„Кодовете на черноморската Атлантида“ – прожекция на 23/12

Клуб-Библиотека
   "Виделина"
(„Цар Симеон I”27, ет.2, ст.6)
тел.: 64-89-22; 0894/790 909
 
продължава прожекциите на филми в областта на приложната психология, духовните учения, най-новите научни открития, квантовата физика, историята и др., както и игрални филми, засягащи тази тематика
 
"Кодовете на черноморската Атлантида"
 
ще бъде показан на
 
23 декември 2010 (четвъртък)
от 18:00 часа
 
автор доц. д-р Христо Смоленов
 
(23 мин.)
 
Край Варна преди 7 хиляди години живяла т.нар. Аеролитна т.е. Златнокаменна цивилизация, която имала респектиращи познания в математиката, геометрията, геодезията, астрономията. Тя е оставила паметници, които свидетелстват и за впечатляващо майсторство в златарството. Филмът представя непознато, дори революционно тълкуване на емблематични находки от Варненския енеолитен некропол. Как в един от най-популярните символи отпреди шест хилядолетия – огромната чиния със златни инкрустации, са кодирани много послания. Върху нея в диаметър и височина се нанасят по няколко пъти други артефакти от световноизвестния некропол. В математическите съотношения и пропорции са вплетени Златното сечение, числото Пи, числото на Фибуначи, съотношения, които едва 2000 години по-късно виждаме повторени в строежа на пирамидите.