Каталог на Библиотека „Виделина“

Търсене на книга по заглавие/автор в Каталога на Библиотека „Виделина“
(Предлагаме изготвяне на библиографски справки и изпращане на съдържания и заявени страници от книги от библиотечния ни фонд на предпочитан носител – само за лични образователни цели.)

Търсенето в Каталога на Библиотека „Виделина“ е по заглавие/автор


Електронна заявка