КАКВО СЕ СЛУЧВА НА НЕБЕТО, КОГАТО СЕ ПОМОЛИМ?


Присъни ми се сън, че съм попаднал на небето и до мен се появява Ангел, за да ме съпровожда и да ми покаже, какво има там. Ние вървяхме един до друг дотогава, докато не стигнахме до голяма зала, в която имаше множество Ангели. Моят Ангел-наставник спря и каза:

– А тук е Отделът за Получаване. Тук ние получаваме всички петиции и молби към Бог, които хората изричат по време на своите молитви.

Аз се огледах наоколо, тук беше много шумно и оживено и около мен беше пълно с Ангели, които сортираха молбите – цели купища хартия, написани от хората от всички краища на света – там имаше рула, листове и просто записки.

След това ние вървяхме по дълъг коридор дотогава, докато не дойдохме до втория отдел. И тогава Ангелът ми каза:

– А тук е Отделът за Доставка и опаковка. Тук е и Божията Благодат и Милостта на Господ, за която молеха хората, раздават се и се отправят към тях.

И аз отново обърнах внимание, че тук има много хора, че е много оживено.

Огромно количество Ангели се трудеха в този отдел, тъй като хората се молят за толкова много неща и съответно така много се готвеха за отправяне към Земята.

И накрая, в самия край на дългия коридор, ние се спряхме пред врата, която водеше към малка стаичка. За мое най-голямо учудване там седеше всичко на всичко един Ангел, който явно нямаше с какво да се занимава.

– А това е Отделът на Благодарността – тихо ми каза моят приятел Ангелът, малко смутено.

– Как така се получава, че тук няма никаква работа? – попитах аз.

– Това е много тъжно – въздъхна Ангелът. – След като хората получат всичко, което са поискали, много малко от тях изпращат Благодарности.

– А как да изпратиш своята Благодарност и уведомление за това, че си получил Божията Благодат? – попитах аз.

– Много просто  – отговори Ангелът. – Кажи просто: Благодаря, Господи!

– А защо хората трябва да отправят своите уведомления при получаване на Божията Благодат? – попитах аз.

– Ако имаш храна в хладилника, дреха на тялото, покрив над главата и място, където да спиш, то ти си по-богат от 75% от хората в този свят! Ако имаш пари в банката, пари в портфейла си и още монети в своята касичка, то вече принадлежиш към 8% от състоятелните хора на този свят. А ако си получил това послание – то ти си попаднал в 1% от хората в света, на които им се дава шанс.  Ако си се събудил днес сутринта и си се почуствал здрав, а не болен, то явно си по-щастлив от повечето, които даже не преживяват днешния ден. Ако никога не си изпитал страх в боя, самотата на заключения в затвора, агонията на мъченията или мъката на глада… то ти абсолютно точно си надминал 700 милиона хора в този свят.

Ако си отишъл в своята църква и можеш да се молиш там без страх от преследване, арест, смъртни изтезания, то ти си в завидно положение в сравнение с 3 милиарда хора в този свят. Ако твоите родители са все още живи и женени… то ти си много рядък човек. Ако можеш да ходиш с високо вдигната глава и да се усмихваш, ти не съответстваш на нормата, ти си уникален за всички онези , които изпитват съмнения и са в отчаяние…

– Добре, а сега какво? Как да започна?

– Ако четеш това послание, то ти вече си получил двойна Благословия, тъй като някой мисли за теб и те счита за особен… И вече си получил повече Благодат, отколкото 2 милиарда хора в света, които не могат да четат всичко.

 Желая ти хубав ден! Прегледай своите благословии, които си получил и ако не ти е безразлично, то предай това на други, за да се напомни на всички и на всеки за това, как ги обичат и как те са благословени.

НА КОГО: в отдела на Благодарността.

„Благодаря ти, Господи за това, че ми даваш възможност да споделя това послание и за това, че има толкова прекрасни хора, с които мога да го споделя…"