Представяне на книгата на Лариса Дмитриева „ДУМАЛКА – Вестителите на Светлината“ – 24 август – Варна

Представяне на книгата на Лариса Дмитриева "ДУМАЛКА - Вестителите на Светлината" - 24 август - Варна

Представяне на книгата на Лариса Дмитриева "ДУМАЛКА - Вестителите на Светлината" - 24 август - Варна

Лариса Петровна Дмитриева — академик на Международната Академия по ноосфера (Москва), журналистка, писателка, поетеса, учен, философ, изследователка на научно-културното наследство на семейство Р ь о р и х , основателка на обществения научно-културен просветителски Център Рьорих на Република Молдова (1989 г.) През 1998 г. единствена тя от Рьориховското движение в ОНД е поканена на форума на ЮНЕСКО в Кишинев, където изнася доклад на тема, прозвучала  там  за първи  път и обявена за близка на тази организация.

През 2019 г. Лариса Дмитриева е наградена от президента на PM с държавния «Ordinul de Onoare». С изявите на Лариса Дмитриева на международни симпозиуми, където тя говори на Рьориховска тематика, както и с произведенията й, можете да се запозанаете на нейния сайт http://secretdoctrine.ru/

Книгата „Думалка“ е за деца (при задължителното участие на възрастните), за юноши, както и за онези възрастни, които са готови да възприемат елементи от Единното Тайно Знание в литературна форма, напомняща притчи.

„Думалка“ ни поднася частица от Съкровеното Учение на Хималаите, подтиквайки младия читател към размишления за мястото на човека в Космоса и за това от какво зависи щастието на човечеството. Разказва ни за някои тайни на видимия и невидимия свят, за Великите Учители на Светлината, които използват своето знание и могъщество не за себе си, а за да ни научат да живеем така, че да допускаме по-малко грешки и безразсъдства, връщащи се при нас винаги като страдания.

Книгата „Думалка“ ни запознава с Учението Жива Етика или Огнената Йога (Агни Йога), дадена на човечеството от Владиката на Шамбала чрез неговите Вестители – Елена и Николай Рьорих и Елена Блаватска. Книгите на Агни Йога са част от най-древната съкровищница на Тайното (Съкровено) Знание за Космоса, Земята и човечеството, което се пази в най-недостъпното, най-тайнственото място на Хималайските планини. Целта на Учението Жива Етика (Огнената Йога) е да помогне на човечеството – вече излязло отвъд пределите на Земята – да осъзнае, че най-могъщата космическа енергия е мисълта. Каквито са мислите на хората, такъв е и техният живот.

Под формата на разкази и притчи авторката беседва за някои съкровени закони на Вселената; за свойствата на мисълта; за висшите психични сили, които всеки от нас притежава в зародиш; за стремежа към Прекрасното; за притегателната сила на Подвига.

24 Август 2023 г. – 19:00 ч. РАДИО BAPHA