Сбирка на езотерична общност „Духът на истината” – 26/02 – 18:00

 
*******
 
Сбирка на езотерична общност 
„Духът на истината
 
Тема: Съзнателното изживяване на ритмите като път за връзка на човека с Духовния свят и в светлината на второто Христово Пришествие и инкарнацията на Антихриста
 
Възможни опорни точки по темата:
Троичността в човека като условие за проява на ритмите в човешкия живот. Физическо, етерно, астрално тяло и Аз и отношението им към Космичния ред. Дишане и кръвообращение. Ритъмът е израз на повторение на едни и същи състояние с определена периодичност. Будност и сън като ритъм на Аза. Ритмични промени в астралното тяло (7-дневен цикъл) и етерното тяло (28-дневен цикъл). Луната като израз на отношенията между астралното и етерното тяло. Етерното тяло и сезоните. Липса на ритмичност в Сетивната, Разсъдъчната и Съзнателната душа у човека. Навиците като ритъм. Навиците на окултния ученик. Поезия и ритъм. Евритмия.
 
„Времето е в нас и ние сме във времето” – Васил Левски.
 
Всички гледни точки, които астрологията може да предложи по темата, са добре дошли.
 
Кога     : 26 февруари (последната събота на месеца)
Час       : 18:00 ч.
Място  : Клуб-Библиотека "Виделина"

Вход: свободен
 
Възможни библиографски източници:
1.    Дуно, Б. „Окултният ученик”, изд. Бяло Братство, София;
2.    Щайнер, Р. „За ритъма на човешките тела” и „Ритми в човешката природа” – из цикъл от 8 лекции, държани през 1908 и 1909 г.;
3.    Щайнер, Р. „Философия, космология и религия”, лекция втора, съчинения, 1922 г. (GA-25);
4.    Щайнер, Р. „Метаморфози на душата. Пътища на познание”, том 1, съчинения, 1909 г. (GA-58)
6.    други