„Духът на Истината“ Тема:“Мистерията на жертвата и смъртта“ – 29/01

 
 
 
Тема: Мистерията на жертвата и смъртта

Възможни опорни точки по темата:
Развитие на разбирането за жертвата в хода на човешкото развитие. Физическа, мистична и космична жертва и връзката им с кармата. Кръстът на Голгота като праобраз на жертвата. Голгота и Мъдростта, Любовта и Истината.Смърт – физическа, мистична и космична. Индивидуална и групова смърт. Жертва и смърт по пътя от Исус (Рождество) към Христос (Голгота) чрез In Christo morimur. Не аз, а Христос в мен.

„А вечен живот е това – да познават Тебе, Единнаго Истиннаго Бога и пратения от Тебе Исуса Христа.” (ев. Йоан 17:3)

 
Кога : 29 януари (последната събота на месеца)
Час : 18:00 ч.
Място : Клуб-Библиотека "Виделина"
 
Вход: свободен
 
 
Възможни библиографски източници:
  1. Дуно, Б. „Условията на вечния живот”, из „Ето човекът! Сила и Живот”, том 1, беседа от 12.10.1914 г.;
  2. Щайнер, Р. „Еволюцията от гледна точка на истината”, лекционен цикъл, 1911 г. (GA-132)
  3. Щайнер, Р. „Въздействие на духовните същества върху човека”, лекция втора: „Мистичният Агнец и връзката му със Зодиака”, лекционен цикъл, 1908 г.    (GA-102)
  4. Щайнер, Р. „От Исус към Христос”, лекционен цикъл, 1911 г.  (GA-131)
  5. Мангуров, Д. „Пътят на жертвата”, лекция, 2005 г.
  6. други