Последна възможност за включване в обучението по Интегрален & Трансперсонален Коучинг – 12-15 септември 2024

Последна възможност за включване в обучението по Интегрален & Трансперсонален Коучинг - 12-15 септември 2024

ИНТЕГРАЛЕН & ТРАНСПЕРСОНАЛЕН КОУЧИНГ
ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

в партньорство с

ИНТЕГРАЛЕН & ТРАНСПЕРСОНАЛЕН ИНСТИТУТ – ИТАЛИЯ

организират

Сертификационна, професионална, тренинг програма за интегрални & трансперсонални консултанти
Втори модул
12 – 15  Септември 2024 г.
гр. София
Втори модул е последната възможност за включване в обучението, след което групата се затваря за нови участници, до края на обучението

Налични са 2 свободни места в тренинг групата.

Предвидена е отстъпка, при внасянето на таксата до – 12 Юли

Обучението по Интегрален & Трансперсонален коучинг е предназначено, както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии.

След покриването на сертификационните изисквания, участниците в тренинга ще получат сертификат от “ИНТЕГРАЛЕН & ТРАНСПЕРСОНАЛЕН ИНСТИТУТ – ИТАЛИЯ”, удостоверяващ оторизацията им като сертифицирани интегрални & трансперсонални консултанти.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство.

Осигурен е превод на български по време на обучителните модули.

Водещ:

Д-р Пиер Луиджи Латуада

Последна възможност за включване в обучението по Интегрален & Трансперсонален Коучинг - 12-15 септември 2024Д-р Пиер Луиджи Латуада е лекар, доктор по психология, психотерапевт, лечител и учител. Първоначално той завършва медицина, като специализира хирургия, но на по-късен етап, заради преминаването през личната си „Голгота“, той осъзнава, че Съзнанието стои в основата на всичко, в това число и що се отнася до физиологичното здраве, което го мотивира да завърши психология, с докторска степен по клиничната психология, и да насочи вниманието си, мотивацията си и посоката на избраният от него житейски и професионален път към изучаването на все още, на този етап, в недостатъчна степен и в недостатъчна дълбочина, изучената и картографирана „Вселена“ на съзнанието, тъй като още на ранен етап на живота си разбира, че постулата от времето на Орфей – „О, човеко, себе си познай и ще познаеш Вселената и Боговете“ – е все така актуален, че дори в още по-голяма степен актуален за нашето съвремие.

След като завършва университетското си образование по хуманна медицина, а след това и по психология, д-р Латуада се посвещава на изучаването на традиционна китайска медицина, хомеопатия, ирисология, различни школи на телесно-ориентирана психотерапия, в това число Биоенергетика по Александър Лоуен, Гещалт терапия, хуманистична психотерапия, трансперсонална психология, интегрална психология, шаманизъм, Шиацу, Тай-Чи, няколко школи на бойните изкуства, в това число шаолински стил на традиционното китайско Кунг-Фу и много други школи, методи и техники за работа със съзнанието и с тялото.

Понастоящем д-р Латуада е:

  • Професор в University Sofia в Пало Алто Калифорния
  • Декан на магистърската програма по интегрална и трансперсонална психология в университета Ubiquity.
  • Президент на Европейската Трансперсонална Асоциация
  • Президент на Интегрален & Трансперсонален институт – Милано, признат и лицензиран от министерството на образованието и научните изследвания на Италия още през 2002 г.
  • Член на борда на FAIP, Федерация на италианските асоциации по психотерапия
  • Член на Академията по здравна история на изкуството
  • Съосновател и директор на школата по Биотрансенергетика
  • Научен директор на списанието за трансперсонална психология: La Visione Subtle
  • Д-р Латуада е автор и съавтор на повече от 25 книги

Интегралният подход на Кен Уилбър:

Интегралната теория е синтезирана философия и психология, развита в края на 20-ти век от световно известния философ Кен Уилбър. Тази вдъхновяваща нова теория, която обединява тялото, ума, емоциите и духа в сферата на себеразвитието, културата, социума и природата, ни дава един брилянтен синтез между ученията на великите духовни традиции и западната психология. Уилбър отива отвъд простата еклектика или субективния миш-маш, като обединява стотици системи от всички епохи и култури от целия свят, и установява техните общи основи, свързвайки ги с помощта на моделите които са основополагащите камъни на интегралната теория – четирите квадранта, нивата и линиите на развитие, състоянията на съзнанието и типовете съзнание. Създаването на интегралната теория на развитието, която обхваща периода на ранното детство, минава през така наречения „нормален“ живот на възрастния човек и достига до духовното пробуждане или Буда-съзнанието, само по себе си е забележително постижение на нашето време, а също и необходима стъпка, ако желаем да имаме една глобална психология и глобална духовност в една глобална епоха. Защо да не съберем в едно познанията за тялото, ума, душата и духа, които са натрупани в течение на историческото развитие на човечеството, в различни епохи и на различни места по земята и да получим една всеобхватна психология и философия? Уилбър прави точно това.

Можете да прочетете повече за интегралния модел на Кен Уилбър , като кликнете на следващия линк –
http://integral-bg.eu/content/view/35/45/lang.bg/

Интегралната Психология:

Основна мисия: интегриране на всичко в областта на психологията и духовността.

Интегралната психология е най-авангардното направление в психологията, базирано на интегралната теория разработена от Кен Уилбър. Същността на интегралната теория и на интегралната психология е да се създаде глобална психология, където психологическите принципи и прозрения на запада и изтока, на юга и на севера са обединени в един велик синтез. Станало е популярно да се казва „на изтока и запада“. Но къде в тази полоса могат да се открият американските индианци например, африканските или австралийските шамани? Затова, интегралният модел предлага диалога да се разшири от – „на изток и на запад“ до – глобален диалог, които интегрира западната научна психология с духовното познание от всички епохи и географски области. Това е брак между науката и духовността. Какво ще стане, ако Фройд и Буда се сприятелят и направят заедно семинар? Какво ще стане, ако когнитивно-поведенческата терапия е приветствана точно колкото и сибирските шамански практики? Какво ще стане, ако Далай Лама срещне индианец и споделят своите прозрения за нашите вътрешни реалности? И накрая, какво ще стане ако съберем всички психологически аспекти на древните духовни школи, съвременните психотерапевтични методи и пост-модерните подходи в една съгласувана карта на човешката психика? Тогава получаваме интегралната психология, внушителният синтез на Кен Уилбър – така необходимата обща, глобална карта за едно глобално общество от психолози, йогини, лечители, шамани и духовни учители. Ние вярваме, че всички те имат значителен принос и е дошло времето да споделят своите знания в рамка на откритост, взаимно разбирателство, състрадателна прегръдка и уважение. Ние се покланяме един пред друг и от сега нататък продължаваме заедно. Това е пост-постмодерното гледище, което наричаме интегрален подход.

Можете да прочетете повече за интегралната психология, като кликнете на следващия линк –
https://integral-bg.eu/integralna-psihologiya/

ТЕМИТЕ ЗАСТЪПЕНИ В ПРОГРАМАТА ПО ИНТЕГРАЛЕН & ТРАНСПЕРСОНАЛЕН КОУЧИНГ:

• История на консултирането и коучинга
• Основи на консултирането и коучинга
• Същностни характеристики, исторически корени, интерпретативни и интервенционни модели при моделите на консултиране и коучинг
• От древната философия и практика до Роло Мей, Карл Роджърс и Интегралното консултиране
• Теоретични основи и променливи, които се намесват в помагащите взаимоотношения
• Истинската природа на изцелителните взаимоотношения
• Да бъдеш Интегрален/Трансперсонален Консултант – умения и микро-способности
• Фазите на консултирането
• Работа със сетивността
• Емоционално и когнитивно осъзнаване, и осъзнатост при взаимоотношенията
• Консултиране в контекста на различните области на интервенция
• Ключови елементи, касаещи взаимоотношенията консултант-клиент. Пренос, контрапренос, емпатия и интерсубективност
• Комуникация, избор и промяна
• Елементи на психопатологията, разпознаване и определяне на обхвата на интервенцията
• Психодинамика на процеса на трансформация
• Вербални и невербални подходи при помагащите взаимоотношения
• Пречки, възпрепятстващи промяната. Ригидни структури, съпротиви и защити
• Специфика и ограничения на обхвата на интервенцията на Интегралното & Трансперсонално консултиране
• Клинична методология
• Психо-духовни преживелищни практики
• Карти, модели и методи за пътуването към себереализацията – осемте стълба на трансформацията
• Матрици и позиции; Еволюционни карти и модели
• Преживелищните терапии
• Трансперсоналният модел и трансперсоналното измерение
• Консултирането в контекста на хуманистичния и трансперсонален подход
• Интегралната визия
• Холистичната системна визия
• Живите системи
• Себеактуализиране и себереорганизация
• Морфогенетични полета
• Автопоеза
• Главни принципи и постулати на квантовата физика
• Нови перспективи в хуманистичния и трансперсонален подход
• Транскултурален прочит на архетипните констелации
• Интегрален/трансперсонален мисловен модел
• Транс-учене и транс-когниция
• Олосоматични принципи
• В рамките на проблема има решение, в рамките на болестта има потенциал, в рамките на дискомфорта се крие ресурса
• Разбиране на значението на физическия дискомфорт за улесняване на трансформацията
• Всяко смущение или заболяване може да бъде разбрано в смисъла и в посланието, което носи в себе си.
• Системата на тялото – енергийното тяло, емоциите, ума и душата.
• Технологиите на сакралното
• Изначалната изцелителна традиция – шаманизма
• Културата на транса
• Духовното измерение в терапията
• Управление на “трансперсонални кризи”
• Разпознаване и усилване на творческия потенциал на симптома
• Феноменология на холотропните състояния
• Технологии и интервенционни модели за превенция и управление на “стрес”
• Елементи на диагностичните кодове
• Матрици и предиспозиции в биотрансенергетиката
• Традиционни диагностични модели
• Меридиани, чакри, аура.
• Разчитане на картографията на тялото и на невербалните послания
• Контактни практики
• Интегрална диагностика
• Изкуството на себеотдаването
• Хуманистична и трансперсонална психология – принципи и методи
• Теорията на потребностите
• Развитието на потенциала
• Body-Mind подходи за работа при Интегралното/Трансперсонално консултиране и коучинг
• Работа с Дъха
• Прилагането на звук, ритъм и мелодия при Интегралното/Трансперсонално консултиране и коучинг
• Прилагане на моделите за движение на очите, в контекста на изцелителният процес, при Интегралното/Трансперсонално консултиране и коучинг
• Необичайните състояния на съзнанието
• Петте нива на преживяване и теоретични модели на психотерапията
• Ключове на осъзнаването
• Преживелищни практики на архетипните движения за подобряване на личното осъзнаване на проприоцептивни, висцерални и кинестетични сигнали и символични/архетипни процеси
• Преминаване към нулевото състояние на съзнанието
• Методологии за закрепване на постоянството на контакта с нулевото състояние на съзнанието
• Овладяване на транса
• Шаманско пътуване
• Шаманският изцелителен кръг – практики за самообладание и осъзнатост, автоматично писане, огледално отразяване
• Практики, интегриращи ритуални движения (мудри), дишане и звук (мантри) и ментални видения (янтри), с помощта на които се осъществява овладяването на психичните събития (постоянство на контакта и овладяване на транса)
• Дихателни практики – По време на обучението по Интегрален/Трансперсонален Коучинг ще се запознаем и ще усвоим немалък брой дихателни практики за трансформация на съзнанието, базирани на дъх и звук, които могат да доведат до дълбоки преживявания на трансформация на съзнанието, освобождаване от личната история и развитие на потенциала, в това число – „Свобода от известното“; „Разделяне на водите“; „Златната нишка“, „Рекапитулация“, „Отвъд границите“, „Трансперсонален спектър“, „Голям жест“, Архетипни дихания и др.

Повече информация за Интегралния подход, за Интегралната Психология, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

https://integral-bg.eu/events/integralno-transpersonalno-konsultirane-i-kouching/

https://integral-bg.eu/events/integralno-transpersonalno-konsultirane-i-kouching/#1550144708483-d037d2a3-caad

https://integral-bg.eu/events/integralno-transpersonalno-konsultirane-i-kouching/#1479020587974-748cf511-df3f

https://integral-bg.eu/events/integralno-transpersonalno-konsultirane-i-kouching/#1479020674302-8488d062-ca4d

https://integral-bg.eu/events/integralno-transpersonalno-konsultirane-i-kouching/#1479020587999-6b6f4b87-b57e

Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно такси, срокове, дати и отстъпки на следния имейл адрес – integral.institutebg@gmail.com

Сърдечни поздрави,
Екипът на ИИР

www.integral-bg.eu
integral.institutebg@gmail.com

Последна възможност за включване в обучението по Интегрален & Трансперсонален Коучинг - 12-15 септември 2024

Последна възможност за включване в обучението по Интегрален & Трансперсонален Коучинг - 12-15 септември 2024