Обучение по Интегрални Семейни Констелации – 22-25 Март 2018 – София

ИНТЕГРАЛНИ  КОНСТЕЛАЦИИ®

 

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

и

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО СЕМЕЙНИ И СИСТЕМНИ КОНСТЕЛАЦИИ

в партньорство с

„Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия

организират 

Сертификационно обучение

по 

Интегрални Семейни Констелации 

 

Втори модул

22-25 Март 2018 г.

​гр. София

Броят на участниците в обучението е ограничен, необходимо е предварително записване.

 

 ВТОРИЯТ МОДУЛ Е ПОСЛЕДНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ТРЕНИНГА, СЛЕД КОЕТО ТРЕНИНГ ГРУПАТА СЕ ЗАТВАРЯ ЗА НОВИ УЧАСТНИЦИ ДО КРАЯ НА ОБУЧЕНИЕТО.

 

ЗА МОМЕНТА ИМА ОСТАНАЛИ 2 СВОБОДНИ МЕСТА В ТРЕНИНГ ГРУПАТА

 

Предвидена е значима отстъпка при внасянето на таксата до 25-ти Януари 2018 г.

 

Обучението по Интегрални Семейни Констелации е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии.

  След покриване на сертификационните изисквания, участникът получава сертификат от  „Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия, удостоверяващ оторизацията му да води индивидуални и групови сесии по Интегрални Констелации.

Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули.

Водещи:

Лоренцо Кампезе

Лоренцо Кампезе е основател и директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Той е преминал през обучения по Соматични преживелищни практики, Интегрална Соматична Психология, Системни Констелации, Съзнателна Комуникация и др. и през изминалите десетилетия интегрира в опита си множество източни и западни подходи за личностно израстване и трансформация. В последните 20 години той работи в полето на интегралното консултиране, организационният коучинг и системните констелации. Понастоящем неговият подход комбинира по един хармоничен начин всички тези опитности, съчетавайки ги в един подход за трансформация, който следва Интегралната парадигма на Кен Уилбър, която разглежда човека като единство на Тяло, Душа и Дух, включвайки в работата си четирите основни измерения на битието – Вътрешното индивидуално – психиката; Външното индивидуално – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица, в която съществува индивида; И външното колективно – социалните системи, от които всеки един от нас е съставна част.

Сузана Коен

Сузана Коен е ко-директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Тя е завършила медицина и е специализирала психиатрия и психотерапия. Преминала е през обучения по Интегрална Соматична Психология, Соматично Преживелищни Практики, Поведенческа Терапия и др. Дълги години тя се посвещава на изучаването на различни направления, които разглеждат човека в неговата цялост – като единство на тяло, психика и Дух, в това число и на така наречената „Нова Германска Медицина“ на д.р  Хамер. През последните 15 години нейното внимание силно се насочва и към Системните Констелации, като от около пет години тя става и обучител по Интегрални Констелации. Водейки се от  интегралното виждане за индивида и богатия си професионален опит, натрупан в последните двадесет години, тя развива специфичен подход в констелациите, наречен „Медицински Интегрални Констелации®”, при който търси връзката на системното измерение с екзистенциалното послание, което се крие зад всеки симптом или болест. 

Интегралните Констелации

В Интегралния подход към констелациите ние винаги подхождаме към човека като към интегрална съвкупност от тези три елемента – Тяло, Душа и Дух – и подходът ни отчита и трите същностни сили, които действат у него – мисъл, чувство и воля. Когато разглеждаме човека в неговата цялост, ние успяваме едновременно да работим на различни нива или, иначе казано, по начин, който някои наричат многоизмерен. Във всяко наше действие в хода на обучителния процес се стремим да стимулираме всяко едно от измеренията присъстващи у участниците, благодарение на комбинацията от всестранни и съгласувани преживявания, които действат на всички нива.

Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър, който разработва модел за възприемане на реалността, който се нарича именно „Интегрален модел“ и в който той залага основополагащата идея, че всяко събитие, случващо се в реалността, винаги и неизбежно се проявява едновременно в четири различни измерения:

 • Вътрешното-индивидуално измерение, нивото на Аз-а, на нашият вътрешен свят и на това, което се случва в душата ни;
 • Вътрешното-колективно измерение, нивото на „Ние“, което е свързано с обществената култура, в която сме потопени;
 • Външното-индивидуално измерение, което е свързано с външното индивидуално, в това число и с тялото ни, в един обективен, научен план;
 • Външното-колективно измерение, което има отношение към връзката на човека с макросистемите, чрез които влизаме във взаимоотношения и в които сме вписани.

При Интегралните Констелации всички тези четири измерения са видими в тяхната взаимозависимост и ние се научаваме да работим във всяко от четирите измерения, както по един пряк, така и по един косвен начин.

Основните принципи на Интегралните Констелации са прости и могат да бъдат обобщени в няколко основни точки:

 • да се освободи потока на енергията там, където е блокирана
 • да се включи онова, което е било изключено
 •  да се включи противоположното
 • да се раздели противопоставеното
 • да се срещнем със сянката си

Изучаваните подходи и методологии са следните:

 •  Семейни констелации
 •  Структурни констелации
 •  Архетипни констелации
 •  Организационни констелации
 •  Фирмени констелации
 •  Констелации насочени към здравословни проблеми
 •  Духовни констелации
 •  Интегрални техники за индуциране на осъзнатост и присъствие
 •  Трансперсонални практики
 •  Подходи за работа с тялото
 •  Интегрална соматична психология
 •  Енергийни техники 

Интегралните Констелации® се явяват едно следващо еволюционно ниво на Системните Констелации, развито в школата по Интегрални констелации, което включва в себе си голям брой съвременни подходи, както и мъдростта на древното познание. Подходът за работа при интегралните констелации, представлява един изцяло нов, интегрален и холистичен подход за работа със системите.

Интегралните Констелации, добавят към традиционните семейни констелации една допълнителна многоизмерност, включвайки елементите на интегралната психология, както и други измерения и допълнителен инструментариум, доказал своята ефективност, което помага на клиента да постави миналия си опит в семейната система в един нов контекст, за да се помири с миналото си и за да може да се насочи към по-доброто си бъдеще.

Повече информация за Интегралните констелации, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500975495920-bbc6e9f3-3167

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500975561704-65829090-d183

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500981527297-d0b8bc6c-6acf

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500975585609-f8cd912c-3230

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500981550189-f6c1a667-d79a

Ако желаете да вземете участие в предстоящият тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности на следният имейл адрес – integral.institutebg@gmail.com

 

Сърдечни поздрави,

Екипът на ИИР

www.integral-bg.eu

 

FB2