Три събития с Мирела Асенова – Пръстова живопис и Пренареждане на матрицата с ТЕС – 13, 20 и 24 април – София

Три събития с Мирела Асенова – Пръстова живопис и Пренареждане на матрицата с ТЕС - 13, 20 и 24 април – София

Три събития с Мирела Асенова – Пръстова живопис и Пренареждане на матрицата с ТЕС - 13, 20 и 24 април – София

Три събития с Мирела Асенова – Пръстова живопис и Пренареждане на матрицата с ТЕС - 13, 20 и 24 април – София

Три събития с Мирела Асенова – Пръстова живопис и Пренареждане на матрицата с ТЕС - 13, 20 и 24 април – София

Три събития с Мирела Асенова – Пръстова живопис и Пренареждане на матрицата с ТЕС - 13, 20 и 24 април – София