Международна Школа на Златния Розенкройц – април’2023

Международна Школа на Златния Розенкройц – април’2023

Активности на Школата на Златния Розенкройц

през месец април 2023 г.

СЪБИТИЯ НА ЖИВО:

01.04.2023г. 10:00ч. гр. Кърджали, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола?
http://lectorium-rosicrucianum…

01.04.2023г. 14:00ч. гр. Хасково, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола?
http://lectorium-rosicrucianum…

19.04.2023г. 18:30ч. гр. Пловдив, „ДЪРЗОСТТА НА АЗА И НЕГОВАТА ДВОЙНСТВЕНА ПРИРОДА“
http://lectorium-rosicrucianum…

22.04.2023г. 14:00ч. гр. Кюстендил, „ДЪРВОТО НА ЖИВОТА“ презентация и дискусия
http://lectorium-rosicrucianum…

22.04.2023г. 19:00ч. гр. София, „ДОКАТО НЕ ВЛЕЗНЕМ В БЛАГОДАРНОСТТА“ среща-разговор
http://lectorium-rosicrucianum…

22.04.2023г. 16:00ч. гр. Варна, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола?
http://lectorium-rosicrucianum…

22.04.2023г. 11:00ч. гр. Добрич, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола?
http://lectorium-rosicrucianum…

22.04.2023г. 12:00ч. гр. Бургас, „ПОБЕДАТА НА СТРЕМЯЩАТА СЕ ДУША“ Цикъл от публични лекции с разговори върху произведението “ГНОСТИЧНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ПИСТИС СОФИЯ”
http://lectorium-rosicrucianum…

23.04.2023г. 14:00ч. гр. Плевен, „СЯНКАТА В НАС“ презентация и дискусия
http://lectorium-rosicrucianum…

******* ******* *******
24.04.2023г. 19:00ч.

ОНЛАЙН СЪБИТИЕ

„ГОСПОДАРИТЕ НА ТОЗИ СВЯТ“ Кой управлява света?
http://lectorium-rosicrucianum…

******* ******* *******

26.04.2023г. 19:00ч. гр. Силистра, „ТАЙНАТА НА СЪНЯ“ Какво се случва по време на съня?
http://lectorium-rosicrucianum…

26.04.2023г. 18:30ч. гр. Сливен, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола?
http://lectorium-rosicrucianum…

27.04.2023г. 18:30ч. гр. Стара Загора, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола?
http://lectorium-rosicrucianum…

29.04.2023г. 16:00ч. гр. Велико Търново, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола?
http://lectorium-rosicrucianum…

29.04.2023г. 10:00ч. гр. Казанлък, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола?
http://lectorium-rosicrucianum…

30.04.2023г. 15:00ч. гр. Разград, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола?
http://lectorium-rosicrucianum…

30.04.2023г. 10:00ч. гр. Русе, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола?
http://lectorium-rosicrucianum…

Екипът на Международна школа на Златния Розенкройц ви желае светлина по пътя!

Международна Школа на Златния Розенкройц – април’2023