Остават само 3 свободни места за обучението за консултанти по Енеаграма – 1-3 октомври 2021

Остават само 3 свободни места за обучението за консултанти по Енеаграма - 1-3 октомври 2021

ЕНЕАГРАМА

 ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

 и

 ИНТЕГРАЛНА АКАДЕМИЯ

 в партньорство с

ENNEAGRAM GERMANY

 организират

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО ЕНЕАГРАМА

Първи модул

01 – 03 ОКТОМВРИ 2021 г.

гр. София

За момента има останали 3 свободни места в тренинг групата.

Предвидена е отстъпка при внасянето на таксата до 01-ви Август 2021 г.

 Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. 

След успешното покриване на сертификационните изисквания участниците получават сертификат за консултант по Енеаграма от Enneagram Germany

Към обучението има преведено на български печатно ръководство.

Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули

 Водеща:

Памела Михаелис

Остават само 3 свободни места за обучението за консултанти по Енеаграма - 1-3 октомври 2021

Памела Михаелис е психолог и психотерапевт, организационен коуч и преподавател. Тя е завършила няколко психотерапевтични школи, между които Транзакционен анализ, Гещалт Терапия, Екзистенциална терапия и др., но Енеаграмата се превръща в нейна страст и вдъхновение и тя превръща тази своя страст в основната си професионална насока.

Преди 30 години Памела завършва в САЩ обучение по Енеаграма под ръководството на световноизвестният експерт по Енеаграма – Хелън Палмър.

След допълнителни 15 години на обучения и практика, Памела става и оторизиран и сертифициран преподавател по програмата на Хелън Палмър и през 2007г. създава „Енеаграма Германия“ – германската организация за професионално сертификационно обучение на консултанти по Енеаграма по методологията на Хелън Палмър, като за последните четиринадесет години тази организация се превръща във водеща обучителна организация по Енеаграма, както в европейски, така и в световен мащаб.

Памела е автор на няколко книги между които – Ich bin anders – Du auch?, която е посветена на Енеаграмата.

Памела за себе си – „Често се питах защо хората реагират толкова различно и защо им е трудно (включително и на мен) да променят дадено свое поведение, въпреки най-искрените си намерения. Търсейки обяснение, през 1990г. попаднах на Енеаграмата като част от допълнително обучение по транзакционен анализ. Този модел предоставяше една невероятно прецизна карта на човешкото съзнание и отговаряше на въпросите ми. Енеаграмата насърчава себерефлексията и ни разкрива път към личностното израстване. Позволява ни да посрещаме „другостта“ с истински интерес и приемане, както и да поддържаме добри взаимоотношения в живота си. Така открих своето призвание и започнах да уча наново, поемайки по този дълъг път, който и до днес следвам с дълбока любов и ентусиазъм. Пожелах да стана експерт в областта, както и да предавам знанията си на другите.

Какво представлява Енеаграмата?

За първи път е представена на обществеността през 1915г. в Москва от Георгий Гурджиев, философ и духовен учител, който я използва в своята програма за човешко развитие. След това в края на 60-те години Оскар Ичазо, основателят на Института Арика, разполага върху Енеаграмата девет типа личности. Малко след това д-р Клаудио Нараньо и други психолози в Бъркли комбинират Енеаграмата с най-новите разработки на съвременната психология.

Енеаграмата представлява теория за девет възможни варианта на човешко развитие. Енеа е гръцка дума, означаваща „девет“, а грамма означава „нещо написано“ в смисъла на букви и думи. Корените на Енеаграмата са много древни, а моделът предоставя удивително прецизно ръководство за себерефлексия и самоосъзнаване.

Биологична истина е, че обичайната ни призма на възприятие е селективна. Възприятието се осъществява чрез петте сетива за части от секундата, без нашето съзнателно участие. Енеаграмата обяснява защо виждаме света такъв, какъвто го виждаме, и защо другите го виждат различно, според един от деветте стила на възприятие и една от деветте базови мотивации (т.нар. страсти).

Тъй като човешкият вид е много сложен, явно се нуждае от девет „способности за възприятие“, за да развие здравословна еволюция. (д-р Дейвид Даниелс)

Енеаграмата описва човешкото възприятие като система, която може да бъде разделена на 9 части, които заедно обхващат целия 360-градусов спектър на реалността. Деветте различни стила на възприятие се контролират от девет доста различни базови мотивации.

Взаимодействието на базовата мотивация и възприятието определя нашето мислене, преживяване и поведение, въздействайки ни силно и постоянно като вътрешен радар. Така се развиват 9 много различни вътрешни радарни системи, както и съответните автоматични стратегии за взаимодействие със света. Става дума за стилове на Енеаграмата или стилове на личността, които възприемат своята реалност като преживяната реалност.

Енеаграмата разглежда деветте различни типажа или стила, всеки от които представлява мироглед и архетип, резониращ с начина, по който хората мислят, чувстват и действат по отношение на света, другите и себе си. Това е много повече от профил на личността, предлагащ поглед към основните черти на характера, тъй като представя в дълбочина основните мотивации, защитните механизми и страховете, които често се крият в несъзнаваните слоеве от структурата на личността ни. Нашият основен тип Енеаграма е като база, от която осмисляме индивидуализацията, интеграцията и развитието. Други думи, описващи идеята за „тип“, включват резонанс, идентификация, призма, гледна точка или стил.

За деветте базови Енеатипа, можете да прочетете повече тук:
https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-obuchenie-konsultanti-enneagram/#1563280629474-b2308daa-cda4

Ползи от прилагането на Енеаграмата

ПОЛЗИ ЗА ИНДИВИДА
Създава мета-осъзнатост на ниво мотивация

Повишава осъзнатостта и увереността
Позволява изчистване на основните емоционални проблеми
Предоставя рамка за разбиране на функционалните и дисфункционалните поведения, произтичащи от основните мотивации
Повишава състраданието към себе си и другите
Разкрива пътища за развитие и интеграция
Позиционира индивидуалните модели и поведения в рамките на контекста на настоящето и миналото
Увеличава производителността и мотивацията
Създава езикова и смислова рамка, която се простира по-дълбоко от подхода, основан на личностните черти на характера
Изгражда автентичност, сила и въздействие на лидерството

ПОЛЗИ ЗА ЕКИПА
Намалява осъждането и критиката към другите, като същевременно изгражда разбиране и толерантност

Осигурява рамка за осмисляне на конфликтите и предизвикателствата в екипа
Позволява на екипа да премине отвъд модела на обясняване на конфликта с „личностните различия“
Реполяризира екипите, отстранявайки по-традиционните „линии на грешки“ в екипа
Подобрява работните взаимоотношения и производителността на екипа
Улеснява бизнес процедурите
Подобрява комуникацията, като същевременно развива нова езикова рамка за динамиката на екипа

ПОЛЗИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Намалява задкулисната организационна политика

Подобрява управлението на промените и намалява страха от промяна
Може да разгърне креативността в организацията чрез по-голяма индивидуална интеграция
Подобрява производителността и високите постижения
Създава рамка, която позволява по-доброто проектно лидерство
Изгражда организационна цялост
Позволява по-въздействаща корпоративна комуникация
Допринася за развитието на талантите

Част от темите застъпени в обучението:

Деветте Енеатипа
Енеаграмни интервюта
Диагностични и Базови панели
Инстинктивни Подтипове
Енеатипове и взаимоотношения
Комуникационни и защитни механизми – Панели по центрове
Психология на защитните механизми
Енеаграмата във взаимоотношенията – 9 стила на общуване.
Еволюция и трансформация
Енеаграмата и най-новите теории за мозъка
Трансформация във всичките три центъра

Цели и методология на обучението

Нашите участници получават задълбочена представа за деветте различни стила на възприятие и деветте основни мотивации на Енеаграмата. Ще научите как се преплитат темпераментът, мисловните модели и обичайните стратегии за действие и как те оформят деветте стила личности на Енеаграмата. Илюстрираме как всеки стил личност притежава собствен опит и път на развитие и показваме, че има смисъл да идентифицираме своя предпочитан „стил на възприятие“. Оценяваме природните си заложби, както и тези на другите, и започваме да се движим (само)осъзнато в света. Участниците се научават да възприемат гледните точки и опита на другите като източник на разширено познание. По време на обучението нарастват отварянето и любопитството към останалите човешки същества и техните различия. Мъдростта на Енеаграмата се простира отвъд всички културни, образователни и религиозни граници.

Цели
Участниците в сертификационното обучение използват усвоеното по-дълбоко разбиране на Енеаграмата в различни фирми и организации, в терапевтичната работа, както и в сферата на преподаването и личностното развитие. Като сертифициран консултант по Енеаграма можете да разширите вашите лични и професионални контакти, създавайки мрежа, в която да изградите отворени взаимоотношения на учене и да се развиете още повече.

За кого е подходящо обучението?
Енеаграмата е универсален инструмент за личностно развитие и междуличностна работа в области като: Педагогика и образование за възрастни · Индивидуален и екипен коучинг · Развитие на мениджмънта · Медиация · Психотерапия.

Повече за целите и методологията на обучението, можете да прочетете тук: https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-obuchenie-konsultanti-enneagram/#1563280589464-e9dff7af-ab54

Повече информация за Енеаграмата, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-obuchenie-konsultanti-enneagram/

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-obuchenie-konsultanti-enneagram/#1619703092630-d1d90eb8-18fb

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-obuchenie-konsultanti-enneagram/#1563280629474-b2308daa-cda4

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-obuchenie-konsultanti-enneagram/#1563280589464-e9dff7af-ab54

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-obuchenie-konsultanti-enneagram/#1588677458500-ee5ac6c4-7926

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-obuchenie-konsultanti-enneagram/#1588677405367-e9bc6000-492c

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-obuchenie-konsultanti-enneagram/#1563280654807-fb80c22e-b635

Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно размера на таксите, срокове за внасяне им, предвидените отстъпки при внасянето им в съответният срок, условията за участие, сертификационните изисквания, датите на модулите и т.н., на посочения  имейл адрес

 integral.institutebg@gmail.com

Сърдечни поздрави

Екипът на ИИР

Остават само 3 свободни места за обучението за консултанти по Енеаграма - 1-3 октомври 2021

Остават само 3 свободни места за обучението за консултанти по Енеаграма - 1-3 октомври 2021