Международна Школа на Златния Розенкройц – май’2023

Международна Школа на Златния Розенкройц – май’2023

Активности на Школата на Златния Розенкройц

през месец май 2023 г.

СЪБИТИЯ НА ЖИВО:

10.05.2023г 18:30ч. гр. Сливен
„УРАНОВАТА ЕРА“

Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството
http://lectorium-rosicrucianum…

10.05.2023г 
19:00ч. гр. Силистра
„СВЕТЪТ ДНЕС – А СЕГА НАКЪДЕ?“

http://lectorium-rosicrucianum…

11.05.2023г
 18:30ч. гр. Стара Загора
„УРАНОВАТА ЕРА“

Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството
http://lectorium-rosicrucianum…

11.05.2023
г 19:00ч. гр. София
ПЛАНИНАТА КАТО СИМВОЛ НА ДУХОВНИЯ ПЪТ

среща-разговор
http://lectorium-rosicrucianum…

13.05.2023г
 12:00ч. гр. Бургас
„ТАЙНАТА НА СЪНЯ“

Презентация
http://lectorium-rosicrucianum…

14.05.2023г
 10:00ч. гр. Кърджали
„УРАНОВАТА ЕРА“

Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството
http://lectorium-rosicrucianum…

14.05.2023г
 14:00ч. гр. Хасково
„УРАНОВАТА ЕРА“

Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството
http://lectorium-rosicrucianum…

17.05.2023г
 19:00ч. гр. Варна
„УРАНОВАТА ЕРА“

Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството
http://lectorium-rosicrucianum…

17.05.2023г
 18:30ч. гр. Пловдив
„КАРМА И СЪДБА“

http://lectorium-rosicrucianum…

17.05.2023г
 19:00ч. гр. Силистра
„ПЪТЯТ КЪМ ЗДРАВЕТО В СВЕТЛИНАТА НА УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ“

http://lectorium-rosicrucianum…

18.05.2023г
 19:00ч. гр. Добрич
„УРАНОВАТА ЕРА“

Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството
http://lectorium-rosicrucianum…

*********************

22.05.2023г 
19:00ч.


онлайн събитие
в приложението „ZOOM“

„МАСКАРАДЪТ, СТРАНСТВАНЕТО НА ХОРАТА С МАСКИ“
Маските зад които се крием, всъщност са воали, които ни пречат да видим истинската същност на нещата.
http://lectorium-rosicrucianum…

*************************

26.05.2023г
 18:00ч. гр. Русе
„ЧИСЛАТА, РАЗКАЗВАЩИ ИСТОРИЯТА НА ЖИВОТА“

Тайните на числата
http://lectorium-rosicrucianum…

27.05.2023г
 16:00ч. гр. Велико Търново
„УРАНОВАТА ЕРА“

Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството
http://lectorium-rosicrucianum…

27.05.2023г
 10:00ч. гр. Казанлък
„УРАНОВАТА ЕРА“

Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството
http://lectorium-rosicrucianum…

27.05.2023г 10:00ч. гр. Кюстендил
„СЯНКАТА В НАС“
Сянката е част от реалността, тя е свързана със светлината на реалността и за да изчезне,
тя трябва да се завърне при светлината
http://lectorium-rosicrucianum…

28.05.2023г 16:30ч. гр. Плевен
„УРАНОВАТА ЕРА“

Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството
http://lectorium-rosicrucianum…

28.05.2023г
 10:00ч. гр. Разград
„УРАНОВАТА ЕРА“

Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството
http://lectorium-rosicrucianum…

Екипът на Международна школа на Златния Розенкройц ви желае светлина по пътя!

Международна Школа на Златния Розенкройц – май’2023