Научно-духовна конференция „Чрез сътрудничество към Новата Епоха“ – Русе, 2 април

 
Федерация за духовно единение "Роза"
 
о  р  г  а  н  и  з  и  р  а
 
НАУЧНО-ДУХОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:
Чрез сътрудничество към Новата Епоха
 
„Това съответствие на личния дух с Общото Благо изгражда Красотата на Космоса”
Елена Рьорих
Научно-духовна конференция "Чрез сътрудничество към Новата Епоха" - Русе, 2 април
Николай Рьорих„Трудът на Мадоната” 
 
Русе
2 април 2011 г., 16.00ч.
Дом на учените, ул. К.Иречек16
 
 
Научно-духовна конференция "Чрез сътрудничество към Новата Епоха" - Русе, 2 април
Ето, колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единомислие!
(Псалом 133:1)
 
 „Идеята за братство и равенство ще се приложи, когато хората дойдат до вътрешно съзнание, че са братя. Това не се постига с външни закони, но чрез законите на една висша култура.”.                 
 
Учителя Петър Дънов,
Петимата братя
 
«Разширеното съзнание обхваща всички понятия, които водят към еволюцията на човечеството. Ще напомним за тези понятия — безпределност, Йерархия, Братство, община, безсмъртие, карма и сътрудничество с далечните светове… ”
Агни Йога,Безпределност, 886
Научно-духовна конференция "Чрез сътрудничество към Новата Епоха" - Русе, 2 април
 
 
Научно-духовна конференция "Чрез сътрудничество към Новата Епоха" - Русе, 2 април
             
Програма
 
1.     Трудът и сътрудничеството – основа на Златния Век.
Магдалена Георгиева, Русе
 
2.     Молитвата – духовна практика в Новата Епоха.
Валентин Попов, Русе
 
3.     Буда  – предвестникът на Световната община
Теодора Мечкарова, В.Търново
 
4.     Братските отношения в Школата на Учителя Беинса Дуно
Росица Мицова, Русе
 
5.     Общините на богомилите
Паско Николов, София
 
6.     Опит при изграждането на Общини в България. Дейността на Федерация за духовно единение „Роза”
Върбанка Николова, София
 
7.     Агни Йога за общината.
Гергана Бабекова, София
 
8.     Николай Рьорих и музиката.
Валентин Попов, Русе
 
9.     Качества на сърцето – неотменимост в Новата Епоха
Дарина Друмева, Русе
 
10.  Справедливостта – основен принцип в строителството на общините.
Рафаил Рафаилов, Русе
Научно-духовна конференция "Чрез сътрудничество към Новата Епоха" - Русе, 2 април
Гаутама Буда
 
Програма е отворена за изказвания и доклади по темата. Организаторите приканват към коректност, толерантност, уважение. Всяко участие пред аудиторията да бъде предвидено в рамките на 15-20 мин.
Музикално оформление Валентин Попов
 
 
Нека се обединим  в сътворяването на духовен празник!