Семеен център „Разум и Сърце” – Варна – м.май

 
Семеен център „Разум и Сърце” - Варна - м.май
 
Семеен център „Разум и Сърце” – Варна
 
стартира група
 
„За другите и мен”
 
 
Срещи в група, с участието на психолог. По време на работа в група всеки от участниците има възможност:
  • да изрази свободно мнението си по различни теми, които вълнуват лично всеки един от нас
  • да постави въпроси, на които има нужда да получи отговор
  • да чуе различни гледни точки по важни въпроси
  • да получи подкрепа и насока за действие
  • да се позабавлява с разнообразни упражнения и игри  
  • да си подари време само за себе си
 
През м. май предстоят две срещи:
  • 21 май, понеделник от 18.30 ч.
„Обича ме, не ме обича… Още нещо за партньорските отношения
 
  • 29 май, вторник  от 18.30 ч.
„Чуваш ли ме? Чувам те. Трудностите в общуването и преодоляването им
 
Срещите в група са на различни теми всеки месец, имат продължителност 2 часа и се провеждат на адрес: гр. Варна, ул. Пирин, 20 А, ет. 1.
 
Брой на участниците: 8
 
Такса участие: 12 лв. (включени са горещи напитки, вода и материали, свързани с темата)
 
За повече информация и записване: 0879 68 48 26
 
Водещ: Ива Василева
Завършва Психология през 2003 г. във ВСУ „Черноризец Храбър”. През 2010 г.
специализира Семейна медиация в школа за следдипломна квалификация във
Флоренция, Италия (Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze). Професионалният й опит е в областта на консултирането като част от екипи в НПО в социалната сфера, провеждане на обучения за личностно развитие, водене на групи. Участва в изпълнение на европейски проекти със социална насоченост в международни партньорства. В момента специализира психотерапия в Институт за психотелесна психотерапия, София.
 
 
Изтегли PDF