Политика за опазване на личните данни

I. Встъпление
1. Клуб-Библиотека „Виделина“ държи вашите лични данни да са добре защитени и информацията за това, което търсите и ни предоставяте като данни да е под контрол.

2. С употребата на сайта www.videlina.org, както и на страниците ни в социалните мрежи е възможно да споделяте лични данни. В настоящата политика са описани правата и възможностите ви за управлението им.
3. Ще се стараем да поддържаме настоящата политика кратка и разбираема.

4. Ние оценяваме доверието, което ни давате, използвайки услугите на www.videlina.org, затова правим всичко възможно да предоставим най-добрата защита на личните ви данни. Ако имате коментари и препоръки, моля свържете се с нас на library@videlina.org

II. Какви лични данни събираме и с каква цел?
1. Данни, събирани за потребители, посещаващи www.videlina.org:

а. Съгласие за употребата на адресните ви данни (e-mail и селище) за получаване на информационен Бюлетин.

б. Съгласие за употребата на бисквитки.

2. Данни, предоставени лично от вас при попълване на читателски картон за ползване на Библиотека „Виделина“ (имена, данни от лична карта, e-mail, телефон).

III. Споделяне на личните ви данни с други лица

1. Ние не предоставяме данните ви на трети лица.

2. Длъжни сме да предоставим събрани лични данни при поискване от правозащитните органи, при основателни съмнения за извършени злоупотреби и престъпления.

IV. Как защитаваме личните ви данни
Ние се стремим да опазим напълно вашите лични данни. Прилагаме възможно най-добрите технологични и организационни практики в опазването им. Все пак поради постоянните технологични промени и развитие на информационните технологии осъзнаваме, че никоя система не е на 100% гарантирана. Ако имате въпроси във връзка с това, молим ви да се свържете се с нас на library@videlina.org!
V. Вашите права по отношение на личните ви данни
1. Имате всички права, осигурени от приложимото законодателство, след еднозначна идентификация, в това число и:

а. Да получите справка за всички лични данни, съхранявани за вас.
б. Личните ви данни да бъдат унищожени, веднага след отпадане на законовите и легитимните основания за съхранението им.

VI. Как да се свържете с нас по отношение на личните ви данни
За всички въпроси и желания относно личните ви данни се свържете с нас на e-mail: library@videlina.org – а ние ще ви отговорим по възможно най-бързия начин!

Последна актуализация на 24.05.2018г.