Условия за Абонамент за Езотерична Библиотека „Виделина“

Условия за Абонамент за Езотерична Библиотека "Виделина"

Варна, бул. „Мария Луиза 7“, ет.2

тел. 0876 777 156; 0877 077 651; 052 64 89 22

www.videlina.org

Каталог с книги: www.videlina.org/katalog

Eлектронна книжарница „Виделина“: www.videlinabook.com

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА
ЕЗОТЕРИЧНА БИБЛИОТЕКА “ВИДЕЛИНА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ЧИТАТЕЛИТЕ:
1. Записването в Библиотеката става след попълване на личен картон с данните на читателя и декларация, че е съгласен да спазва условията за записване и абонамент. Читателите задължително записват в картона номера на личния си или домашен телефон. Абонати могат да станат само постоянно живеещи в град Варна читатели. Библиотека „Виделина” спазва Европейските изисквания за съхраняване и опазване на личните данни на читателите и не ги предоставя на трети лица.
2. Месечната абонаментна такса е 5.00 лв за пенсионери/ученици и 10.00 лв за всички останали читатели.
3. При първоначалното записване ЕДНОКРАТНО се заплаща първоначална такса за регистрация в размер на: 5 лв за пенсионери/ученици и 10.00 лв за всички останали читатели.
4. Предвидени са следните отстъпки за 3-месечни, 6-месечни и 12 месечни карти:
   – карта за 3 месеца20 лв
   – карта за 6 месеца45 лв
   – карта за 12 месеца90 лв
5. Срокът за заемане на книгите е 1 месец. Читателят може да презапише книгите до 3 пъти,  включително и по телефона: 0877 077 651; 052 64 89 22, 0876 777 156.
6. При първоначалното записване читателят има право да вземе само 1 книга. Ако върне книгата навреме и в добър вид, всеки следващ път има право да вземе до 3 книги. Подчертаванията в книгите са абсолютно недопустими!!!
7. Цената на невърната изгубена или повредена книга се възстановява в троен размер, като стойността и се определя от сайтовете на:
– Книжен пазар (https://knigosviat.net/)
– Store.bg (https://www.store.bg/)
8. Книгите не бива да се задържат повече от 1 месец и следва да се връщат навреме.
9. Абонаментна такса се дължи само за времето, когато читателят е заел книги. Ако книгите не са върнати навреме се дължат: таксите за съответните месеци, в които книгите са били в читателя и глоба от 2 лв. за всеки просрочен месец. При задържане на книгите повече от 2 месеца следва напомняне по телефона от дежурния Доброволен сътрудник.
10. Читателите се обслужват само ако са оставили връхните дрехи и чантите си на закачалката до входа. При неспазване на това изискване читателите не се допускат до заемната зала и читалнята.
11. Читателите имат право да вземат книги за прочит вкъщи само ако книгите от същото заглавие на рафта са повече от една. Ако книгата е в един екземпляр, тя може да бъде ползвана само в читалнята. Еднодневната такса за ползване на читалнята от неабонати е 2 лв.
12. Преди да вземе книгата за прочит вкъщи и да я запише в картона си, читателят посочва на дежурния Доброволен сътрудник мястото на рафта, където се намира книгата, за да се удостовери наличието на друг/и екземпляр/и в Библиотеката.
ПРАВА на ЧИТАТЕЛИТЕ:
1. При липса на средства или ако не желае да заплаща абонамент, читателят има право на безплатен абонамент при условие, че направи дарение от книги за Библиотека “ВИДЕЛИНА” (след предварително съгласуване на заглавията на книгите). Абонаментът е пропорционален на стойността на дарените книги. Например, ако читател дари книги за 40 лв., той получава правото да ползва безплатно библиотеката 4 месеца (приблизителната стойност на дарените книги се дели на 10).
2. Ако търсена от читател книга не е в наличност, защото е взета за прочит, след връщането и тя може да му бъде запазена. За тази цел читателят следва да попълни Заявка за запазване на търсена книга.
3. Читателите могат за заявяват копиране и подвързване на книги от читалнята с отстъпка.
4. Периодично читателите получават информация за новопостъпилите в Библиотеката нови заглавия.
5. Читателите получават Бюлетина на Информационен Център „Виделина“, съдържащ информация за значими събития в областта на приложната психология, здравословния начин на живот, представяния на книги, прожекции, концерти, семинари, сбирки и др.
6. Всеки читател може да прави предложения за закупуване на нови книги от Библиотеката, като записва желаните заглавия в Книгата за предложения.
7. Читателите ползват отстъпка от цените за копиране, принтиране и сканиране.
Адрес: Варна, ул.”Мария Луиза” 7, ет.2
Работно време: понеделник, сряда, петък и събота – 15.00-19.00
Почивен ден – неделя и официалните празници

Условия за Абонамент за Езотерична Библиотека "Виделина"

Условия за Абонамент за Езотерична Библиотека "Виделина"

  Условия за Абонамент за Езотерична Библиотека "Виделина"

Условия за Абонамент за Езотерична Библиотека "Виделина"

Условия за Абонамент за Езотерична Библиотека "Виделина"

Условия за Абонамент за Езотерична Библиотека "Виделина"

Условия за Абонамент за Езотерична Библиотека "Виделина"