случили лично на нас, а са се случили на наши предци и които подсъзнателно ни влияят.
При работата с AGER са налични две подкатегории техники, с които може да се работи на две различни нива:
– Биографично ниво, при което работим със спомени от зачатието ни до актуалната ни възраст;
– Транс-генеалогично ниво, при което се идентифицират (и след това се освобождава некохерентната енергия, свързана с тях) онези събития, които са били прекалено силни и непоносими за нашите предци, заради което системата е трябвало да ги съхрани в подсъзнанието и да ги предаде на следващото поколение (което можем да наблюдаваме също и по време на Семейни констелации).
Целта ни, при работата с AGER, е да изчистим остатъците от некохерентната енергия, които се проявяват като спомени, фантазии, вярвания, емоции, мисли и усещания, така че да можем влезем в по-силен контакт със своята Същност и да се придвижим напред в еволюционно отношение. По време на този процес ние следваме древния алхимичен девиз „solve et coagula“ (разтваряй и концентрирай) – т.е., ние първо разтваряме реалността, с която сме в дисонанс (Solve), а после пристъпваме към създаването на нова реалност (Coagula). Този процес е валиден за всичко в реалността, тъй като представлява начинът, по който протича животът въобще. При работата си с метода AGER, ние първо се концентрираме върху Solve (разтварянето) и при този процес знанието за „гръбначния часовник“ е с безценна помощ за нас. Опитът ни е показал, че по време на този процес се влиза в досег със следите от некохерентна енергия, обичайно свързани с травматични преживявания и съхранени в енергийно-информационното поле на клиента (а понякога и на фасилитатора). Обикновено тези следи са свързани с биографични спомени на клиента, започващи от момента на зачатието му, но при навлизане в по-голяма дълбочина в изследванията си, ние забелязахме, че подобни енергийни следи могат да просъществуват и след смъртта на физическото тяло и могат да бъдат „предадени“ на следващите поколения. Ние наричаме това „Емоционален геном“ и този „емоционален геном“ би могъл да е едно от обясненията за прозренията на Ан Анслен Шютценбергер и нейната Психогенеология.
Време и Пространство
Един от рядко задаваните въпроси по време на изцелителна сесия е: “Кога за първи път се появи симптомът?“, а понякога, дори и да разполагаме с отговора на този въпрос, не можем да го използваме в полза на клиента, тъй като при повечето изцелителни подходи измерението „пространство“ се взема предвид, но измерението „време“ обичайно се забравя, а времето е точно толкова важно, колкото и пространството, тъй като телата ни са биологични генератори на енергия и ние сме силно зависими от времето. Откритията на психогенеалогията са категорични – ние със сигурност се влияем от неразрешените проблеми на предците си и затова при работата си с AGER ние активираме порталите на времето, разположени по протежение на гръбнака, за да активираме остатъците от некохерентна енергия и да ги разтворим с помощта на ТЕС, TAI и други енергийни техники. Тази процедура може да бъде извършена под формата на техника за самопомощ (благодарение на рефлексните точки на гръбнака, разположени върху стъпалата) или като техника, прилагана от професионалисти, с чиято помощ клиентите им да се освободят от товарите, които предадени им от предишните поколения, които те носят у себе си. Заради естеството си AGER също така се явява и една уникална система за идентифициране на взаимозависимости, които обичайно остават неидентифицирани.
С помощта на процесите, прилагани при AGER можем да се освободим от „товарите на времето“, които се предават в една фамилна система от поколение на поколение, а когато се освободим от тези товари, на човека му става буквално по-леко и се появяват повече необусловени от миналото възможности, както да реагираме на реалността, така и да създаваме по-добра реалност.
Обучението по AGER е разработено така, че да ви помогне да усвоите и прилагате един от най-мощните методи, създавани някога, който е базиран на откритията на италианския лекар д-р Винченцо ди Спазио и съчетава последните научни открития с методите на Енергийната психология.
По време на обучението ще се научим да разпознаваме точките по протежение на гръбначният стълб, които са свързани с конкретните възрастови периоди и да ги стимулираме по правилния начин, така че да постигнем освобождаване на некохерентното мисловно поле, а с помощта на техниките на Енергийната психология ще имаме възможност да изчистим спомени, емоции и усещания, които принадлежат на миналото ни, но все още влияят на настоящето ни.
Част от нещата, които ще научим по време на обучението:
 • Картата на времето, „отпечатана“ върху ириса и по продължение на гръбначния стълб;
 • Порталите на времето разположени върху човешкото тяло;
 • Как да превръщаме пространството във време и времето в пространство;
 • Как да достигаме до спомените – как да използвате „гръбначния часовник“ и да задействаме порталите на времето;
 • Предпазни мерки и съвети – как правилно и безопасно да използваме тази мощна техника;
 • Техники за бързо освобождаване от некохерентна енергия – въведение в специфичната употреба на ТЕС (EFT) и TAI;
 • Пространствено-времевата плазма;
 • Хроно-постуралнен тест;
 • Биографичен AGER;
 • “Solve et coagula” (разтваряй и концентрирай) – древният алхимичен девиз като ръководство при работата ни с AGER;
 • Транс-генерационен AGER – емоционалният геном;
 • Феноменът “патомимика” – подсъзнателно подражание на страданието;
 • Феноменът “хрономимика” – как да откриваме неразрешените проблеми на предците си и да се освобождаваме и изчистваме от тях;
 • Разпознаване на „шпионите на времето“ по кожата – бенки, ангиоми и значението на позицията им по гръбнака;
 • Анамнеза на случаи от практиката;
 • Самостоятелно прилагане на техниката AGER върху рефлексните точки;
 • Меки подходи – как да стимулираме портал на времето по един мек начин;
 • Използване на Бахови цветни есенции директно върху хроно-точките;
 • Как да изчистваме некохерентната енергия, свързана с травматични спомени от периода преди раждането ни;

За кого е това обучение

Терапевти

Обучението е подходящо и за онези, които биха искали да използват AGER® в терапевтичната си практика – психотерапевти, лекари, физиотерапевти, натуропати, холистични терапевти специалисти по хранене, Рейки практици, НЛП практици, бизнес и лични коучъри и др.
Хора, интересуващи се от себеразвитие
Това обучение е подходящо за тези, които искат да използват AGER® като техника за самопомощ и подкрепа на своите приятели и семейство.
Хора, които нямат предварителни познания в областта на помагащите професии
Много хора решават да участват в това обучение като първа крачка към това да създадат своя собствена практика. Учители, инженери, компютърни специалисти, счетоводители и много други хора с различни професии желаят да променят живота си и избират AGER®, тъй като за практикуването ѝ не е необходимо да имат предварителен опит с други методи, за да са способни да я овладеят.
Повече информация за метода AGER®, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно таксата, сроковете за внасяне, отстъпките и т.н., на посочения имейл адрес – integral.institutebg@gmail.com
Сърдечни поздрави
Екипът на ИИР

3 свободни места за обучението по Енергийна Психология – AGER - 23-26 Май 2024 - София