Презентация на аудио CD и книгaта „Здраве, Сила и Живот“ от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) – 29/12