Семейни констелации с Румен Янкулов – 27-29/04 – Варна

 
 
с Румен Янкулов
 
***
Представяне на метода: ВХОД СВОБОДЕН
 
27.04.2012г. 19ч. петък – в Клуб-Библиотека „Виделина”
Адрес: ул.”Цар Симеон I” 27, ет.2, ст.6  (до жп гара, под ДЗИ)
***
 
Семинар: 28-29 април 2012г.
 
хотел „Черно море” Конферентна зала – малка
 
Още в момента на нашето зачатие ние вече принадлежим, т.е. част сме от системата на нашето семейство – на нашите родители, братя, сестри, но също и на родителите на нашите родители и на тези преди тях, …и тези преди тях…
 
Понякога осъзнато, но най-често несъзнателно ние всички носим енергията и дори съдбата на нашите предшественици, на поколенията преди нас- техните постижения и техните грешки, техните модели на поведение, елементи от техния светоглед и социални очаквания.
 
Повторяемата участ на членове на семейството от различни поколения, периодични повторения на събития в определени семейства и етнически групи, често ни оставя безмълвни и в невъзможност да дадем каквото и да е логично или научно обосновано обяснение.
 
Решенията, откриващи се чрез тази терапевтична работа носят релаксация, както и разбиране на дълбоки проблемни ситуации в живота ни. Когато се зачита определения ред и негласните закони, управляващи фамилната система, тогава любовта между членовете на семейството тече свободно.
 
Възстановявайки и укрепвайки връзката с родителите и предците си, ние се учим как да получаваме подкрепа и да черпим от силата, идваща до нас през поколенията, за да можем на свой ред да създаваме пълноценни връзки и да даваме безусловна любов на своите деца.
 
Начинът за „осветляване“ на скритата семейна динамика е като някой от участниците пресъздава констелацията на своето семейство с помощта на други членове на групата.
Настоящата група има себепознавателен характер, но съдържа и някои обучителни елементи за хора, които биха искали да навлязат по-дълбоко в същността на метода и в перспектива да използват елементи от него в своята работа.
 
Могат да бъдат поставяни за разглеждане следните проблемни теми:
  • Партньорски взаимоотношения – неудовлетвореност в интимните си връзки; трудности в общуването.
  • Различни по характер и тежест здравословни проблеми – хронични болки, тежки заболявания, психични нарушения, алкохолизъм, наркомании и др.
  • Проблемни отношения с членове на семейството – родители, деца, братя и сестри.
  • Всичко, свързано с Вашата личност, професионална изява или финансово благополучие.
Водещият Румен Янкулов завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от 10 години работи с индивидуална и групова психотерапия. Водил е терапевтични групи в България, Швеция и Словения. През 2003 помага и участва в Тренинга за Ошо-терапевти в Пуна (Индия). От тогава се обучава и в метода "Семейни Констелации" при Свагито Либермайстер (Германия) и асистира в тренинги за водещи по метода в Индия, Испания и Турция. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт терапия, дихателни и биоенергетични упражнения, методи на "обратна връзка".
 
След семинара водещият е на разположение за индивидуални сесии.
 
Контакти: Галина Георгиева    GSM: 0899993294
 
Такса за участие: 120 лв  / При записване до 16.04.2012г – 100лв./
 
За повече информация на адрес: www.familyconstellations.bg
и в предаването „Искрено и лично” на адрес: http://vbox7.com/play:270215bd
 
 
Изтегли PDF