Само 1 свободно място за обучението по Интегрално Консултиране – 07-10 ноември 2019 – София

Само 1 свободно място за обучението по Интегрално Консултиране - 07-10 ноември 2019 - София
 
ИНТЕГРАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ И КОУЧИНГ
 
ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ
 
в партньорство с
 
ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛЕН ТРЕНИНГ И КОУЧИНГ – АВСТРИЯ
 
организират 
 
Сертификационна тренинг програма за интегрални консултанти
 
Първи модул
7 – 10 Ноември 2019
гр. София
 
ЗА МОМЕНТА ИМА ОСТАНАЛO 1 СВОБОДНO МЯСТО
В ТРЕНИНГ ГРУПАТА
 
Обучението за интегрални консултанти е предназначено, както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. 
 
След покриването на сертификационните изисквания, участниците в тренинга ще получат сертификат от   ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛЕН ТРЕНИНГ И КОУЧИНГ – АВСТРИЯ,  удостоверяващ оторизацията им като сертифицирани интегрални консултанти.
 
Към обучението има преведено на български печатно ръководство. 
 
Осигурен е превод на български по време на обучителните модули.
 
Водещи: 
 
Д-р Вилфрид Ерман
 
Д-р Вилфрид Ерман е учредител и съпредседател на Институт за Интегрален Тренинг и Коучинг – Австрия. Д-р Ерман е завършил няколко магистърски и докторски програми по психология, психотерапия, философия, педагогика, история и политически науки. Преминал е през обучение и е сертифициран в клиент-центрирана терапия, няколко дихателни модалности, телесно-ориентирана терапия, системни констелации, травма терапия и работа с трансперсонални състояния на съзнанието. Той е автор на книгата "Съзнание в еволюция – седем стъпки на интегралното изцеление". Д-р Ерман води тренинги, семинари и уъркшопи в Австрия, Германия, Италия, Ирландия, Русия, Украйна, Унгария и Гърция. 
 
Биргит Алфелд-Ерман
 
Биргит Алфелд-Ерман е учредител и съпредседател на Институт за Интегрален Тренинг и Коучинг – Австрия. Биргит е психолог, психотерапевт и корпоративен коуч и обучител. Тя е обучена и сертифицирана в Хуманистична психология, Гещалт терапия, Системна фамилна терапия, Ребъртинг, Интегративно Дишане и Корпоративен Коучинг. Биргит Алфелд-Ерман води тренинги, семинари и уъркшопи в Австрия, Германия, Швейцария и Гърция.
 
Интегралният подход на Кен Уилбър:
 
Интегралната теория е синтезирана философия и психология, развита в края на 20-ти век от световно известния американски философ Кен Уилбър. Тази вдъхновяваща нова теория, която обединява тялото, ума, емоциите и духа в сферата на себеразвитието, културата, социума и природата, ни дава  един брилянтен синтез между ученията на великите духовни традиции и западната психология. Уилбър отива отвъд простата еклектика или субективния миш-маш, като обединява стотици системи от всички епохи и култури от целия свят, и установява техните общи основи, свързвайки ги с помощта на моделите които са основополагащите камъни на интегралната теория – четирите квадранта, нивата и линиите на развитие, състоянията на съзнанието и типовете съзнание.
 
Създаването на интегралната теория на развитието, която обхваща периода на ранното детство, минава през така наречения "нормален" живот на възрастния човек и достига до духовното пробуждане или Буда-съзнанието, само по себе си е забележително постижение на нашето време, а също и необходима стъпка, ако желаем да имаме една глобална психология и глобална духовност в една глобална епоха. Защо да не съберем в едно познанията за тялото, ума, душата и духа, които са натрупани в течение на историческото развитие на човечеството, в различни епохи и на различни места по земята и да получим една всеобхватна психология и философия? Уилбър прави точно това.

Можете да прочетете повече за интегралния модел на Кен Уилбър, като кликнете на следващият линк – https://integral-bg.eu/integralen-podhod/

 
Интегралната Психология:
 
Основна мисия: интегриране на всичко в областта на психологията и духовността.
Интегралната психология е най-авангардното направление в психологията, базирано на интегралната теория разработена от Кен Уилбър. Същността на интегралната теория и на интегралната психология е да се създаде глобална психология, където психологическите принципи и прозрения на запада и изтока, на юга и на севера са обединени в един велик синтез. Станало е популярно да се казва "на изтока и запада". Но къде в тази полоса могат да се открият американските индианци например, африканските или австралийските шамани? Затова, интегралният модел предлага диалога да се разшири от  – "на изток и на запад" до – глобален диалог, които интегрира западната научна психология с духовното познание от всички епохи и географски области. Това е брак между науката и духовността. Какво ще стане, ако Фройд и Буда се сприятелят и направят заедно семинар? Какво ще стане, ако когнитивно-поведенческата терапия е приветствана точно колкото и сибирските шамански практики? Какво ще стане, ако Далай Лама срещне индианец и споделят своите прозрения за нашите вътрешни реалности? И накрая, какво ще стане ако съберем всички психологически аспекти на древните духовни школи, съвременните психотерапевтични методи и пост-модерните подходи в една съгласувана карта на човешката психика?
 
Тогава получаваме интегралната психология, внушителният синтез на Кен Уилбър – така необходимата обща, глобална карта за едно глобално общество от психолози, йогини, лечители, шамани и духовни учители. Ние вярваме, че всички те имат значителен принос и е дошло времето да споделят своите знания  в рамка на откритост, взаимно разбирателство, състрадателна прегръдка и уважение. Ние се покланяме един пред друг и от сега нататък продължаваме заедно. Това е пост-постмодерното гледище, което наричаме интегрален подход.
 
Можете да прочетете повече за интегралната психология, като кликнете на следващия линк – https://integral-bg.eu/integralna-psihologiya/
 
Част от нещата, които ще научим по време на обучението
по Интегрален Коучинг:
 • да разбирате квадрантите, линиите и нивата на еволюционно развитие на съзнанието и да ги използвате за анализиране на поведенческите и емоционални модели в ежедневието и при специфични ситуации на общуване и взаимодействие
 • да изграждате и поддържате рапорт при взаимоотношенията си с клиента по време на сесията
 • да използвате техники като „отразяване“ и „перифразиране“ при работата си с клиенти
 • да се справяте с преноса и контра-преноса
 • да „разкодирате“ невербалното поведение на клиента
 • как да използвате Енеаграмата като начин за себепознание и като диагностичен инструмент при работата си с клиенти
 • как да разпознавате и разграничавате неврозата от психозата
 • как да разпознавате системите от вярвания и как да ги променяте
 • за поливагусната теория и как да повлиявате и да балансирате автономната нервна система
 • как да използвате работата със Сянката като инструмент в контекста на консултирането и коучинга
 • как да използвате 3-стъпковият процес за работа със Сянката в рамките на сесиите си с клиенти
 • как да използвате елементи от Гещалт терапията при работа със субличностите на клиента
 • как да разберете и прилагате принципите на системите и на констелационният подход при работата си с клиенти, с помощта на простички инструменти
 • да разбирате и разпознавате динамиките във взаимоотношенията
 • да фасилитирате както индивидуални клиенти, така и двойки с проблеми във взаимоотношенията, прилагайки концепцията за колюзия
 • да намирате разрешението на проблеми във взаимоотношенията, свързани със съзависимостта и проекцията
 • как да прилагате ефективно работещи инструменти за намирането на решение при проблеми, свързани с взаимоотношенията на работното място
 • как да подкрепяте хора с ниска себеоценка и слаба воля в контекста на сесията
 • как да откривате и намирате разрешение на проблемите, свързани с ниска себеоценка, използвайки 3-стъпковият процес
 • как чрез работа с тялото и дихателни практики да се заздрави и подсили Аз-а
 • да разрешавате проблеми, свързани с трансгенерационните модели по отношение на мотивацията и себеоценката
 • да се справяте с вътрешната съпротива срещу креативната житейска ориентация
 • да разпознавате еволюционните нива на лидерство в организациите
 • как да подкрепяте клиенти, които имат специфични проблеми, свързани с лидерството
 • да разбирате мощта и влиянието на холистичното съзнание
 • да използвате техники на медитация и осъзнатост с цел центриране, заземяване и намиране на вътрешна яснота
 • как да помагате на клиентите си да усвоят простички упражнения за медитация и майндфулнес
 • да съчетавате духовната мъдрост и практичността в ежедневието и в контекста на коучинга и консултирането
Повече информация за предстоящият тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:
 
 
Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно такси, срокове, дати и отстъпки на следният имейл адрес –  integral.institutebg@gmail.com
 
Сърдечни поздрави,
Екипът на ИИР
– 
 
Само 1 свободно място за обучението по Интегрално Консултиране - 07-10 ноември 2019 - София
 
Само 1 свободно място за обучението по Интегрално Консултиране - 07-10 ноември 2019 - София