Среща с Риния – 17/09

 
Скъпи приятели,
Риния ще възобнови традиционните срещи – всеки трети понеделник от месеца – през септември!
 
Очакваме ви на 17 септември!
 
Среща с Риния - 17/09
 
 
КНИГАТА НА ЖИВОТА
 
ТЕМАТА Е ДАДЕНА
от ВСЕМИРНОТО БРАТСТВО НА СВЕТЛИНАТА
 
на 19 август 2011 год., на Духовния събор на Рила
 
Поредната среща с Риния  е на 17.09.2012 г.
(всеки трети понеделник от месеца)
 
от 18:30ч.
 
в Клуб-Библиотека „Виделина”
 ул. „Цар Симеон I” 27 ст.6
 
За повече информация вижте:
 
 
Заповядайте!
 
Вход свободен