БЪДЕТЕ БЛАГОДАРНИ!

 
 
 
Около вас и вътре във вас  има винаги много неща, към които да изпитвате благодарност. Най-подходящият път е да бъдеш благодарен, защото животът е движещият се път на енергията и съдържа много динамични условия и аспекти. Това е процесът на живота… Това е творчески процес. Сътворението е винаги динамично и изпълнено с безкрайния поток от енергия на любовта и светлината.
 
Замисляли ли сте за количеството енергия, постоянството  и силата,  необходими за семето просто да покълне в земята, а след това да прорасне през твърдата почва и да узрее на слънчевата светлина – като за външен аспект на творческия поток? Всеки елемент на растежа изисква динамичен тласък на енергия и така е открай време…
 
Така че бъдете благодарни на аспектите на живота, тъй като всички те имат значение, имат цел и субстанция. Бъдете благодарни за изявите и за пресечните точки на енергията с другите аспекти на живота, които може и да не са пряко свързани с вашия път, и макар да не са преживяни лично от вас – когато ги наблюдавате, виждате и чувствате – вие се свързвате с тях…
 
Запомнете, че всичко е едно и всичко е свързано. Размишлявайки за онези, които са включени или работят в други области на динамичната творческа дейност, знайте, че същата любов и светлина, проникваща през вашето съзнание се отразява също от други въплътени души. Всичко това е част от потока на протичащата творческа енергия.
 
Външната форма и съдържание и външните условия са такива, каквито следва да са. Те  влизат във взаимодействие с тези, пред които трябва да се изправят и успешно се справят с възникналите взаимоотношения. Балансиращата и хармонизиращата енергия е винаги на мястото си.
 
Знайте, че това е така. Визуализирайте около света тази балансираща и хармонизираща енергия, и любовта, и светлината на сътворението, протичащи във и чрез условията, тъмните пространства и областите на предизвикателства. Вие знаете истината за това кой сте в действителност, така че споделете тази истина – като човек, който е прозрял тази истина и в другите около вас. Нека да бъде така, защото всичко е точно така.
 
Вие сте това, което СЪМ АЗ,
Любовта, Светлината и Животът на Сътворението