Само 3 свободни места за обучението по Енергийна Психология – SEB (Self- Emotional Balancing) – 27-29 Септември

ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ

Само 3 свободни места за обучението по Енергийна Психология - SEB (Self- Emotional Balancing) - 27-29 Септември

 ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

и

 ИНСТИТУТ ПО ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ

  в партньорство с

L’Association francophone de Psychologie Energétique Clinique – APEC

и

l’Institut Européen de formations Professionnelles en Relation d’Aide

организират 

 Сертификационно обучение

 по

 ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ – SEB®

 Self Emotional Balancing – SEB®

ЕМОЦИОНАЛНО СЕБЕБАЛАНСИРАНЕ

Първи модул
27-29 Септември 2024 г.

София

Налични са 3 свободни места в тренинг групата.

 Предвидена е отстъпка при внасянето на таксата до 27-ми Юли 2024 г.

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии. 

 Осигурен е превод на български по време на обучението.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство.

След успешно завършване на обучението, участникът получава сертификат за SEB® фасилитатор от „L’Association francophone de Psychologie Energétique Clinique“

Водещ и създател на метода – Ив Вотие-Фреман

Само 3 свободни места за обучението по Енергийна Психология - SEB (Self- Emotional Balancing) - 27-29 СептемвриИв е психолог и психотерапевт с над тридесетгодишен опит. Той е преминал през обучение в огромен брой терапевтични, трансформативни и интегративни методи и техники, в това число – EMDR, краткосрочно-ориентирана към решение психотерапия, травма терапия, хипнотерапия, Ериксонова хипноза, в голям брой модалности на Енергийната Психология като – EFT (ТЕС), клиничен ТЕС, REMAP, TAT, PET, SET, Пренареждане на матрицата, а също и методи като – Сензорна идентификация на несъзнавани страхове, Логосинтез, Майндфулнес, Вътрешни семейни системи, Рейки, Сейким, TRE, Шиацу и много други.

 Понастоящем Ив Вотие-Фреман е:

Президент на Франкофонската Асоциация по Клинична Енергийна Психология
Съосновател и ко-директор на Европейският институт за обучение в областта на психотерапията
Регионален координатор за Белгия на Асоциацията по Цялостна Енергийна Психология
Председател на Европейския център по Луминотерапия

Ив провежда обучения във Франция, Белгия, Холандия, Италия, Испания, Германия, Австрия, а сега и в България.

Вече сте усвоили няколко техники на Енергийната психология и искате да продължите да надграждате?

Желаете да помогнете на вашите клиенти да намерят по-добър емоционален баланс, позволявайки им да се свържат отново със своя Аз – със спонтанната енергия на любовта и състраданието?

Искрено желаете да помагате по-един по-пълноценен начин на вашите клиенти в справянето им с комплексните травми, разстройствата на привързаността, дисоциациите или нуждата да контролират и рационализират?

В такъв случай, най-вероятно това обучение е за вас!

Какво представлява метода SEB®

Емоционалното себе-балансиране (а можем да го наречем също и емоционално балансиране на Аза) е нов интегративен изцелителен модел, който ни помага да намерим отново изначалната си хармония, която не е състояние, а е по-скоро онова пространство, което се намира в сферата между вътрешния покой и състраданието. Състраданието е отличителната черта на нашата „човечност“ – това е своего рода природната запазена марка, която бележи цялото ни съществуване като човешки същества още от момента на раждането ни.

Голямата ефикасност на SEB© се корени в интегрирането на телесно-ориентирания и менталният подход за постигане на трансформация. Методът е синтез между техники на Енергийната психология и методи като вътрешни семейни системи, хуманистичната психология, както и базирани на състраданието подходи, като терапията на взаимоотношенията, в комбинация с работата с тялото.

Едни от най-важните елементи на SEB са – стимулацията на специфични енергийни точки, придружена с умението за осъзнато и емпатично присъствие, изведено от хуманистичният подход, спомагащ за възстановяването на връзката между различните части на Аза, като всичко това е поставено в контекста на целенасочена телесно-ориентирана работа, емоционална интеграция и ментална трансформация.

Какво всъщност правим, когато работим със SEB®?

Съчетанието на стимулацията на енергийни точки със специфичното активиране на зрителното поле, в допълнение към специално разработеният и уникален SEB© протокол, ускорява възстановяването на свързаността между наранените подличности на клиента, както и тяхното повторно свързване с Аза.

Посредством прецизно насочване (определяне на ситуацията, усещанията, емоциите, когнициите) идентифицираме една картина от даден спомен на травматично преживяване, която най-добре илюстрира проблема, заради който клиента е потърсил помощта ни. След това идентифицираме и различните аспекти на личността, които са активирани или наранени от  преживяното в тази ситуация, а така също идентифицираме и повтарящите се неадаптивни модели, породени в резултат на стреса.

Наричаме тези аспекти части на личността или подличности. Те представляват реакциите, които нашето подсъзнание създава, за да ни защити от житейските травми или да се справи с тях.

Тези подличности се разделят на няколко категории:

„Изгнаниците“, които представляват наранените и травмирани аспекти;

„Пожарникарите“, които се стремят да ни избавят от товара, който носят Изгнаниците;

„Мениджърите“, които понякога поемат управлението на нашата система, когато осъзнаят, че пожарникарите заемат твърде много място в живота ни.

Царят на Мениджърите или „Азоподобният“ – това е онази контролираща подличност,  която често бива формирана в много ранна възраст като предпазен механизъм на подсъзнанието, но която е същевременно и този подсъзнателен аспект, който пречи на пълното изцеление и освобождаване на наранените части на личността, а също и на онези подличности, които се стремят да ни предпазят от страданието. В колкото по-ранна възраст се появи травмата, толкова по-вероятно е да се появи „Азоподобния“ (често много добронамерен и прикрит зад качествата на Аза).

Щом приключим с разпознаването или картографирането на тези части, вече можем да се срещнем и да започнем диалог с тях, като открием техните нужди, и използвайки тази възстановена свързаност сме в състояние да разрешим вътрешните конфликти с помощта на тялото и на неговото влияние върху ума, а това от своя страна спомага за интеграцията на тялото с Духа.

Как функционира всичко това?

„Методът SEB произлиза от синтеза на няколко подхода, всеки от които дава своя принос в изцелителния план – Терапията на Его състоянията, в това число Вътрешните Семейни Системи, Диалог на гласовете, хипнозата във всичките ѝ форми, Майндфулнес, както и методите, базирани на сърцето и на състраданието, EMDR, методите на Енергийната психология като REMAP, ТЕС, Логосинтез, TAT, хуманистичните терапии като тази на Карл Роджърс, както и Провокативната терапия на Франк Фарели или Провокативната енергийна терапия на Дейвид Лейк и Стив Уелс, и психотелесно ориентираните упражнения за освобождаване от травма.

Познаването на тези методи ме накара да установя, че само интегративният подход може да донесе истинска полза. Защо именно интегративен подход? Просто защото човешкото същество е многообразно по дефиниция и не съществуват две напълно еднакви личности, нито физически, нито психически, въпреки наличието на общи закономерности.

И колкото повече ни се налага да работим със сложни случаи, толкова по-отчетливо става, че използването само на един инструмент или подход, е невъзможно да бъде от полза. От това наблюдение се роди следната фаза на осъзнаване – в самата точка на блокажа се съдържа разковничето – и когато достигайки до тази точка минете през тялото, ще сте постигнали един от базовите постулати на класицизма: „Mens sana in corpore sano“ – Здрав дух в здраво тяло.

Минаването през това повторно свързване с тялото води до постигането на множество цели:

Възстановяване на връзката между тялото и ума;

Отделяне на ендорфини и връщане по този начин на клиента в една по-стабилна зона на комфорт, за да се избегне повторното активиране на стреса;

Провеждане на „психо-емоционално обучение“ (осъзнаване на чувствата и емоциите);

Възможността клиента да остане в една по-комфортна за работа зона улеснява излизането му от състоянието на свръхбдителност и в същото време улеснява и процеса на десенситизация;

Възстановяване на силата на клиента и на неговата независимост;

Освобождаване на клиента от ограничаващите вярвания, чрез правилното разбиране на психологическото и физиологичното функциониране на човека (информирането му за реакцията „Бори се, бягай или замръзни“, за функционирането на рептилният мозък, за поливагусната теория, както и за упражненията за освобождаване от травма и за ефектите от тези упражнения върху централната нервна система);

Освобождаване от рационализирането и от свръхконтролиращите подличности.

На практика, в контекста на работата с методологията на SEB, ние работим за постигане на необходимото ни качество на присъствие, като същевременно разчитаме на прецизното таргетиране на проблема (така, както се прави при EMDR, REMAP и клиничен ТЕС), както и на повишената способност за стабилизиране, подпомогната от работата с тялото в комбинация с  третирането на енергийните точки и когнитивно-поведенческата работа.“
                                                                                                                          Ив Вотие-Фреман

Какво можете да постигнете чрез SEB®?

Каквато и да е вашата професионална подготовка и опит,
каквито и методи и инструменти да използвате,
с каквито и клиенти да работите,
чрез SEB, можете да отидете по-далече, да работите в по-голяма дълбочина и то по един по-щадящ и по-ефективен начин.

 Някои от проблемите, при които методът може да се прилага, включват:
 • Проблеми със съня
 • Посттравматично стресово разстройство
 • Проблеми във взаимоотношенията
 • Проблеми със себеоценката
 • Скръб от загуба
 • Тревожност, напрежение
 • Проблеми с гнева
 • Ограничаващи вярвания
 • Депресивни състояния
 • Проблеми, свързани със себереализацията
 • Зависимости към храна, цигари, алкохол, и наркотици
 • Страхове и фобии включително страх от говорене пред публика, страх от височини, страх от летене със самолет
 • Панически атаки
 • Болезнени спомени и кошмари

Обучението в SEB®  ще ви позволи да помогнете на клиентите си да се опознаят по-добре, да хармонизират вътрешната си система и своите его състояния, както и да изградят любяща, съпричастна и състрадателна връзка със себе си и другите.

Благодарение на SEB® ще можете да помогнете на клиентите си да постигнат по-голяма стабилност и вътрешна сигурност, ще им помогнете да се научат да управляват по-лесно стреса и емоциите си, ще им дадете използваем инструмент, чрез който да могат да се справят по-добре с трудните ситуациите от ежедневието им.

 Част от темите, които ще бъдат усвоявани по време на обучението:
 • Моделът SEB: базови концепции
 • Методологията на SEB
 • Протоколът на SEB
 • Етапите на сесията
 • Азът
 • Картография на подличностите
 • Присъствието на фасилитатора
 • Енергийните инструменти
 • ТЕС
 • ТАТ
 • Remap
 • Енергийни точки и емоции
 • Аспекти на изцелителния процес
 • Таргетирането
 • Петте входни врати
 • Техника за обратна флотация
 • Работен лист за работа с клиента
 • Логосинтез
 • Традиционната китайска медицина
 • Сърдечната кохерентност
 • Цялостно осъзнаване
 • Дисоциациите
 • Поляризациите
 • Комплексните травми
 • Какво е необходимо да се направи при наличието на блокаж
 • Справяне с Йо-йо ефекта
 • Трансгенерационни аспекти
 • Психо-телесни принципи
 • Упражнения за освобождаване от травма
 • Активация на зрителното поле
 • Констелации на подличностите
 • Разкъсване между Духа и тялото
 • Работа с подличностите
 За кого е това обучение

Терапевти

Обучението е подходящо и за онези, които биха искали да използват SEB® в терапевтичната си практика – психотерапевти, лекари, физиотерапевти, натуропати, холистични терапевти, специалисти по хранене, Рейки практици, НЛП практици, бизнес и лични коучъри и др.

 Хора, интересуващи се от себеразвитие

Това обучение е подходящо за тези, които искат да използват SEB® като техника за самопомощ и подкрепа на своите приятели и семейство.

Хора, които нямат предварителни познания в областта на помагащите професии

Много хора решават да участват в това обучение като първа крачка към това да създадат своя собствена практика. Учители, инженери, компютърни специалисти, счетоводители и много други хора с различни професии  желаят да променят живота си и избират SEB®, тъй като за практикуването ѝ не е необходимо да имат предварителен опит с други методи, за да са способни да я овладеят.  

Повече информация за метода  SEB®, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите като кликнете върху следващите линкове:

https://integral-bg.eu/events/obuchenie-po-energijna-psihologiya-self-emotional-balansing/

https://integral-bg.eu/events/obuchenie-po-energijna-psihologiya-self-emotional-balansing/#1563280629474-b2308daa-cda4

https://integral-bg.eu/events/obuchenie-po-energijna-psihologiya-self-emotional-balansing/#1588677458500-ee5ac6c4-7926

https://integral-bg.eu/events/obuchenie-po-energijna-psihologiya-self-emotional-balansing/#1588677405367-e9bc6000-492c

https://integral-bg.eu/events/obuchenie-po-energijna-psihologiya-self-emotional-balansing/#1563280589464-e9dff7af-ab54

https://integral-bg.eu/events/obuchenie-po-energijna-psihologiya-self-emotional-balansing/#1563280654807-fb80c22e-b635

https://integral-bg.eu/events/obuchenie-po-energijna-psihologiya-self-emotional-balansing/#1563365247298-323134e6-49f2

Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно таксата, сроковете за внасянето и отстъпките при внасянето и в съответния срок, условията за участие, сертификационните изисквания и т.н., на посочения  имейл адрес –   integral.institutebg@gmail.com

Сърдечни поздрави

Екипът на ИИР

www.integral-bg.eu

Само 3 свободни места за обучението по Енергийна Психология - SEB (Self- Emotional Balancing) - 27-29 Септември