Прожекция на филми за живота и творчеството на Рьорих – 24 март – Клуб-Библиотека „Виделина“

Рерих

Вход: свободен/дарение зала