Сбирка на езотерична общност „Духът на истината” – 18/12 – 18:00

******* ******* ******* ******* ******* *******
 
Сбирка на езотерична общност 
„Духът на истината
 
Тема: Светостта на семейството и мистерията на Коледния празник
 
Приемете нашата топла покана да осветлим празника и споделете своето отношение към светостта на семейството!
Още отправни точки в рамките на темата: зимното слънцестоене и мистерията на Коледния празник в цикъла на четирите велики годишни празника. Раждането на Христовия импулс в душите по Коледа като необходимост за правилното преживяване на Великденския празник. Дванадесетте свети нощи между Коледа и празника на Епифанията. Символ на тримата царе на Изтока (тримата Маги).
Кога: 18 декември (събота)
Час: 18:00 ч.

Място: Клуб-Библиотека "Виделина"
Вход: свободен
 
Възможни източници във връзка с мистерията на Коледния празник:
1.   Дуно, Б. „Рождението”, из „Духът и плътта. Сила и Живот”, том 2, София, 1915.
2.   Щайнер, Р. „Цикълът на годината като процес на дишане на земята. Четирите велики празника на годината” (GA-223)
3.   Щайнер, Р. „Коледно съзерцание. Мистерията на Логоса”, статия, из GA-26
4.   Щайнер, Р. „За тримата Маги”, лекция из GA-60b
5.   Прокофиев, С. „Дванадесетте свети нощи и духовните йерархии”
8.   други