Международна Школа на Златния Розенкройц – юли’2024

Международна Школа на Златния Розенкройц – юли’2024

Активности на Школата на Златния Розенкройц

през месец ЮЛИ 2024 г.

СЪБИТИЯ НА ЖИВО:

02.07.2024г. 19:00ч. гр. София,
презентация/дискусия на тема:
„ДУХОВНАТА РАБОТА НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ. УЧЕНИКЪТ И ДУХОВНАТА ШКОЛА“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/976-sofia_course_6_7/

03.07.2024г. 18:00ч. гр. Благоевград,
презентация/дискусия на тема:
„УЧЕНИКЪТ И ДУХОВНАТА ШКОЛА“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/978-pupil_and_spiritual_school_blagoevgrad_course7/

20.07.2024г. 12:00ч. гр. Бургас,
презентация/дискусия на тема:
„ВЕГЕТАРИАНСТВОТО – ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО“
Телесните и духовните аспекти на вегетарианството

https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/979-vegetarian_burgas/

23.07.2024г. 19:00ч. гр. София,
презентация/дискусия на тема:
„БОЖЕСТВЕНАТА МИСТЕРИЯ В ЧОВЕКА“
Ден на отворените врати

https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/977-divine_mistery_in_man_open_doors_sf/

ВХОД СВОБОДЕН

Екипът на Международна школа на Златния Розенкройц ви желае светлина по пътя!

Международна Школа на Златния Розенкройц – юли’2024