Последна възможност за включване в обучението по Интегрални Семейни Констелации – 02-05 април – София

ИНТЕГРАЛНИ  СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ
 
Последна възможност за включване в обучението по Интегрални Семейни Констелации - 02-05 април - София
 
ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ
и
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО СЕМЕЙНИ И СИСТЕМНИ КОНСТЕЛАЦИИ
в партньорство с
„Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия
организират 
Сертификационна тренинг програма за фасилитатори
по 
Интегрални Констелации 
 
Втори модул
02-05 Април 2020 г.
​гр. София
 
Броят на участниците в обучението е ограничен, необходимо е предварително записване.
 

Втори модул е последната възможност за включване в обучението, след което групата се затваря за нови участници до края на обучението.

Има останало само 1 свободно място в тренинг групата.

Има предвидена отстъпка, при внасянето на таксата до 02-ри Февруари 2020 г.

 След покриване на сертификационните изисквания, участникът получава сертификат от  „Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия, удостоверяващ оторизацията му да води индивидуални и групови сесии по Интегрални Констелации.
 
Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули.
 
За кого е това обучение
 
Една от целите на това обучение е да свърже участниците в него със собствената им Същност, с извора на жизнената им сила и със способността им за изразяване и за дълбока свързаност с останалите човешки същества. Задълбочената работа върху себе си, към която участниците са силно насърчавани, протича успоредно с придобиването на екзистенциалните и професионални качества и способности, необходими за тези, които биха искали да се занимават професионално с фасилитирането на групови или индивидуални констелации.
 
Това е обучение, което е насочено към всички хора, които искат да разберат по-добре себе си, така че да могат да изживяват истински и плодотворни взаимоотношения, както със самите себе си, така и с другите и със света. Обучението е насочено към хора, които работят в помагащите професии и такива, чиято професионална насоченост е работата с хора и екипи – терапевти, консултанти, коучъри, лекари, медиатори, психолози, ръководители човешки ресурси, мениджъри и др., които биха искали да овладеят допълнителен инструментариум за анализ и за разбиране на междуличностните и системните динамики, както в личен, така и в професионален план.
 
Обучението по Интегрални Констелации е подходящо и за всички останали, които са отворени към това, да бъдат търсещи и да открият себе си. Това обучение е подходящо и за тези, които са осъзнати за това, че ние като човешки същества, представляваме интегрално единство, което се състои не само от физическо тяло, но съдържаме в себе си, на първо място, и едно душевно и духовно измерение. От тази гледна точка, човекът представлява био-психо-духовно същество и поради това ние би трябвало да се научим да залагаме тази интуитивна нагласа като централна концепция в нашия живот.
 

Водещ: Лоренцо Кампезе

Последна възможност за включване в обучението по Интегрални Семейни Констелации - 02-05 април - СофияЛоренцо Кампезе е основател и директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Той е преминал през обучения по Соматични преживелищни практики, Интегрална Соматична Психология, Системни Констелации, Съзнателна Комуникация и др. и през изминалите десетилетия интегрира в опита си множество източни и западни подходи за личностно израстване и трансформация. В последните 20 години той работи в полето на интегралното консултиране, организационният коучинг и системните констелации. Понастоящем неговият подход комбинира по един хармоничен начин всички тези опитности, съчетавайки ги в един подход за трансформация, който следва Интегралната парадигма на Кен Уилбър, която разглежда човека като единство на Тяло, Душа и Дух, включвайки в работата си четирите основни измерения на битието – Вътрешното индивидуално – психиката; Външното индивидуално – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица, в която съществува индивида; И външното колективно – социалните системи, от които всеки един от нас е съставна част.

Интегралните Констелации
 
В Интегралният подход към констелациите, ние винаги подхождаме към човека като към интегрална съвкупност от тези три елемента – Тяло, Душа и Дух – и подходът ни отчита и трите същностни сили, които действат у него – мисъл, чувство и воля. Когато разглеждаме човека в неговата цялост, ние успяваме едновременно да работим на различни нива или, иначе казано, по начин, който някои наричат многоизмерен. Във всяко наше действие, в хода на обучителния процес, се стремим да стимулираме всяко едно от измеренията присъстващи у участниците, благодарение на комбинацията от всестранни и съгласувани преживявания, които действат на всички нива.
 
Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър, който разработва модел за възприемане на реалността, който се нарича именно „Интегрален модел“ и в който той залага основополагащата идея, че всяко събитие, случващо се в реалността, винаги и неизбежно се проявява едновременно в четири различни измерения.
 
Интегралните Констелации® се явяват едно следващо еволюционно ниво на Системните Констелации, развито в школата по Интегрални констелации, което включва в себе си голям брой съвременни подходи, както и мъдростта на древното познание. Подходът за работа при интегралните констелации, представлява един изцяло нов, интегрален и холистичен подход за работа със системите.
 
Интегралните Констелации, добавят към традиционните семейни констелации една допълнителна многоизмерност, включвайки елементите на интегралната психология, както и други измерения и допълнителен инструментариум, доказал своята ефективност, което помага на клиента да постави миналия си опит в семейната система в един нов контекст, за да се помири с миналото си и за да може да се насочи към по-доброто си бъдеще.
 
Част от нещата, които ще научим по време на обучението:
 • Създаване на поле и въвеждане
 • Групата като социален организъм и като социален холон
 • Какво представляват констелациите – произход, предназначение, ползи
 • Констелациите като символ на времето, в което живеем
 • Първи опитности с констелациите – това не е магия; Всички ние сме свързани;Обединеното поле на преживяванията
 • Вътрешните качества и нагласата, които констелатора трябва да притежава
 • Базовите елементи на U теорията и на AQAL модела (Всички Квадранти Всички Нива – по Кен Уилбър), като пътеводител в констелациите
 • Свързване с другите – резонанс, емпатия, съпричастност, състрадание, обединеност
 • Автентичното движение – събуждане на мъдростта на тялото;
 • Семейните констелации – корените на любовта в сърцата ни; Свързване с потока на живота чрез предците ни.
 • Основите на семейните констелации.
 • Гледната точка на интегралният подход и на интегралната психология на Кен Уилбър по отношение на семейните взаимоотношения
 • Редът на любовта, според феноменологичният подход на Берт Хелингер.
 • Човешките същества като същности, формирали се на базата на влиянието на предците и на кармата.
 • Трансгенерационните вплитания
 • „Сляпата“ любов, пораждащата любов
 • Свързване със съдбата на предците ни и с Духа на рода
 • Миналото, настоящето и бъдещето, в контекста на семейните констелации
 • Любящи взаимоотношения с партньорите, с децата и с Живота.
 • Двама души, които се обичат – две духовно свързани души
 • Да срещнеш „идеалният партньор“ – системната перспектива
 • Търсене на сродна душа – от перспективата на физическото, енергийното и духовното измерение
 • Позитивната цикличност на щастливите двойки – всеки път даваме повече и всеки път получаваме повече
 • Половата идентичност при двойките – да играем своята роля
 • Шестте успешни практики на грижовните и любящите двойки
 • Взаимоотношенията с децата – кое е онова, което освобождава душите на децата и кое е това, което вплита душите им
 • Структурни констелации за работа с двойки – включително констелации за желанията и страховете при взаимоотношенията в двойката
 • Благословията на родителите към децата – да дадем на децата си тяхното точно място в семейната система
 • Еволюиращото семейство – структурата на Любовта
 • Как да се справим по един позитивен начин с разделите и разводите, и да запазим съхраним децата
 • Комплексните семейства и децата от предишни връзки
 • Осиновяванията и тяхната уникална семейна динамика
 • Децата родили се чрез инвитро и други подобни случаи (донорство, биологично смесване на ролите, ДНК)
 • Констелации за работа с индивидуални клиенти
 • Каква е разликата при работа в индивидуални сесии, в сравнение с работата с група?
 • Използване на репрезентативни техники, играейки с пространството и с обектите в него
 • Запазване на вътрешното интуитивно пространство
 • Инструментите, които използваме и Инструмента, който сме ние самите – Езикът, гласът и звуците, ръцете, краката, жестовете, движенията, докосването, тялото и вътрешният резонанс, очите, намерението,вниманието
 • Травми и развитие – разпознаване и справяне с травмата
 • Това, което искаме да постигнем – да отидем в пространството отвъд страха и вината
 • Структурата на невидимото – структурни констелации с житейска и професионална насоченост
 • Същността на структурните констелации
 • Абстрактни елементи в констелациите
 • Триъгълника на ценностите
 • Констелация с тетралема
 • Структурни констелации насочени към проблем
 • Скритите теми в констелациите
 • Констелации за работа с архетипите
 • Констелации за работа със сънища
 • Развитието на 12-те сетива според Антропософията.
 • Констелации на хаоса
 • В сърцето на взаимоотношенията – от вътрешната страна на вътрешното
 • Констелации, карма и съдба – концепциите на Рудолф Щайнер за живота и кармата, вплетени в работата с констелации
 • Разширяване на системите отвъд време-пространството
 • Констелации със симптоми и заболявания – терапевтичният подход на констелациите
 • Духовни констелации
 • Цикълът на раждане-смърт-прераждане
 • Умирането като метафора на човешката еволюция
 • Човешката структура: физическо тяло, етерното тяло, астралното тяло, Азът, Духовният Аз
 • Духовни елементи в контекста на констелациите – Душа, Висш Аз, Духовни помощници
 • Карма, Дхарма и Съдба
 • Тъканта на Живота
 • Пречките като помощници по еволюционният ни път
 • Нашата лична еволюционна задача
 • Репрезентация на Кармата и Дхармата в полето на констелациите

Повече информация за Интегралните констелации, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно условията за участие, размера на таксата, сроковете и за внасяне, отстъпките предвидени при внасянето и в съответния срок, сертификационни изисквания и др. на следния имейл адрес – integral.institutebg@gmail.com

Сърдечни поздрави,

Екипът на ИИР

www.integral-bg.eu

 

Обучение по Интегрални Семейни Констелации – 22-25 Март 2018 – София

ИНТЕГРАЛНИ  КОНСТЕЛАЦИИ®

 

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

и

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО СЕМЕЙНИ И СИСТЕМНИ КОНСТЕЛАЦИИ

в партньорство с

„Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия

организират 

Сертификационно обучение

по 

Интегрални Семейни Констелации 

 

Втори модул

22-25 Март 2018 г.

​гр. София

Броят на участниците в обучението е ограничен, необходимо е предварително записване.

 

 ВТОРИЯТ МОДУЛ Е ПОСЛЕДНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ТРЕНИНГА, СЛЕД КОЕТО ТРЕНИНГ ГРУПАТА СЕ ЗАТВАРЯ ЗА НОВИ УЧАСТНИЦИ ДО КРАЯ НА ОБУЧЕНИЕТО.

 

ЗА МОМЕНТА ИМА ОСТАНАЛИ 2 СВОБОДНИ МЕСТА В ТРЕНИНГ ГРУПАТА

 

Предвидена е значима отстъпка при внасянето на таксата до 25-ти Януари 2018 г.

 

Обучението по Интегрални Семейни Констелации е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии.

  След покриване на сертификационните изисквания, участникът получава сертификат от  „Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия, удостоверяващ оторизацията му да води индивидуални и групови сесии по Интегрални Констелации.

Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули.

Водещи:

Лоренцо Кампезе

Лоренцо Кампезе е основател и директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Той е преминал през обучения по Соматични преживелищни практики, Интегрална Соматична Психология, Системни Констелации, Съзнателна Комуникация и др. и през изминалите десетилетия интегрира в опита си множество източни и западни подходи за личностно израстване и трансформация. В последните 20 години той работи в полето на интегралното консултиране, организационният коучинг и системните констелации. Понастоящем неговият подход комбинира по един хармоничен начин всички тези опитности, съчетавайки ги в един подход за трансформация, който следва Интегралната парадигма на Кен Уилбър, която разглежда човека като единство на Тяло, Душа и Дух, включвайки в работата си четирите основни измерения на битието – Вътрешното индивидуално – психиката; Външното индивидуално – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица, в която съществува индивида; И външното колективно – социалните системи, от които всеки един от нас е съставна част.

Сузана Коен

Сузана Коен е ко-директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Тя е завършила медицина и е специализирала психиатрия и психотерапия. Преминала е през обучения по Интегрална Соматична Психология, Соматично Преживелищни Практики, Поведенческа Терапия и др. Дълги години тя се посвещава на изучаването на различни направления, които разглеждат човека в неговата цялост – като единство на тяло, психика и Дух, в това число и на така наречената „Нова Германска Медицина“ на д.р  Хамер. През последните 15 години нейното внимание силно се насочва и към Системните Констелации, като от около пет години тя става и обучител по Интегрални Констелации. Водейки се от  интегралното виждане за индивида и богатия си професионален опит, натрупан в последните двадесет години, тя развива специфичен подход в констелациите, наречен „Медицински Интегрални Констелации®”, при който търси връзката на системното измерение с екзистенциалното послание, което се крие зад всеки симптом или болест. 

Интегралните Констелации

В Интегралния подход към констелациите ние винаги подхождаме към човека като към интегрална съвкупност от тези три елемента – Тяло, Душа и Дух – и подходът ни отчита и трите същностни сили, които действат у него – мисъл, чувство и воля. Когато разглеждаме човека в неговата цялост, ние успяваме едновременно да работим на различни нива или, иначе казано, по начин, който някои наричат многоизмерен. Във всяко наше действие в хода на обучителния процес се стремим да стимулираме всяко едно от измеренията присъстващи у участниците, благодарение на комбинацията от всестранни и съгласувани преживявания, които действат на всички нива.

Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър, който разработва модел за възприемане на реалността, който се нарича именно „Интегрален модел“ и в който той залага основополагащата идея, че всяко събитие, случващо се в реалността, винаги и неизбежно се проявява едновременно в четири различни измерения:

 • Вътрешното-индивидуално измерение, нивото на Аз-а, на нашият вътрешен свят и на това, което се случва в душата ни;
 • Вътрешното-колективно измерение, нивото на „Ние“, което е свързано с обществената култура, в която сме потопени;
 • Външното-индивидуално измерение, което е свързано с външното индивидуално, в това число и с тялото ни, в един обективен, научен план;
 • Външното-колективно измерение, което има отношение към връзката на човека с макросистемите, чрез които влизаме във взаимоотношения и в които сме вписани.

При Интегралните Констелации всички тези четири измерения са видими в тяхната взаимозависимост и ние се научаваме да работим във всяко от четирите измерения, както по един пряк, така и по един косвен начин.

Основните принципи на Интегралните Констелации са прости и могат да бъдат обобщени в няколко основни точки:

 • да се освободи потока на енергията там, където е блокирана
 • да се включи онова, което е било изключено
 •  да се включи противоположното
 • да се раздели противопоставеното
 • да се срещнем със сянката си

Изучаваните подходи и методологии са следните:

 •  Семейни констелации
 •  Структурни констелации
 •  Архетипни констелации
 •  Организационни констелации
 •  Фирмени констелации
 •  Констелации насочени към здравословни проблеми
 •  Духовни констелации
 •  Интегрални техники за индуциране на осъзнатост и присъствие
 •  Трансперсонални практики
 •  Подходи за работа с тялото
 •  Интегрална соматична психология
 •  Енергийни техники 

Интегралните Констелации® се явяват едно следващо еволюционно ниво на Системните Констелации, развито в школата по Интегрални констелации, което включва в себе си голям брой съвременни подходи, както и мъдростта на древното познание. Подходът за работа при интегралните констелации, представлява един изцяло нов, интегрален и холистичен подход за работа със системите.

Интегралните Констелации, добавят към традиционните семейни констелации една допълнителна многоизмерност, включвайки елементите на интегралната психология, както и други измерения и допълнителен инструментариум, доказал своята ефективност, което помага на клиента да постави миналия си опит в семейната система в един нов контекст, за да се помири с миналото си и за да може да се насочи към по-доброто си бъдеще.

Повече информация за Интегралните констелации, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500975495920-bbc6e9f3-3167

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500975561704-65829090-d183

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500981527297-d0b8bc6c-6acf

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500975585609-f8cd912c-3230

http://integral-bg.eu/events/integralni-konstelatsii/#1500981550189-f6c1a667-d79a

Ако желаете да вземете участие в предстоящият тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности на следният имейл адрес – integral.institutebg@gmail.com

 

Сърдечни поздрави,

Екипът на ИИР

www.integral-bg.eu

 

FB2