Само 2 свободни места за обучението по Енергийна Психология – TAI – 03-06 Октомври 2024

Само 2 свободни места за обучението по Енергийна Психология - TAI - 03-06 Октомври 2024

ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ
и
ИНСТИТУТ ПО ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ
в партньорство с
EFTITALIA
организират
Сертификационно обучение
по
Енергийна Психология

Tecniche di Alchimia InterioreTAI

Техники за вътрешна алхимия

0306 Октомври 2024 г.

гр. София

НАЛИЧНИ СА 2 СВОБОДНИ МЕСТА В ТРЕНИНГ ГРУПАТА

Предвидена е отстъпка при внасянето на таксата до 03-ти Август 2024 г.

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии.

След края на обучението участниците ще получат Practitioner Certificate (Сертификат за TAI практик) от създателя на метода – Андреа Фреди

Към обучението има преведено на български печатно ръководство.

По време на обучението е осигурен симултанен превод на български.

Водещ – Андреа Фреди

Само 2 свободни места за обучението по Енергийна Психология - TAI - 03-06 Октомври 2024Андреа Фреди е понастоящем един от водещите експерти по Енергийна Психология в световен мащаб и е първият, който донася методите и техниките на Енергийната Психология в Италия. Преди около двадесет години той изучава различни модалности на Енергийната Психология в САЩ, между които EFT, TFT, TAT, BSFF, WHEE и други и след като се сертифицира като обучител в голям брой от тези методи, той се завръща в Италия, където провежда първото обучение по ТЕС (EFT) на италиански и основава EFT-ITALIA – организация за развитие и разпространение на EFT и на други техники на Енергийната Психология в Италия. Благодарение на създадената от него организация, в последните около двадесет години, Андреа успява да проведе огромен брой обучения по EFT, TAT, BSFF, WHEE и други модалности на Енергийната Психология.

Андреа Фреди провежда понастоящем обучения в Италия, Франция, Белгия, Гърция, Бразилия, Аржентина, Австралия, а сега и в България. Едно от нещата, заради което хората много го ценят и желаят да посещават провежданите от него обучения, е че умее да представя дори и най-сложните теми по един лек начин, използвайки хумор и много лесно разбираеми примери от живота и практиката. Дългогодишното му обучение му позволяват лесно да работи с разнородна публика, от непрофесионалисти до опитни професионалисти.

През 2017г. Андреа Фреди създава нов метод на Енергийната Психология, наречен TAI (В превод на български – Техники за вътрешна алхимия), който комбинира в себе си древното даоистко познание с иновативните подходи на съвременната Енергийна Психология и силата на фокусираното намерение. TAI е несложен и елегантен метод, позволяващ трансформацията на вътрешната реалност посредством съзнателно хармонизиране на енергиите, следвайки древния постулат на алхимиците „Solve et coagula“ (разтваряй и концентрирай).

Какво представлява методът TAI

Техники за вътрешна алхимия – TAI

Краят на миналия и началото на сегашния век бележат създаването на множество техники на направлението Енергийна Психология. Отличителните черти на тези методи са несложността на използваните от тези методи протоколи за работа и в същото време дълбочина и обхвата на действието им, а така също и бързината, с която тези нови методи успяват да се справят с широк набор от проблеми.

През 2017г. се роди най-новият метод на направлението Енергийна Психология, наречен TAI (Техники за Вътрешна Алхимия), създаден от Андреа Фреди, понастоящем един от водещите експерти по Енергийна Психология в световен мащаб.

Този метод се основава на три основни елемента:

 1. Древното Даоистко познание за енергийната система на човека и за така наречената от даоистите „Вътрешна Алхимия“ и по конкретно познанието за съществуването и за взаимодействието на трите главни енергийни центъра в човешкото тяло, наречени „дантиени“;
 2. Осъзнатото дишане, като „мостът“, който създава свързаността между енергията на тези главни енергийни центрове-дантиени;
 3. Силата на фокусираното намерение за трансформиране на остатъците от некохерентните енергии, свързани обичайно с преживяна травма, в ресурси, с които да захраним процеса на вътрешна алхимия, водещ до хармонизация на ума, тялото и енергийната система и съответно до изцеление.

Този метод включва елементи от различни подходи на Енергийната Психология, комбинирани със силата на словото, с изцелителната сила на дъха и с древното даоистко познание, с цел създаването на онази промяна, която да доведе до дълго търсеното балансиране и изцеление.

В TAI могат да бъдат разпознати елементи от различни енергийни техники, както и от древните философски системи, а така също и модерните изследвания от областта на неврологията, психоневроимунологията, психологията, психотерапията и др.

Това, което обикновено привлича интереса на хората към този метод, независимо дали са професионалисти в тази сфера или не, е простотата на метода и възможността да бъде приложен при широк кръг от проблеми.

TAI е инструмент, но може да се превърне и в нова гледна точка, която да ви помогне да промените вътрешния си свят и да създадете нов начин за преформулиране и за изцеление на личните си проблеми. Този метод е също и модел, с чиято помощ можете да разберете функционирането на енергийната система, както и да идентифицирате корените на настоящи си проблеми, за да ги трансформирате.

В TAI са налични две основни техники – с помощта на едната се хармонизира енергийната система, съзнанието и тялото, а другата ни позволява да трансформирате проблемите си в ресурси. И двете могат да бъдат използвани за интегрирането на болезнени спомени, за преформулирането на вярвания и за използването на вътрешно присъщата ни сила, така, че тя да подхранва целите ни, а не проблемите ни.

Основната насока при работа с TAI е в освобождаването на енергията, блокирана във вътрешния ни свят (спомени, фантазии, вярвания, емоции, мисли и пр.), избавянето от привързаността, която обичайно имаме към онова, което ни дава илюзорна стабилност, и към откриването на баланс.

Това се оказва съвсем постижимо благодарение на комбинираното въздействие на осъзнатото дишане, на работата с енергиите на трите главни дантиена, както и на силата на думите.

Въпреки че TAI е основно инструмент за себеосъзнаване, прилагането на този метод може да ви помогне за разрешаването на множество проблеми, от духовни до материални.

Приложения на TAI
TAI може да бъде ефективен метод при следните проблеми:

Зависимости към храна, цигари, алкохол, и наркотици, при гняв, тревожност и панически атаки, нощно напикаване при деца, депресия и тъга, печал, дислексия, вина, срам, паразитни навици, инсомния, болезнени спомени, кошмари, посттравматичен стрес, страхове и фобии включително страх от говорене пред публика, страх от височини, страх от летене със самолет и др. Алергии към различни субстанции, както и такива с неизяснена етиология, дихателни дисфункции, справяне с болков синдром, артрит, мигрена, болки в гърба и врата и др., физически травми, странични ефекти от медикаменти, стомашни проблеми.

Можете да ползвате TAI за да:

Повишите концентрацията си, себеоценката си и емоционалния самоконтрол. Да ускорите възстановителните процеси след и по време на боледуване. Да повишите резултатите си в училище, работата и спорта. Да изградите навици, помагащи ви да станете финансово независими. Да подобрите отношенията си с останалите хора и да релаксирате по-качествено.

За кого е това обучение

Терапевти

Обучението е подходящо и за онези, които биха искали да използват TAI в терапевтичната си практика – психотерапевти, лекари, физиотерапевти, натуропати, холистични терапевти специалисти по хранене, Рейки практици, НЛП практици, бизнес и лични коучъри и др.

Хора, интересуващи се от себеразвитие

Това обучение е подходящо за тези, които искат да използват TAI като техника за самопомощ и подкрепа на своите приятели и семейство.

Хора, които нямат предварителни познания в областта на помагащите професии

Много хора решават да участват в това обучение като първа крачка към това да създадат своя собствена практика. Учители, инженери, компютърни специалисти, счетоводители и много други хора с различни професии желаят да променят живота си и избират TAI, тъй като за практикуването ѝ не е необходимо да имат предварителен опит с други методи, за да са способни да я овладеят.

Част от нещата, които ще научите по време на обучението по TAI:

Обучението в метода TAI ще ви позволи да усвоите изцяло и в дълбочина прилагането на този метода, за да можете да го прилагате при всякакъв род проблеми, който бихте искали да трансформирате. Ключовата фраза на семинарите е “Solve et coagula” (Разтваряй и концентрирай), древен алхимичен девиз, който ни напомня колко преходна е реалността.

Освен това, този метод ни осигурява и нужната карта, с чиято помощ да можем по-добре да разберем къде точно в житейското си пътуване на еволюционното развитие на съзнанието се намираме в момента и кои са стъпките, които ни предстоят. Всеки ден от обучението се основава на този принцип, така че ще има моменти, в които ще разтваряме енергийно проблеми, блокажи и деструктивни вярвания и други моменти, в които ще преживяваме създаването на нова версия на нас самите, във фазата на „коагулиране“. Този модел позволява да се настроите към конкретната ситуация на клиента и да му предоставите най-добрата за него стратегия, за да е възможно предизвикването на нужната промяна. По време на обучението ще има място и за теория и за практически демонстрации и за групови упражнения, както и за въпроси и отговори.

Част от темите на обучението по TAI
 • Нов подход към проблемите – освобождаване на некохерентната енергия от системата, с помощта на алхимичното взаимодействие на енергиите на трите основни дантиена и с фокусирано насочено намерение;
 • Изследването, което стои в основата на TAI – трите главни дантиена и връзката им с трите еволюционни слоя на човешкият мозък, според древното познание и модерната наука;
 • Свързване на Вис и У Уей – две древни философски концепции, комбинирани в един метод;
 • Как преживяванията от миналото се интегрират или остават неитегрирани и по този начин влияят на настоящето;
 • Как преживяванията от миналото се проявяват в човешкото съзнание – Енергийният Триъгълник като модел за изследване на реалността;
 • Принципът “Solve et coagula” – разтваряме старата реалност, за да създадем нова с помощта на древния алхимичен постулат;
 • Свързване с енергийните центрове докато изразяваме фокусирани намерения – несложна, но мощна процедура, наречена TAI – Техники за вътрешна алхимия;
 • Мета-въпросите – инструмент за изследване на вътрешния свят и откриване на аспектите, които се нуждаят от изчистване;
 • Външното Изкуство – базовият TAI протокол и общото му приложение;
 • TAI протокол за работа с миналото – изчистване на неитегрирани спомени;
 • TAI протокол за въображаемите сценарии – как да превърнете страха в спокойствие;
 • TAI протокол за вярвания – ремапинг-повторно картографиране на идентичността;
 • Прилагане на TAI върху Енергийния Триъгълник – начин за изчистване на различните аспекти на даден проблем;
 • TAI при физиологични проблеми;
 • TAI протокол за работа с емоции – как да ги превръщаме в енергия;
 • “Коагулираното” намерение – създаване на реалност чрез мислите ни;
 • Вътрешното Изкуство – мощен метод, чрез който да трансформираме вътрешния си свят и да се хармонизираме с мечтите си;
 • Интегриране – Външното и Вътрешното изкуство; TAI и EFT; TAI и Мапинг

Повече информация за метода TAI, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-profesionalno-obuchenie-po-tai/

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-profesionalno-obuchenie-po-tai/#1563280504923-1400c26e-2d58

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-profesionalno-obuchenie-po-tai/#1563280629474-b2308daa-cda4

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-profesionalno-obuchenie-po-tai/#1563280589464-e9dff7af-ab54

https://integral-bg.eu/events/sertifikatsionno-profesionalno-obuchenie-po-tai/#1563280606299-6641543e-3cdd

Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно таксата, сроковете за внасяне, отстъпките и т.н., на посоченият имейл адрес – integral.institutebg@gmail.com

Сърдечни поздрави

Екипът на ИИР

www.integral-bg.eu

Само 2 свободни места за обучението по Енергийна Психология - TAI - 03-06 Октомври 2024