Остават само 2 свободни места за обучението по Неврална Соматична Интеграция® – 23-26 септември 2021

НЕВРАЛНА СОМАТИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ

Остават само 2 свободни места за обучението по Неврална Соматична Интеграция® - 23-26 септември 2021

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

 И

ИНСТИТУТ ПО ТЕЛЕСНООРИЕНТИРАНИ ТРАНСФОРМАТИВНИ ПРАКТИКИ

 в партньорство с

NEURAL SOMATIC INTEGRATION INSTITUTE

 организират

 ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА ФАСИЛИТАТОРИ ПО НЕВРАЛНА СОМАТИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ

Първи модул

23 – 26 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

гр. София

За момента има останали 2 свободни места в тренинг Групата.

Предвидена е отстъпка при внасянето на таксата до 23-ти Юли 2021 г.

 Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. 

След успешното покриване на сертификационните изисквания участниците получават сертификат от създателя на метода Артур Муниер.

 Към обучението има преведено на български печатно ръководство.

Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули

 Водещ:

 Артур Муниер

Остават само 2 свободни места за обучението по Неврална Соматична Интеграция® - 23-26 септември 2021След 40 години обучения, работа и изследвания в областта на интегративната работа с тялото (Integrative Bodywork), Артур разработва метода Неврално Соматична Интеграция®. Този метод се основава на десетилетният му опит като фасилитатор и преподавател на различни методи за работа с тялото и за изцеление от психологическа травма. Той е преминал през обучения в следните школи, методи и техники – Гещалт-Терапия, Транзакционен анализ, Гроф Трансперсонал Тренинг-GTT – Холотропно Дишане, Радикс, Ролфинг, Акупунктура, Ирисология, Хомеопатия, Фелденкрайс, Терапия на полярността, Нулево балансиране, Хиропрактика, Терапия на тригерните точки и дълбоките тъкани, Краниално-сакрална терапия, Приложна кинезиология, Тантра, Ненасилствената комуникация, Соматично преживяване®, Поливагусна теория и др.

В момента Артур преподава NSI® в Европа, САЩ и няколко страни от Южна Америка, а сега и в България.

От автора на метода: „След 40 години практическа работа с тялото, обучения и сертифициране в голям брой методологии за работа с тялото, стигнах до извода, че “безопасният” контакт между чувствителните ръце на практика и тялото на клиента, е ключът към идентифицирането на основните източници на физически и емоционален дистрес, както и най-бързият и сигурен път към възстановяването. Още откакто свят светува, извличането на познание от вътрешната мъдрост на тялото с цел постигането на състояние на здраве и благополучие, е част от древните оздравителни методи и е градивната основа на някои съвременни практики за работа с тялото (Bodywork).

Скорошни открития обаче, направени по отношение на структурата ум-тяло, както и наблюденията над животни в техните естествени хабитати, доведоха до още по-цялостно и научно разбиране за това как тялото реагира на травмата и как би могло, ако правилно е настроено, да се себеизцели.

Например наблюденията на Питър Левин над животни в дивата природа разкриха, че тялото притежава един естествен и вътрешноприсъщ механизъм за справяне с травмата, който освобождава животните преживели животозастрашаващи събития от трайните симптоми и дисфункции на постравматичното стресово разстройство, от което обичайно ние хората страдаме след преживяване на подобно събитие. За съжаление, при нас хората, неестествените условия, в които живеем и културалното ни програмиране, което е обособило нашият опит, са ни отчуждили от нашите собствени и естествено присъщи ни възстановителни процеси и механизми за саморегулация. Соматичната невронна интеграция ни насочва именно към тези възстановителни процеси, които природата е кодирала в нашите тела. След като се научим как да получаваме достъп до тази вътрешна мъдрост, ние сме вече способни на саморегулация и самовъзстановяване.“

 Какво представлява метода Неврална Соматична Интеграция – НСИ

НСИ® е революционен нов подход за осъзнаване на връзката между ума и тялото, който комбинира работата с тялото (Body Work) с най-актуалните открития на невробиологията и по-специално с откритията и прозренията на иновативната поливагусна теория на Д-р Стивън Порджес, която кореспондира с активирането на така наречената система за социална ангажираност – ССА.

НСИ® отива далеч отвъд традиционните подходи за работа с тялото, съсредоточавайки методологията си върху базовите невронни мрежи, които са отговорни за симптомите, проявяващи се при преживяването на травма и емоционален дистрес.

Позитивният резултат от работата с НСИ се явява еквивалентът на премахването на артериалните плаки, което освобождава кръвният поток в артериите, така както соматичната невронна интеграция води до освобождаване на потока на енергия в тялото, а така също и до освобождаване на потока на информация, както на ниво нервна система, така и на ниво енергийна система. В резултат, мускулното напрежение и болката биват елиминирани, менталният и емоционалният дистрес също и това се случва без необходимостта от дълготрайна вербална психотерапия или от какъвто и да е друг подход за терапевтична интервенция.

Следвайки разработената методология в съчетание с интуитивното наблюдение, които позволяват на NSI фасилитатора да се “настрои изцяло на честотата” на невронните сигнали, идващи от клиента, практикуващият НСИ® отива отвъд симптоматичните прояви на травмата и си взаимодейства директно с вътрешноприсъщата себеизцелителна мъдрост на тялото. Освобождаването от натрупаните травми, коригирането на постуралните промени и деформации, редуцирането или пълното освобождаване от болката, повишената гъвкавост, откритостта в междуличностните отношения, както и придружаващата я социална ангажираност във взаимоотношенията, са само част от непосредствени резултати от работата с този иновативен метод.

Сложната и всепроникваща система от невронни мрежи в тялото осигурява пряката връзка между емоционалните състояния, менталните образи, вярвания и идеи, и телесните усещания и симптоми. Ако правилно се адресират съхранените физически, духовни, емоционални или ментални предизвикателства, както и съответстващите им физически индикатори, там, където те са налице, това автоматично довежда клиента до себеосъзнатост и невронно препрограмиране. Резултатът – соматичната невронна интеграция, се явява еквивалентът на премахването на артериалните плаки, което освобождава кръвният поток в артериите, така както соматичната невронна интеграция води до освобождаване на потока на енергия в тялото, а така също и до освобождаване на потока на информация, както на ниво нервна система, така и на ниво енергийна система. В резултат, мускулното напрежение и болката биват елиминирани, менталният и емоционалният дистрес също и това се случва без необходимостта от дълготрайна вербална психотерапия или от какъвто и да е друг подход за терапевтична интервенция.

НСИ® е несложен метод, който не изисква сложни електронни устройства, нито устройства за биологична обратна връзка или сериозни инвазивни манипулации при работата с тялото, нито продължителни психотерапевтични разговори. Ние можем да се доверим на тялото си, когато ни се предостави тази възможност, за да ни разкрие то своите нужди и да открием неговия възстановителен потенциал. Задачата на практика по NSI е да осигури едно деликатно внимание и присъствие, заедно с докосване, което бива обусловено от физическите и вербални отговори на клиента. Без режим на манипулация и предварително дефинирано докосване, ръцете на практика първо “искат разрешение” от тялото на клиента, за да открият онези места, при които травмата е създала блокажи или ограничения. Когато практикът разположи ръцете си на дадено място, самото им присъствие осигурява подкрепа по начини, които не са били налични по време на първоначалното възникване на травмата. При наличието на този фактор реакцията на тялото е отпускане на напрежението и освобождаването от защитните пози на тялото, както и появата на образи, мисли, емоции и усещания, които могат да възникнат в хода на една СНИ® сесия. Клиентът бива приканен да сподели всичко това с фасилитатора. Впоследствие, всичко това се разглежда като “уликите” и референтните точки от фасилитатора, докато той/тя продължава да осъществява изцелителната работа с тялото със специфично докосване на определени проблемни контактни зони и с осъзнато присъствие. Хронологичното или имагинерното съдържание не са предмет на анализ. Ако историите на клиента “изплуват”, им се предоставя възможността да бъдат изразени, но не се третират като материал за анализ, нито се използват за програмиране на изцелителният процес по-нататък в сесията. Честата вътрешна самооценка (фокусиране) и физическите реакции в реално време са невронният материал, с който фасилитаторът работи, за да насочи тялото на клиента към възстановяване и саморегулация. Музиката, пеенето и движението се използват в сесиите за фасилитиране на поведенческото разбиране и подпомагане на процеса на соматична невронна интеграция.

Едно травматично преживяване води до шок в цялото ни тяло. Начинът, по който мислим, учим и помним нещата, начинът, по който възприемаме себе си, начинът, по който мислим за и се чувстваме спрямо другите хора и начинът, по който осмисляме света – всичко това е силно повлияно и изменено от травматичните преживявания, поради което е изключително важно да се справим с травмата и произтичащите от нея емоции и да се освободим от последствията от травматичното преживяване. Ако травмата не бъде освободена, ярките образи, чувства и усещания не отминават просто така, а се отпечатват надълбоко и биват съхранявани в клетъчната памет на тялото. Активните спомени от травмата остават “заключени” в системата, причинявайки блокажи, докато не се появи “провокиращ фактор”.

За десетте принципа на НСИ, на които е базиран метода, можете да прочетете тукhttps://integral-bg.eu/events/nevralna-somatichna-integratsiya/#1588677405367-e9bc6000-492c

 Част от темите застъпени в обучението:

 • Анатомия и физиология
 • 10-те физиологични системи
 • Мускулно-скелетната система
 • Дихателната система
 • Кръвоносната система
 • Стомашно-чревната система
 • Пикочната система
 • Ендокринната система
 • Кожа
 • Репродуктивната система
 • Вестибуларната система
 • Имунната система
 • Триединна теория на мозъка
 • Поливагусната теория
 • Системата за социално ангажиране – ключът към психичното здраве и благополучието
 • Инструменти за дисрегулация и разрешаване на травмата
 • Резонаторът – завъртане в и извън травмата
 • Докосването и работата с тялото в Neural Somatic Integration®
 • Телесните усещания
 • Диалогът
 • Задържане и пускане
 • Възстановяване
 • Инвентаризация на емоциите
 • Микроизраженията
 • Изразяване на емоция чрез поза и жестове
 • Модели на протичане на енергията в тялото и точки за активирането ѝ
 • Начини за освобождаване на енергийният поток
 • Четирите енергийни тела
 • Принципи на Гещалт терапията
 • Гещалт техники

 Повече информация за метода Неврална Соматична Интеграция, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

https://integral-bg.eu/events/nevralna-somatichna-integratsiya/

https://integral-bg.eu/events/nevralna-somatichna-integratsiya/#1563280629474-b2308daa-cda4

https://integral-bg.eu/events/nevralna-somatichna-integratsiya/#1588677458500-ee5ac6c4-7926

https://integral-bg.eu/events/nevralna-somatichna-integratsiya/#1588677405367-e9bc6000-492c

https://integral-bg.eu/events/nevralna-somatichna-integratsiya/#1563280589464-e9dff7af-ab54

https://integral-bg.eu/events/nevralna-somatichna-integratsiya/#1563280654807-fb80c22e-b635

Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно размера на таксите, срокове за внасяне им, предвидените отстъпки при внасянето им в съответния срок, условията за участие, сертификационните изисквания, датите на модулите и т.н., на посоченият  имейл адрес

 integral.institutebg@gmail.com

 Сърдечни поздрави

Екипът на ИИР

Остават само 2 свободни места за обучението по Неврална Соматична Интеграция® - 23-26 септември 2021

Остават само 2 свободни места за обучението по Неврална Соматична Интеграция® - 23-26 септември 2021