Курс по Изис Сейким – 1 и 2 ниво – 27-28/11

 
 
Курс по Изис Сейким
 
1-во ниво
27 ноември – събота – от 9:00 до 15:00ч
 
Семинарът „ ИЗИС СЕЙКИМ – хармонизиране, лечение и релаксиране на тялото и душата” има за цел да ви запознае със съвременните тенденции на работа с енергийни техники подобряващи цялостното здравословно състояние на индивида и засилване на автостимула. Познанията, които ще получите са ориентирани към превенция и към промяна на вече установилия се дисбаланс в организма с цел възвръщане на здравето и подържане на хармонични отношения и приучаването към чувство на релакс и спокойствие на тялото и духа, така необходими при съвременния динамичен начин на живот на индивида, което да доведе до повишаване на производителността и произвеждане на здрави социални и семейни отношения.
 
Такса – 80,00лв
 
Възможност за закупуване на книгата "Изис Сейким – древно египетско лечение”
 
водеща: Елисавета Александрова-Зангелми
 
0885777645
0895950230
http://seichim.doctor.bg
www.idc-bg.org
 
**************************************************************************
Курс по Изис Сейким
 
2-о ниво
 
на 28 ноември – неделя – 2010 от10:00 – 15:00 ч
 
в Клуб-Библиотека “Виделина”
 
Курсът е предназначен за тези, които вече са изкарали Първо ниво по Изис Сейким при Елисавета Александрова или при някой друг учител в тази система.
Умоляват се участниците да носят със себе си книгата "Изис Сейким"
 
Такса – 80,00лв
 
Водещ: Елисавета Александрова
 
0885777645
0895950230
http://seichim.doctor.bg
www.idc-bg.org