SOUL DETECTIVE WORK – тренинг за SDW фасилитатори – София – 17-22 май

  

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ   
 
в партньорство с
 
 Д-р Барбара Стоун
 
създател на една от техниките на направлението
ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ
SOUL DETECTIVE WORK
 
ПРЕДСТАВЯТ 
 
За първи път в България 
17 – 22 Май, 2011 г.
 
Сертификационен обучителен тренинг за SDW фасилитатори
Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от терапевтичните модалности
 
Броят на участниците е тренинга е ограничен, необходимо е предварително записване
 
До момента има останали 3 свободни места в тренинг групата
 
SDW е една от техниките на иновативното направление „Енергийна Психология“. Тази техника, както и останалите техники на това направление, е насочена към балансиране на физиологичните, емоционални, когнитивни и енергийни параметри на човешката същност, с цел съхраняване и възстановяване на здравето.
 
Повечето трансформативни и психотерапевтични техники и школи работят само с емоционалните, ментални и евентуално с кинестетичните пластове на човешката същност. Техниките на Енергийната Психология работят и с енергийната система на човек, но целите на повечето от тях са насочени към актуалното физиологично, емоционално и енергийно състояние на човека, като работят ограничавайки се в актуалното и биографично ниво на личността. SDW отива отвъд тези пластове, адресирайки работата си към трансперсоналните и трансбиографични енергийни отпечатъци в душата на човека. Голяма част от актуалните емоционални, здравословни и житейски проблеми имат като първоизточник (невидими корени) подсъзнателните програми и енергийни „отпечатъци“, които са формирани в някоя от предишните ни реинкарнации или са свързани с модел наследен от предците ни, с деструктивни енергийни въздействия от личен или външен източник, обети за бедност и безбрачие, дадени в минал живот, както и други видове енергийни конфигурации, които блокират нормалният поток на енергията. Когато успеем да се освободим от тези блокажи, това освобождава свободния поток на енергията, което от своя страна води след себе си като резултат до това да живеем живота си здрави, да имаме удовлетворяващи взаимоотношения, да имаме енергията да постигаме целите в живота си и да еволюираме в духовен план. 
 
Водещ:
 
Д-р Барбара Стоун
 
Създателката на техниката SDW Д-р Барбара Стоун е клиничен психолог и психотерапевт, сертифициран преподавател и консултант на „Association for Comprehensive Energy Psychology – USA“, преподавател в „Energy MedicineUniversity – USA”, водещ на обучения и уъркшопи в САЩ, Канада, Латинска Америка, Европа и Африка и автор на няколко книги, между които Invisible Roots: How Past Life Trauma Can Liberate Your Present”.
 
С помощта на създадената от нея техника става възможно откриването на невидимите корени на някои от актуалните емоционални проблеми на хората в преживените травматични събития в някои от миналите им реинкарнации. SDW протоколите, които тя разработва, помагат на хората да се справят с тези проблеми. Темата за изцелението е нещо, което е много близо до сърцето на Д-р Стоун, тъй като нейната първа книга „Cancer AsInitiation: Surviving the Fire” е автобиографична равносметка на нейното изцеление от рак на гърдата с помощта на холистични методи, след като през 1991 година и е била поставена тази диагноза.
 
Програма на тренинга
 • SDW протокол за справяне с травми от минали животи
 • TFT алгоритъм за справяне с травма
 • Практически упражнения за прилагането на протоколите за справяне с трамва
 • Специфично насочени и балансиращи техники
 • Справяне с енергийни вплитания и деструктивни влияния
 • Откриване на първопричината
 • Откриване и справяне с ограничаващите вярвания
 • Избор на конкретните точки и последователността на третирането им, според спецификата на случая 
 • Освобождаване от вплитането на енергийно информационната система на клиента с такава на близки хора
 • Справяне с родови травми
 • Протокол за справяне с деструктивни енергии
 • Ползите от избора на специфичен подход с конкретни точки и последователността на третирането им, според спецификата на клиента и проблема
 
За повече подробности посетете следните страници на сайта ни:
 
Ако желаете да вземете участие в предстоящият тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности на посочените по-долу имейл адреси и телефонният номер.
 
Сърдечни поздрави,
Екипът на ИИР
– 
0878 665 668